คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

21

2015

ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

20

2015

ประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

19

2015

เปิดงาน “วันครอบครัวและการสืบดวงชะตาแบบล้านนา” ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “วันครอบครัวและการสืบดวงชะตาแบบล้านนา” ประจำปี ๒๕๕๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ(พระอารามหลวง)  อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมษายน

15

2015

เปิดงานสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ ๘ ประจำปี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานสงกรานต์ถิ่นบางตะไนย์ ไทยรามัญ ครั้งที่ ๘ ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดตำหนักเหนือ ต.บางตะไนย์  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมษายน

14

2015

เปิดงาน ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ และงานวันผู้สูงอายุสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ และงานวันผู้สูงอายุสืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๕๘” วันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณวัดสโมสร ต.ไทรใหญ่  อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

เมษายน

11

2015

เปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “ท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ วัดปรมัยยิกาวาสวรวิหาร อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมษายน

10

2015

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจและจุดบริการประชาชน บริเวณแยกการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางใหญ่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจและจุดบริการประชาชน บริเวณแยกการไฟฟ้านครหลวงสาขาบางใหญ่ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมษายน

10

2015

ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจหลักบริเวณเยื้องทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอบางบัวทอง ถนน ๓๔๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของจุดตรวจหลักบริเวณเยื้องทางเข้าศูนย์ราชการอำเภอบางบัวทอง ถนน ๓๔๐ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เมษายน

10

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2558

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมประเพณีเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี2558 ในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี

เมษายน

10

2015

เปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี