คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

19

2014

ประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล และ คสช. วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

เปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

แถลงข่าว “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ศึก M

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีแถลงข่าว “โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ศึก M 150 พลังกำปั้นสะท้านโลก” วันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

18

2014

ร่วมประชุมเรือยนต์หลวง

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเรือยนต์หลวง โดยมีผู้ว่าราชการเขตพระราชฐานในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเป็นประธาน ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแผนกเรือยนต์หลวงปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

17

2014

ประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดนนทบุรี (การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการประจำจังหวัดนนทบุรี (การจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

14

2014

พิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีถวายพานพุ่มและถวายราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

13

2014

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าข้าวของจังหวัดอย่างยั่งยืน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2557  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

11

2014

โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการดำเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี กิจกรรมที่ 1 อบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสมาชิกวิสาหกิจชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อ.เมือง ฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

7

2014

เปิดงาน”สายน้ำวันลอยกระทง” ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “สายน้ำวันลอยกระทง ประจำปี 2557  ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา 20.15 น. ณ วัดใหญ่สว่างอารมณ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

7

2014

เปิดงานลอยกระทง เทศบาลนครนนทบุรี ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557  เทศบาลนครนนทบุรี ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  เวลา 19.00 น. ณ บริเวณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี