คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

13

2015

ประชุมงานข่าวคามมั่นคงและสถานการณ์การข่าวความมั่นคง ร่วมกับฝ่ายทหารฯ

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 ตำรวจภูธรภาค 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เข้าร่วมประชุมงานข่าวคามมั่นคงและสถานการณ์การข่าวความมั่นคง ร่วมกับฝ่ายทหาร พันเอกสัญญา หร่ายเจริญ รองผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพภาคที่1 พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี พลตำรวจตรี

พฤศจิกายน

13

2015

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ 11/2558

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ 11/2558

พฤศจิกายน

13

2015

ตรวจห้องเก็บทรัพย์และความมั่นคงแข็งแรงของโรงรับจำนำ จังหวัดนนทบุรี

13 พ.ย.58 เวลา 10.00 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะกรรมการตรวจห้องเก็บทรัพย์และความมั่นคงแข็งแรงของโรงรับจำนำ จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ร่วมตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของห้องเก็บทรัพย์และอาคารโรงรับจำนำประชาราชพฤกษ์ ตั้งอยู่ที่ 110/18-19 หมู่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ประธานคณะกรรมการฯได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในการติดตั้งกล้องวงจรปิด cctv บริเวณหน้าโรงรับจำนำเพื่อใช้เป็นประโยชน์สาธารณะในการตรวจสอบกรณีมีการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตามนโยบายท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

13

2015

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางฯ แก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัยรวมฯไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางเพื่อกำหนดมาตรการรองรับในการแก้ไขปัญหาที่จอดรถในอาคารสาธารณะหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีสภาพที่จอดรถไม่เพียงพอในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

12

2015

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการจัดสวัสดิการชุมชนของจังหวัดนนทบุรีตามนโยบายของรัฐบาล ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ รายงานสถานการณ์กองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนจังหวัดนนทบุรี รายชื่อกองทุนที่ผ่านการพิจารณาเพื่อขอรับรางวัล “องค์การสวัสดิการชุมชน ผู้สร้างความมั่นคงของมนุษย์ฯ” เป็นต้น

พฤศจิกายน

12

2015

แถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศลดารา-ตลกโครงการรวมใจชาวประชาพัฒนากีฬาคนพิการ “ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี”

12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนครอินทร์ โรงแรมเดอะริช พระราม 5 จ.นนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลการกุศลดารา-ตลกโครงการรวมใจชาวประชาพัฒนากีฬาคนพิการ “ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี” มีผู้เข้าร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ นายกสมาคมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการไทย นายดำรงไชย ภู่สุวรรณ์ ประธานเครือข่ายอาชีพคนพิการประเทศไทย พ.ต.อ.สมศักดิ์ ตระการไพโรจน์ ผกก.สภ.บางศรีเมือง ได้รับมอบหมายจาก

พฤศจิกายน

12

2015

ประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center)

12 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดตั้งศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (Government Center) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์เกท บางใหญ่ เพื่อสร้างการบริการภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการมิติใหม่ให้กับประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่องานภาครัฐด้านต่างๆ ให้กับประชาชน ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และนโยบายของรัฐบาลต่อไป

พฤศจิกายน

11

2015

เปิดห้างสรรพสินค้า “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ศรีสมาน” อย่างเป็นทางการ

11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาศรีสมาน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดห้างสรรพสินค้า “โรบินสัน ไลฟ์สไตล์เซ็นเตอร์ ศรีสมาน” อย่างเป็นทางการ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดและสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยมีนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายผล ดำธรรม

พฤศจิกายน

11

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 /2558

วันนี้ 11พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3 /2558 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม

พฤศจิกายน

11

2015

ประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจรตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

11 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจรตามแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูล ข้อกฎหมาย ประกอบการพิจารณากำหนดแนวทางการบริหารจัดการด้านการจราจร ในพื้นที่ดังกล่าว ให้เป็นรูปธรรมต่อไป