คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

7

2020

พิธีวางพานพุ่มและถวายบังคม

5 ธ.ค. 63 ประธานในพิธีวางพานพุ่มและพิธีถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

7

2020

พิธีมหามงคลรวม 3 ศาสนา น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

3 ธ.ค. 63 ประกอบพิธีมหามงคลรวมศาสนา รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” จังหวัดนนทบุรี โดยมีผู้นำศาสนา 3 ศาสนา (พุทธ คริสต์ อิสลาม) ศาสนิกชนทั้ง 3 ศาสนา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นทุกระดับ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)

พฤศจิกายน

9

2020

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 4

6 พ.ย. 63 เป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 4 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ เรือนจำกลางบางขวาง ขอให้ทุกคนนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพการงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และผู้อื่น รวมทั้งเป็นกำลังสำคัญในการสร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองของเราต่อไป

พฤศจิกายน

9

2020

งานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22

6 พ.ย. 63 เฝ้ารับ-ส่ง เสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 เรื่อง จินตภาพใหม่การกระจายอำนาจเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ : บทเรียนจากโควิด – 19 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

พฤศจิกายน

9

2020

สำรวจการบริหารจัดการน้ำ

5 พ.ย. 63 ลงพื้นที่สำรวจการบริหารจัดการน้ำจังหวัดนนทบุรี ด้านฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา พระยาบรรลือ สำนักงานชลประทานที่ 11 และสถานีสูบน้ำคลองบางบัวทอง

พฤศจิกายน

3

2020

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการในการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย แสดงถึงความงดงามแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยสืบไป

พฤศจิกายน

3

2020

รับโล่เกียรติคุณ “คนดีของสังคม”

30 ต.ค. 63 เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรติ “คนดีของสังคม” ด้านภูมิปัญญาและการพัฒนาท้องถิ่น จากท่าน พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ นับเป็นเกียรติอย่างสูงที่ทางมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ผมเข้ารับรางวัลในครั้งนี้

ตุลาคม

21

2020

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

21 ต.ค. 63 ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ปากเกร็ด พระองค์ท่านทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา ทรงจัดตั้งหน่วยและมูลนิธิที่สำคัญขึ้น อาทิ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียมฯ และโครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อปี พ.ศ. 2531

ตุลาคม

21

2020

จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

21 ต.ค. 63 เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระทหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดเรืองเวชมงคล อ.ปากเกร็ด