คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

20

2019

“จดหมายเหตุ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

วันจันทร์ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการจัดทำหนังสือ “จดหมายเหตุ : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี”

สิงหาคม

16

2019

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี (กพยจ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

สิงหาคม

16

2019

ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ’ ทบทวนปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์

วันพุธที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพประจำจังหวัดนนทบุรี(ก.ค.อ.จังหวัด) เพื่อทบทวนสถานการณ์ปัญหาการค้าประเวณีและการค้ามนุษย์ที่มีการบังคับค้าประเวณีในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีในเชิงบริบทพื้นที่รูปแบบของการค้าประเวณีและปัจจัยหรือสาเหตุที่ชักจูงให้เข้าสู่กระบวนการค้าประเวณี

สิงหาคม

16

2019

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

สิงหาคม

16

2019

ประชุมความพร้อมจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10

ประชุมความพร้อมจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10และเน้นย้ำการดำรงตนเป็นข้าราชการที่ดี นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่า วันที่ 15 สิงหาคม 2562 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ สนพ.นบ. เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงานโครงการ101 อาชีพ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้สง่างาม สมพระเกียรติ ซึ่งมี 2 กิจกรรมสำคัญคือ กิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรเก้าอี้จากยางรถยนต์ ให้กับกลุ่มแรงงานนอกระบบ และเพิ่มเติมอีก 3 สาขา สำหรับผู้สนใจทั่วไป ในหลักสูตรการประกอบอาหารจานเดียว หลักสูตรการทำขนมไทย

สิงหาคม

16

2019

นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​

วันพฤหัสบดี ที่ 15​ สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.​ ณ​ วังสระปทุม : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด​นนทบุรี​ เป็นหัวหน้าคณะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​ 11​ ซึ่งการดูแลในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช​ ตรวจวัดค่าความเป็นกรด​ – ด่างของดินที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน​ มังคุด​พร้อมทั้งมอบเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา​ ซึ่งเป็นเชื้อราที่ใช้สำหรับควบคุมโรคพืช และแนะนำวิธีการพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลแก่เจ้าหน้าทีในวังสระปทุม​

สิงหาคม

16

2019

ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเมืองมิซาโตะ ‘ประเทศญี่ปุ่น’

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมมหาเจษฎาบดินทร์ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากเมืองมิซาโตะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๑๖ คน ประกอบด้วยนักเรียน ๑๒ คนและครู ๔ คน โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต

สิงหาคม

15

2019

ผู้ว่าราชการจังหวัด​’พร้อมด้วย’นายกเหล่ากาชาด’ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ​ พันตำรวจโท​ วีระศักดิ์​ แก้วเนียม​

วันพุธ​ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น.​ ณ​ ตึกอุบัติเหตุห้อง​ ICU.​ ชั้น​ 3​ โรงพยาบาลตำรวจ​ เขตปทุมวัน​ กรุงเทพมหานคร​ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด​นนทบุรี​ พร้อมด้วยนางนวลจันทร์​ แย้มศรี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี​ เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ​ครอบครัวของพันตำรวจโท​ วีระศักดิ์​ แก้วเนียม​ สารวัตรปกครองป้องกัน สถานีตำรวจภูธรบางใหญ่​ อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี​ ซึ่งถูกรถจักรยานยนต์​

สิงหาคม

15

2019

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดนนทบุรี ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔)

สิงหาคม

14

2019

ประชุมแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562 นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบ ประจำจังหวัดนนทบุรี มีปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม ซึ่ง สนพ.นบ ได้รายงานผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ จำนวน 62 คน ให้ที่ประชุมทราบ ณ ห้องนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี