คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

8

2015

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

8

2015

พบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประธานการพบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2558 เวลา 07.30 น. ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

7

2015

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒๔)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ (ครั้งที่ ๒๔) วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

7

2015

เปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามหลักศาสนา ร่วมปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมตามหลักศาสนา ร่วมปลูกฝังค่านิยม ๑๒ ประการ จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  วันอังคารที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนศรีบุณยานนท์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมษายน

6

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธฟ้าจุฬาโลกและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ณ ห้องประชุมอาคารเทศบาลนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เมษายน

6

2015

มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมษายน

6

2015

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันจันทร์ที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๑๕ น. ณ หอประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมษายน

3

2015

เปิดโครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค ๑ (จังหวัดนนทบุรี)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมครูผู้สอนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยภาค ๑ (จังหวัดนนทบุรี) วันศุกร์ที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมษายน

3

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ๔ ครัวเรือน ต.บางรักพัฒนา

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง เข้าเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย ๔ ครัวเรือน มอบเครื่องอุปโภค บริโภค และเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

เมษายน

2

2015

ถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พุ่มเงิน-พุ่มทอง) จุดเทียนถวายพระพรชัย และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี