คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

21

2014

ประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

21

2014

Fruit &Veggie 2014

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “Fruit &Veggie 2014” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

20

2014

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ จินตะเวช นายกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีผู้บริจาคโลหิต  ทั้งสิ้นจำนวน 98 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 39,200 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ในวันพฤหัสบดีที่

พฤศจิกายน

20

2014

ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน พฤศจิกายน 2557

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุม “ผู้ว่าฯ พบสื่อมวลชน” ประจำเดือน พฤศจิกายน 2557  ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

20

2014

วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2557 : ปันน้ำใจเพื่อน้องบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี โดยมีนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ  ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

20

2014

รับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางพิชญา พวงเพชร นายกกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชอำเภอปากเกร็ดออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย   มีผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 219 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 87,600 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 13 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 11 ราย  ในวันที่ 18

พฤศจิกายน

20

2014

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรม “การรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี  และความรุนแรงในครอบครัว” ของคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2557 โดยร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “คุณสมบัติของสตรีศรีเมืองนนท์” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.00 น  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

เปิดโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัคร ประจำปี 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดโครงการวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ และวันอาสาสมัคร ประจำปี 2558 : ปันน้ำใจเพื่อน้องบุคคลออทิสติกจังหวัดนนทบุรี โดยมีนางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนนทบุรีร่วมในพิธี ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศูนย์บริการบุคคลออทิสติก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

ประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายและแนวทางของรัฐบาล และ คสช. วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

19

2014

เปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการอบรมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น.  ณ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี