คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

25

2015

พิธีการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร “มวก.นนทบุรีคัพ ครั้งที่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีการแถลงข่าวและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร  “มวก.นนทบุรีคัพ ครั้งที่ ๒๓” ประจำปี ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

24

2015

ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปั่นวิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” โดยมี ฯพณฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ปั่นวิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” โดยมี ฯพณฯ กอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด วันอาทิตย์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์โรงเรียนไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

21

2015

เปิดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานวันนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพเพื่อคนไทยมีงานทำจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณชั้น ๑ โรงภาพยนตร์เอสพลานาด อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

19

2015

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

18

2015

ประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

15

2015

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์” วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาสถาบันบำราศนราดูร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

15

2015

พบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำปกครองท้องที่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการพบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำปกครองท้องที่ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

14

2015

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางเกตุวดี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.20 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี เข้าเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางเกตุวดี สุขสา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ซอยพิบูลสงคราม 15 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง

พฤษภาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริกัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เข้าเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริกัญญา ไทยเจริญ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเอื้ออาทร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี