คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

31

2015

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน ๒๐ หลัง โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางบัวทอง ร่วมในพิธีดังกล่าว วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

มีนาคม

31

2015

เปิดนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เปิดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดนิทรรศการพระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) เปิดนิทรรศการพระราชประวัติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดกิจกรรมการสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นทางวัฒนธรรมและกิจกรรมรากวัฒนธรรมของดีบ้านฉันของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีและเครือข่าย วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มีนาคม

31

2015

เปิดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดงานพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่๓) ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มีนาคม

31

2015

เปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ พฤกษานนท์ ๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ ๕๘” วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

มีนาคม

30

2015

ร่วมรายการสด สถานีประชาชน TPBS ช่วงมีดีมาบอก เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนางปานจิตร สันทัดกลการ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมรายการสด สถานีประชาชน TPBS ช่วงมีดีมาบอก เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม “ท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์” โดยมีคุณอรอุมา เกษตรพืชผลและคุณวันวิสาข์ ทิณวัฒน์ เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ -๑๕.๓๐ น. ณ สถานีโทรทัศน์ TPBS ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

มีนาคม

30

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ในจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

30

2015

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

27

2015

เปิดงาน Sweet Sensation ๒๐๑๕

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน Sweet Sensation ๒๐๑๕ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่ารัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

มีนาคม

27

2015

พิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีส่งมอบบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา จำนวน ๒๔ หลัง โดยมี นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอบางกรวย ร่วมในพิธีดังกล่าว วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย

มีนาคม

27

2015

เปิดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ประจำปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ  ห้องประชุมริชมอนด์บอลรูม ๑ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมือง จ.นนทบุรี