คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

14

2015

เปิดงานคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานคอนเสิร์ตอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยคลายเครียดเพื่อการกุศล วันอาทิตย์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ MCC Hall ชั้น ๔ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มิถุนายน

11

2015

เปิดงาน The Best of Nonthaburi

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน The Best of Nonthaburi ๒๐๑๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ลานกิจกรรมชั้น ๓ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มิถุนายน

11

2015

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๕ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มิถุนายน

10

2015

เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเครือข่ายอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ำคูคลองจังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องเพอร์ริดอท ชั้น ๓ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มิถุนายน

9

2015

ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ประจำปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

9

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 123 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย ณ โรงเรียนบางบัวทองราษฎร์บำรุง

มิถุนายน

4

2015

พิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีปิดโครงการอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องทิพวรรณ โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มิถุนายน

4

2015

เปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ (ปตอ.๑) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

มิถุนายน

4

2015

เปิดหลักสูตร “การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN +๖”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดหลักสูตร “การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมระหว่างไทย และประเทศเพื่อนบ้าน ASEAN +๖” ตามโครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง Peridot Room โรงแรมริชมอนด์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

มิถุนายน

3

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน  247 ราย ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน  6  ราย    และผู้บริจาคดวงตา จำนวน 7 ราย ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี