คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

8

2015

เปิดการสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs

วันอังคารที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประขุมราชพฤกษ์ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาโครงการปรับแผนธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถ SMEs เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่ประสบปัญหาทางธุรกิจให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด มีแนวคิดในการพัฒนาจัดการธุรกิจให้เป็นระบบ จัดทำแผนพัฒนาฟื้นฟูธุรกิจ และต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงนวัตกรรม มีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 50 ราย

ธันวาคม

8

2015

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2558

8 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี(ศปถ.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 1/2558 เพื่อพิจารณาการดำเนินการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดนนทบุรี ช่วงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างให้ประชาชนมีความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

6

2015

นำขบวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน ซ้อมใหญ่ปั่นบนเส้นทางจริง “Bike for

6 ธ.ค. 2558 เวลา 15.00 น. ณ ลานด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต  จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำขบวนข้าราชการ พี่น้องประชาชน และผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม “Bike for Dad : ปั่นเพื่อพ่อ” จังหวัดนนทบุรี กว่า 1,000 คน ซ้อมใหญ่ปั่นบนเส้นทางจริงเส้นทางสิริมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

5

2015

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ

วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๑๙ น. ณ บริเวณท่าเทียบเรือเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานเทศบาล  และพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองบางศรีเมืองเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

ธันวาคม

5

2015

นำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

5 ธค 58 19.00 น.นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนำข้าราชการพ่อค้าประชาชนร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

5

2015

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เทศบาลนครปากเกร็ด

5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.19 น. ณ บริเวณเวทีเฉลิมพระเกียรติ ถนนภูมิเวท  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เทศบาลนครปากเกร็ด

ธันวาคม

5

2015

พิธีเปิดกิจกรรมจัดทำคัพเค้ก (Cupcake) จำนวน 9,999 ชิ้น

5 ธันวาคม 2558  เวลา 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำคัพเค้ก (Cupcake) จำนวน 9,999 ชิ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดร่วมกับสมาคมเบเกอร์รี่ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดทำดังกล่าว

ธันวาคม

5

2015

พิธีปล่อยโค-กระบือ จำนวน 29 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยโค-กระบือ จำนวน 29 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

5

2015

พิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for

5 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad” ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

5

2015

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว