คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

8

2015

เปิดโครงการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แบบวอร์คอิน ๒๔ ชั่วโมง ของจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แบบวอร์คอิน ๒๔ ชั่วโมง ของจังหวัดนนทบุรี วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

กันยายน

8

2015

มอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน งานรวมพลคน D.A.R.E. (Drug Abuse

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานมอบใบประกาศนียบัตรแก่เด็กนักเรียน งานรวมพลคน D.A.R.E. (Drug Abuse Resistance Education)จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมวัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

กันยายน

2

2015

งานเกษียณอายุราชการและแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีงานเกษียณอายุราชการและแสดงมุฑิตาจิตแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบางบัวทอง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สิงหาคม

27

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ เยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย จำนวน

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 11.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี กิ่งกาชาดอำเภอบางใหญ่ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี  เทศบาลตำบลบางแม่นาง เข้าเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย  จำนวน 2 ราย และเยี่ยมผู้ประสบวาตภัย 1 ราย นายประสาน บุตรโสภา ณ หมู่ 15 และ หมู่ 18 ต.บางแม่นาง

สิงหาคม

27

2015

จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เวลา 9.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของเครื่องใช้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

27

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

27

2015

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

25

2015

พิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ให้กับนายสวย กล่อมกลิ่น วันอังคารที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านเลขที่ ๒๐ หมู่ที่ ๑ ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สิงหาคม

24

2015

เปิดการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

20

2015

เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี