คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

1

2015

เปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗ วัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มิถุนายน

29

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558

ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

29

2015

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

28

2015

เปิดตลาดน้ำวัดโบสถ์บน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดตลาดน้ำวัดโบสถ์บน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน หมู่ที่ ๔ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

มิถุนายน

26

2015

พิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

มิถุนายน

26

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน ๑๕๐ ผืน และร่วมมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐ ราย ตามโครงการมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

มิถุนายน

25

2015

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดบางโค ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

มิถุนายน

25

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะนปิดโครงการ พร้อมคณะ มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมอาสา ยุวกาชาดในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานปิดโครงการ พร้อม คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการอบรมอาสา ยุวกาชาดในพิธีปิดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี

มิถุนายน

25

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อม คณะกรรมการ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาดจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี เพื่อสร้างอาสายุวกาชาดให้มีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการกาชาด ยุวกาชาด  และเกิดการสร้างสรรค์พลังเยาวชนที่พร้อมจะเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยมี นายณรงค์ศักดิ์  เฉลิมเกียรติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ รุ่นที่ 2  และมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน

มิถุนายน

24

2015

รับฟังการประชุม Video Conference จากกระทรวงมหาดไทยและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับฟังการประชุม Video Conference จากกระทรวงมหาดไทยและเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (Bike for Mom) จังหวัดนนทบุรี วันพุธที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี