คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

16

2015

ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

16 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ณ พื้นที่อำเภอไทรน้อย : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งได้เข้าตรวจในเขตตำบลทวีวัฒนา โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าวัชพืชริมถนน หมู่7 โครงการกำจัดผักตบชวา หมู่7 ระยะทาง 5000 เมตร โดยใช้แรงงาน 15 คน โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่6  โดยการวางท่อ PE 100 PN

พฤศจิกายน

16

2015

ประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเฝ้าระวังควบคุมแหล่งมลพิษ จังหวัดนนทบุรี

วันนี้ 16 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นโครงการเฝ้าระวังควบคุมแหล่งมลพิษ จังหวัดนนทบุรี เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นำมาเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไป

พฤศจิกายน

15

2015

เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ในโอกาสเสร็จมาทรงถวายผ้าพระกฐิน

15 พ.ย. 2558 เวลา 16.00 น. ณ วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เฝ้ารับเสด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ ในโอกาสเสร็จมาทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

14

2015

พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน

วันเสาร์ที่ 14 พ.ย. 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผวจ.นนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 14 พฤศจิกายน 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อให้เกิดเทคโนโลยีฝนหลวงขึ้นมาบรรเทาทุกข์แก่พสกนิกรจากความแห้งแล้ง

พฤศจิกายน

13

2015

เปิดงานเลี้ยงรับรองงานนิทรรศการทางการศึกษาและภาษา ครั้งที่ ๑ 1st

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเลี้ยงรับรองงานนิทรรศการทางการศึกษาและภาษา ครั้งที่ ๑ 1st  Education and Language Exhibition ณ โรงแรมริชมอนด์ ผู้เข้าร่วมงานจากตัวแทนสถานทูตประเเทศต่างๆ สถาบันการศึกษาในนนทบุรี โดยมีสมาคมภาษาอาเซียน นนทบุรี เป็นผู้จัดงานนี้  ซึ่งจะมีนิรรศการในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

พฤศจิกายน

13

2015

ตรวจพื้นที่บริเวณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จัดซื้อที่ดินเพื่อขยายผิวการจราจร

วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. นายชลธี ยังตรง รองผวจ.นนทบุรีประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการพิจารณาความเห็นเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กรณีเทศบาลเมืองบางบัวทองจัดซื้อที่ดินฯ ออกตรวจพื้นที่บริเวณ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย  เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในการเสนอความเห็นต่อท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพิจารณาให้ความเห็นชอบให้เทศบาลเมืองบางบัวทองจัดซื้อที่ดินเพื่อขยายผิวการจราจร แก้ไขปัญหารถติด และลดอุบัติเหตุทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล

พฤศจิกายน

13

2015

ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพื้นที่รับเสด็จในโอกาสที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ จะเสร็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน

13 พ.ย. 2558 เวลา 13.30  น. ณ วัดเชิงเลน อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพื้นที่รับเสด็จในโอกาสที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชา ทินัดดามาตุ จะเสร็จไปทรงถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดเชิงเลน ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ในวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 16.00

พฤศจิกายน

13

2015

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่องเที่ยว “โครงการท่องเที่ยว 3 อบต. 2

13 พ.ย. 2558 เวลา 10.00 น. ณ ท่าน้ำวัดคงคาราม อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่องเที่ยว “โครงการท่องเที่ยว 3 อบต. 2 เทศบาล ไหว้พระ 9 วัด” ในอำเภอบางใหญ่ เพื่อพบปะประชาชนและศึกษาข้อมูลในการจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวใหม่ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชนต่อไป

พฤศจิกายน

13

2015

ประชุมงานข่าวคามมั่นคงและสถานการณ์การข่าวความมั่นคง ร่วมกับฝ่ายทหารฯ

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเอราวัณ ชั้น 3 ตำรวจภูธรภาค 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เข้าร่วมประชุมงานข่าวคามมั่นคงและสถานการณ์การข่าวความมั่นคง ร่วมกับฝ่ายทหาร พันเอกสัญญา หร่ายเจริญ รองผู้อำนวยการกองข่าว กองทัพภาคที่1 พันตำรวจเอกสุรพงษ์ ถนอมจิตรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง โดยมี พลตำรวจตรี

พฤศจิกายน

13

2015

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ 11/2558

วันนี้ 13 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี(โต๊ะข่าว)ครั้งที่ 11/2558