คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

27

2015

พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการเข้าค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘  วันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์วิชาการและนันทนาการ เซนต์คาเบรียล ๒๐๐๐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

26

2015

พิธีซ้อมใหญ่การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Bike for Mom)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ชมรมจักรยานจังหวัดนนทบุรี และประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  ร่วมพิธีซ้อมใหญ่การปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (Bike for Mom) ผลการซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วันอาทิตย์ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น.

กรกฎาคม

24

2015

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์และพิธีสืบดวงพระชาตา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ อุโบสถวัดแคนอก อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

24

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มอบผ้าขนหนูให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน ๑๕๐ ผืน และร่วมมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐ ราย ตามโครงการมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี  ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

24

2015

เปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ปี ๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงเรียนสุเหร่าเขียว ต.ละหาร อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

23

2015

ทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์สำหรับพระภิกษุ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาสในการทอดผ้าป่ามหากุศล เพื่อถวายตู้ยาพร้อมยาสามัญประจำวัดและเวชภัณฑ์สำหรับพระภิกษุ สามเณร ถวายเป็นพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ ๖๓ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พระอุโบสถ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

22

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะฯ ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558  ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม

21

2015

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

กรกฎาคม

20

2015

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส และถวายข้อเสนอแนะแก่พระสังฆาธิการ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” จังหวัดนนทบุรี โดยมีพระพรหมเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

20

2015

เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด วันจันทร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี