คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

24

2015

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

24

2015

ประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมเพื่อติดตามการทำงานตามนโยบายของรัฐบาลและแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

24

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

23

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการ   ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ยากไร้    จำนวน ๑๕๐ ผืน และร่วมมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐ ราย ตามโครงการมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี  ณ วัดสาลีโขภิรตาราม ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมษายน

23

2015

ประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

23

2015

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศาลาการเปรียญวัดสาลีโขภิรตาราม ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมษายน

22

2015

เปิดงาน “OTOP FESTIVAL NONTHABURI”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “OTOP FESTIVAL NONTHABURI” วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น ๓ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

เมษายน

22

2015

ตรวจสถานที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์เครื่องเช่าเหมาลำ ของนักข่าวโทรทัศน์ช่อง ๙ ตกบริเวณ หลัง

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจสถานที่เกิดเหตุเฮลิคอปเตอร์เครื่องเช่าเหมาลำ ของนักข่าวโทรทัศน์ช่อง ๙ ตกบริเวณ หลัง ร.ร.วัดปรมัยยิกาวาส ต.เกาะเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี  เบื้องต้นนักบินและผู้โดยสารบาดเจ็บจำนวน ๓ คน  ได้นำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาล เหตุเกิดเวลา ๐๙.๒๐ น. วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘

เมษายน

21

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฯ โครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๔ เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

เมษายน

21

2015

ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรับฟังการแถลงข่าวผลการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย รอบ ๖ เดือน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี