คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

26

2014

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ จินตะเวช นายกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชอำเภอบางกรวย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมอำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้นจำนวน 98 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 39,200 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน

พฤศจิกายน

25

2014

พิธีมอบเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบเงินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะ 3 เดือนแรก (มาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อย) แก่เกษตรกรทำนา ปีการผลิต 57/58 ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพตามมติคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.30 น. ณ ศาลาประชาคมอำเภอ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

25

2014

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า (วันวชิราวุธ) ประจำปี 2557 โดยมีคณะครู อาจารย์ ลูกเสือ เนตรนารี จากโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเข้าร่วมในพิธีประมาณ 1500 คน  ในวันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น.  ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

25

2014

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

24

2014

พิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแก่เกษตรกรทำนาปีปีการผลิต 2557/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบเงินช่วยเหลือแก่ผู้เข้าร่วมมาตรการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยแก่เกษตรกรทำนาปีปีการผลิต 2557/2558 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557 เวลา 11.00 น. ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาย่อยปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

24

2014

เปิดโครงการค่ายพลังแผ่นดินอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 1

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการค่ายพลังแผ่นดินอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 1 (ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม) ปีงบประมาณ 2558 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2557  เวลา 09.30 น.  ณ วัดเต็มรักสามัคคี ต.บางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

21

2014

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี วันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 14.00 น.  ณห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองฯ จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

21

2014

ประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการปฏิรูปประเทศของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

21

2014

Fruit &Veggie 2014

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “Fruit &Veggie 2014” ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 เวลา 17.00 น.  ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

พฤศจิกายน

20

2014

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตฯ ร่วมกับสภากาชาดไทย

นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางกรรณิการ์ จินตะเวช นายกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย  คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนนทบุรี คณะกรรมการและสมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย มีผู้บริจาคโลหิต  ทั้งสิ้นจำนวน 98 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 39,200 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 7 ราย ในวันพฤหัสบดีที่