คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางเกตุวดี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.20 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี เข้าเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางเกตุวดี สุขสา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ซอยพิบูลสงคราม 15 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง

พฤษภาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริกัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เข้าเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริกัญญา ไทยเจริญ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเอื้ออาทร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

14

2015

เปิดการอบรม หลักสูตรจิตบริการ หลักสูตรที่ ๑ ตามโครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรจิตบริการ หลักสูตรที่ ๑ ตามโครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนครนนท์ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

13

2015

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

12

2015

พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกทุเรียนนนท์ โครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกทุเรียนนนท์ โครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “ชาวนนท์รวมพลังอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ตามพระราชดำริ” วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

11

2015

ประชุมคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะทำงานการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

6

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี

เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี 2558 โดยมีการถวายเครื่องราชสักการะ (วางพุ่มเงิน-พุ่มทอง) กล่าวถวายอาศีรวาทราชสดุดีเฉลิมพระเกียติและพิธีสงฆ์เพื่อบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี

พฤษภาคม

5

2015

ตรวจพื้นที่บริษัท เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี จำกัด เลขที่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจพื้นที่บริษัท เค.เอ็ม.แอล เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ ๒๖/๒ ม. ๑๐ ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ที่เกิดเหตุระเบิดภายในบริษัท(๔ พ.ค.๕๘) และได้เข้าเยี่ยมผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ รัตนาธิเบศร์ วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น.

พฤษภาคม

5

2015

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

1

2015

รับมอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุง จาก

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบข้าวสาร จำนวน 500 ถุง จาก พ.ท.เขมชาติ บุญญาจันทร์  ผู้บังคับกองพัน ปตอ.พัน ๖ เพื่อนำไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยแผ่ดินไหวในประเทศเนปาล ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี