คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

16

2017

ต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องเดอะพอร์ทอล บอลรูม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต้อนรับพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรอาสาสมัครเพื่อการท่องเที่ยว “เจ้าบ้านที่ดี” ดำเนินการโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

สิงหาคม

16

2017

เปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงธุรกิจ ตามกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มเครือข่ายทางการตลาด (Business Matching) สู่สากลให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ

วันพุธที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๕ น. ณ ห้องอัลปาก้า บอลรูม โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงธุรกิจ ตามกิจกรรมเจรจาธุรกิจเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเพิ่มเครือข่ายทางการตลาด (Business Matching) สู่สากลให้กับผู้ผลิตผู้ประกอบการ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกของโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิต การตลาด

สิงหาคม

15

2017

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560

15 สิงหาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2560 เพื่อพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์การประเมินภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งผู้อุทธรณ์ขอยกเลิกการประเมินและขอให้งดหรือลดเบี้ยปรับ

สิงหาคม

15

2017

มอบเงิน จำนวน 35,200 บาท ให้แก่

15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.45 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงิน จำนวน 35,200 บาท ให้แก่ นางสาวพรทิพย์ จันทรัตน์ (มารดา) และเด็กหญิง ภัทรดา แก้วผ่อง (น้องบีม เหยื่อทนายโกงเงิน) สำหรับนำไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลมาจำหน่ายสร้างรายได้เลี้ยงชีพ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอีกทางหนึ่ง

สิงหาคม

15

2017

ต้อนรับ พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษ

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ พลตำรวจเอก วุฒิ ลิปตพัลลภ ผู้ตรวจราชการพิเศษ ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง และได้เข้าร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบที่ 2 เพื่อตรวจติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในประเด็นสำคัญต่างๆ อาทิ การบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนเข้มแข็ง

สิงหาคม

15

2017

ประชุมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานติดตามความก้าวหน้า และมาตรการเร่งรัดการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งกำหนดให้ ปี ๒๕๖๐ เป็นปีแห่งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สิงหาคม

15

2017

เปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการยกระดับความสูงสะพานนนทบุรี

วันอังคารที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ หอประชุมแหล่งชุมนุมข้าราชการ กรมการสื่อสารทหาร เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อสรุปผลการศึกษาโครงการ (ปัจฉิมนิเทศโครงการ) การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการยกระดับความสูงสะพานนนทบุรี ดำเนินการโดยกรมทางหลวง เพื่อนำเสนอสรุปผลการศึกษาโครงการให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อสรุปผลการศึกษาโครงการยกระดับความสูงสะพานนนทบุรี

สิงหาคม

15

2017

เปิดโครงการ “รวมพลังสตรีนนทบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

14 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “รวมพลังสตรีนนทบุรี ทำความดีถวายในหลวง รัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560” ซึ่งคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรีร่วมกันจัดขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สิงหาคม

13

2017

ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

13 สิงหาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมให้การต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานเปิดงาน “ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกลด้วยพระบารมี ครั้งที่ 6” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

สิงหาคม

13

2017

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

12 สิงหาคม 2560 เวลา 19.19 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนทุกหมู่เหล่า ในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9