คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

15

2017

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

15 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดทิศทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนที่มีความเหมาะสมสำหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี กำหนดแนวทางการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นไปตามการบูรณาการจัดการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี โดยเฉพาะอย่างยิ่งบูรณาการแผนงาน/โครงการ กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวของส่วนราชการ หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน

พฤษภาคม

15

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2560

15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่2/2560 เพื่อแจ้งการดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี การก่อสร้างอุโมงค์ทางลอดเข้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสต์เกต ติดตามการแก้ไขปัญหาการจราจรหน้ากระทรวงพาณิชย์ ติดตามความคืบหน้าขอความอนุเคราะห์เปิดเส้นทางจราจรบริเวณแยกทางเข้ากระทรวงสาธารณสุข การออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกว่าด้วยเรื่อง การห้ามจอดกำหนดให้เดินรถทางเดียว โครงการพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก การพิจารณารื้อถอนที่หยุดรถโดยสารประจำทาง บริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี และปากทางเข้าซอยวัดส้มเกลี้ยง พิจารณาทางเดินเท้าระหว่างปากซอยวัดหูช้าง กับทางเข้าหมู่บ้าน Q-House

พฤษภาคม

15

2017

ร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ควบคุม

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ศปก.ภ.จว.นนทบุรี  กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบ ควบคุม กำกับการขนย้ายข้าวสาร ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.) ในการระบายข้าวในสต๊อกข้าวของรัฐที่ไม่ใช่เพื่อการบริโภคของคนเข้าสู่การแปรรูปของภาคอุตสาหกรรม โดยมี พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

พฤษภาคม

15

2017

ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ ของเทศบาลนครนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุมัติจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ ของเทศบาลนครนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาข้อมูลในด้านต่างๆ เช่น ผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินที่จะซื้อ ราคาที่ดินเทียบเคียงบริเวณใกล้เคียง สถิติข้อมูลปริมาณสิ่งปฏิกูล เป็นต้น ในการขออนุมัติจัดซื้อที่ดินและก่อสร้างโครงการปุ๋ยชีวภาพตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ระยะที่ ๒ โดยวิธีพิเศษ

พฤษภาคม

14

2017

เปิดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล จัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อรถเข็นมอบให้กับผู้พิการและคนชราในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

14 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องเอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์งามวงศ์วาน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศล จัดโดยคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ สถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ เพื่อนำรายได้ไปจัดซื้อรถเข็นมอบให้กับผู้พิการและคนชราในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี และปรับปรุงสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างสะดวกสบายเพิ่มขึ้น ด้วยความร่วมมือและสนับสนุนตามแนวทางประชารัฐ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สอคล้องตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดสะดวก ตามนโยบายจังหวัดนนทบุรี 4.0

พฤษภาคม

14

2017

ต้อนรับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน

14 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดชมภูเวก ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน วัดชมภูเวก ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของชาวมอญ จัดตั้งขึ้นด้วยความร่วมมือตามแนวทางประชารัฐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การบริหารจัดการและการรวมรวมเรื่องราวต่างๆ จากสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ และประชาชนในพื้นที่ได้บริจาควัตถุโบราณต่างๆ เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้รวบรวมประวัติความเป็นมาวิถีและวัฒนธรรมชมชุน

พฤษภาคม

14

2017

ร่วมถ่ายทำรายการ กรีนฟาร์ม วาไรตี้ ในช่วงที่ 2

14 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมถ่ายทำรายการ กรีนฟาร์ม วาไรตี้ ในช่วงที่ 2 ชม ชิม ช็อป ซึ่งจะออกอากาศ ทาง AMARIN TV HD ช่อง 34

พฤษภาคม

12

2017

ประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 42 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

12 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ วัดกระโจมทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ในการประชุมสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ ครั้งที่ 42 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต ซึ่งวัดกระโจมทอง ได้จัดให้มีการสัมมนาพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2517 มาจนถึงปัจจุบัน ปีนี้เป็นปีที่

พฤษภาคม

12

2017

ปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560

11 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560 (13th THAILAND PRIME MINISTER CUP 2017) รอบคัดเลือกตัวแทนระดับเขต 1 พร้อมมอบถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ให้แก่ทีมที่ชนะการแข่งขันฯ

พฤษภาคม

12

2017

เปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) “Nonthaburi Culture 2017

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) “Nonthaburi Culture 2017 วัฒนธรรมวิถีนนท์ ๒๕๖๐” จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ที่มีเอกลักษณ์ของตนเอง สร้างรายได้และประชาสัมพันธ์