คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

3

2019

เปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คูคลอง” ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่คลองทวีวัฒนา ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สนามกีฬาพิทักษ์นนทเขต ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คูคลอง” ดำเนินการกำจัดผักตบชวาที่คลองทวีวัฒนา ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 โดยในกิจกรรมครั้งนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รอง

มิถุนายน

3

2019

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 07.45 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.)  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

3

2019

พิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562  เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์และสามเณร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี/เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี  รองเจ้ากรมพลาธิการทหารบก  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

1

2019

ออกเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องชาวมุสลิมเนื่องในโอกาสการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ มัสยิดท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ออกเยี่ยมเยี่ยนพี่น้องชาวมุสลิมเนื่องในโอกาสการปฏิบัติศาสนกิจถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การปฏิบัติศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลาม ทั้งนี้ ได้มอบอินทผาลัมของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้แก่อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ เพื่อใช้ประกอบการละศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนนี้ด้วย

มิถุนายน

1

2019

ทุเรียนนนทบุรี 9 ลูกที่จะเข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 1

ทุเรียนนนทบุรี 9 ลูกที่จะเข้าร่วมการประมูล ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562  ในงานมหกรรมทุเรียนนนท์ 2562 30 พ.ค. – 3 มิ.ย. 62 ณ ลานโปรโมชัน เซนทรัล พลาซา เวสเกต บางใหญ่

มิถุนายน

1

2019

ประชุมชี้แจงการมอบอำนาจ “เจ้าท่า” แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการมอบอำนาจ “เจ้าท่า” แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวทางการพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ในที่ประชุม นายอำพลฯ ได้เน้นย้ำว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นส่วนสำคัญที่จะสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี ที่จะเป็นที่อยู่อาศัยชั้นดีของคนทุกระดับ

มิถุนายน

1

2019

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี  :  นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

มิถุนายน

1

2019

ประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำตามแนวทางของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.) ในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองทัพไทย มีระเบียบวาระเพื่อทราบผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาการจัดกิจกรรมจิตอาสาฯ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในห้วงสัปดาห์ที่ ๑ ของเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

มิถุนายน

1

2019

ประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับพื้นที่ (จังหวัดนนทบุรี)

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการ ติดตาม รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับพื้นที่ (จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาผลการดำเนินการดำเนินกิจกรรมที่ผ่านมา ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว และพิจารณากำหนดการจัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคูคลอง” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

มิถุนายน

1

2019

ออกเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 18.00 น. ณ มัสยิดรี่ยาดิ๊สสุนัน อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี ออกเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน โดยการถือศีลอดจะละเว้นจากการกินและดื่มในตอนกลางวัน เริ่มตั้งแต่แสงอรุณแรกจนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า เพื่อเป็นการฝึก ข่มใจตนเอง และเป็นการชำระร่างกายและจิตวิญญาณ