คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

14

2018

พิธีเปิดงาน “เทศกาลกินเจ อำเภอปากเกร็ด ที่เมืองทองธานี ประจำปี

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ลาน Outlet Square เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เทศกาลกินเจ อำเภอปากเกร็ด ที่เมืองทองธานี ประจำปี ๒๕๖๑” จัดโดยคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด เมืองทองธานี

ตุลาคม

14

2018

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการลงทะเบียนตามโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ดำเนินการโดยธนาคารออมสินเขตนนทบุรี ๑ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในท้องที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีการ ได้แก่ การไกล่เกลี่ย การฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ และการให้สินเชื่อ มีอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายกเทศมนตรีตำบลบางพลับ

ตุลาคม

14

2018

ประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมตามโครงการส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนแก่ภาคีการพัฒนาระดับจังหวัด

ตุลาคม

14

2018

ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34

วันที่ 8 ตุลาคม 2561  เวลา 10.30 น.  ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร  :  พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 34  โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ  คณะกรรมการดำเนินการฯ  ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีกรมการปกครอง  อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ตุลาคม

7

2018

ประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 4 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของจังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ป้องกันจังหวัดนนทบุรี 

ตุลาคม

7

2018

ประชุมประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565

วันที่ 3 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ  พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาตามแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2562 – 2565 ระหว่างจังหวัดนนทบุรี กับ

ตุลาคม

7

2018

ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าและตามแนวถนนเพื่อประกาศขาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าและตามแนวถนนเพื่อประกาศขาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาสภาพปัญหาและการกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการจอดรถยนต์บนทางเท้าและตามแนวถนนเพื่อประกาศขาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย พร้อมทั้งกำหนดสายทางและห้วงระยะเวลาในการดำเนินการแก้ไขปัญหา และการจัดระเบียบบนทางเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาการร้องเรียนของประชาชน

ตุลาคม

7

2018

เปิดงานบริจาคโลหิต ในโครงการ Spirit of Young

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซิตี้แคมปัส เมืองทองธานี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบริจาคโลหิต ในโครงการ Spirit of Young Blood Donors มีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคโลหิตจาก นิสิต นักศึกษา

ตุลาคม

7

2018

บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี 4.0 สู่เป้าหมายสุขภาพดี วิถีเมือง”

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนครนนท์ โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมจังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดยศูนย์ประสานงานเครือข่ายองค์กรชุมชนจังหวัดนนทบุรี เพื่อกำหนดประเด็นสุขภาพเพื่อเสนอเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของจังหวัดนนทบุรี โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรี 4.0 สู่เป้าหมายสุขภาพดี วิถีเมือง”

ตุลาคม

7

2018

ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะผู้วิจัยเรื่อง “การศึกษาข้อมูลระบบโลจิสติกส์กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเบื้องต้น” ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุร

วันที่ 1 ตุลาคม 2561  เวลา 15.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมรับฟัง รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ หัวหน้าศูนย์การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสุขภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ