คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

18

2017

เปิดโครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี 60”

15 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ณ ลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (Land 1-Land 2) รัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจัดงาน “ไม้ดอกไม้ประดับนนทบุรี 60” ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดนนทบุรี ซึ่งไม้ดอกไม้ประดับ เป็นหนึ่งในอาชีพการเกษตร ที่พี่น้องเกษตรกรจังหวัดนนทบุรี ได้ทำเป็นอาชีพหลัก สร้างรายได้ สร้างฐานะ ด้วยความเอาใจใส่จนสามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างความไว้วางใจต่อผู้ซื้อทั้งภายในประเทศและต่างประเทศให้เป็นที่เชื่อถือ และสั่งซื้อไม้ดอกไม้ประดับของจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

18

2017

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี

วันเสาร์ที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ (วันที่ ๔

เมษายน

14

2017

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

14 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติงาน กับกำชับเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจให้ปฏิบัติตามมาตรการ 4 ห้าม 2 ต้อง,  ม.44 และมาตรการเข้มข้นให้ทุกอำเภอประสานกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดำเนินการจัดชุดเคลื่อนที่เร็วชุมชน ประกอบกับให้จัดวางกรวยสะท้อนแสง เพื่อชะลอความเร็วของรถ โดยจัดวางให้มีความยาวเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนทราบ และเห็นได้ชัดเจน พร้อมทั้งมอบสิ่งของ และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่

เมษายน

14

2017

พิธีประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญและงานวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดสโมสร ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญและงานวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งได้จัดงานต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒๗ เพื่อสืบทอดประเพณีความดีงามของชาวไทยรามัญไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน มีกิจกรรม ได้แก่ การแห่หงส์ ธงตะขาบ

เมษายน

14

2017

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมผ่านระบบ

14 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 จังหวัดนนทบุรี และร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 (ส่วนกลาง) โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  เป็นประธานการประชุม

เมษายน

14

2017

เปิดงาน “นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ครั้งที่

13 เมษายน 2560 เวลา 17.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “นนทบุรีนำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ครั้งที่ 1” จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อนำสินค้าดีของจังหวัดนนทบุรีออกเผยแพร่ จำหน่ายสู่ผู้บริโภคและหาคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนนทบุรีตามนโยบายนนทบุรี 4.0

เมษายน

14

2017

เปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จัดโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

13 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณหน้าพระอุโบสถวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560 จัดโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง โดยได้มีการสรงน้ำถวายและกราบขอพรจากพระธรรมกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร รวมทั้งรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และมีการจัดขบวนแห่งานประเพณีสงกรานต์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายณัฏฐพร แสงบัว นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหาร

เมษายน

14

2017

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณด่านชุมชน ตำบลบางคูรัด

13 เมษายน 2560 เวลา 11.15 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ ธรรมรัตน์โศภณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณด่านชุมชน ตำบลบางคูรัด หน้าทางเข้าหมู่บ้านพฤกษา 3 (ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย) อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และตรวจเยี่ยมชุมชนภายในบริเวณหมู่บ้านพฤกษา 3 เพื่อให้ประชาชนเล่นน้ำอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยปลอดภัย และปฎิบัติตามข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีที่ประกาศ ห้ามรถยนต์ที่บรรทุกภาชนะบรรจุน้ำ หรือบรรทุกอุปกรณ์การเล่นสาดน้ำ

เมษายน

14

2017

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าทางเข้าศูนย์ราชการ อ.บางบัวทอง

13 เมษายน 2560 เวลา 10.35 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ ธรรมรัตน์โศภณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณหน้าทางเข้าศูนย์ราชการ อ.บางบัวทอง (ถนน 340) จ.นนทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยขอให้เข้มงวดกวดขัน รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามหลัก 4

เมษายน

14

2017

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณข้างปั๊มน้ำมัน ปตท.

13 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พ.ต.อ.ณธีพัฒน์ ธรรมรัตน์โศภณ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณข้างปั๊มน้ำมัน ปตท. ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” โดยขอให้เข้มงวดกวดขัน รวมถึงการรณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด และให้ปฏิบัติตามหลัก