คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

12

2018

ลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 12 เมษายน 2561  เวลา 11.45 น. นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนางนวลจันทร์  แย้มศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ลงพื้นที่พบปะประชาชนบริเวณตลาดริมน้ำวัดใหญ่สว่างอารมณ์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ด กำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลอ้อมเกร็ด ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตลาดริมน้ำ แนวกำแพงป้องกันน้ำท่วม รวมถึงโป๊ะและท่าเทียบเรือ  หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  และสัสดีอำเภอปากเกร็ด ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบของตรวจเยี่ยมให้กับผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ ด่านชุมชนหน้าวัดสิงห์ทอง ตำบลอ้อมเกร็ด

เมษายน

12

2018

เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดนนทบุรี

12 เม.ย. 61 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี( นายภานุ แย้มศรี)และ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี รอง กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ที่ 1 ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี ผอ.แขวงทางหลวงนนทบุรี ผอ.แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 จังหวัดนนทบุรี ดังนี้ จุดที่ 1บริเวณหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด

เมษายน

12

2018

ตรวจเยี่ยมคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ที่มาพำนักในอำเภอต่างๆของจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมคณะ ได้ตรวจเยี่ยมคณะเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายเเดนภาคใต้ที่มาพำนักในอำเภอต่างๆของจังหวัดนนทบุรี และครอบครัวอุปถัมภ์ ตามโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 33 โดยมีนายภานุ

เมษายน

12

2018

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 11 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช  นายกมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นประธานในการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 2/2561  โดยมีนายอารีย์  วงศ์อารยะ  ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายชลธี  ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 

เมษายน

12

2018

พิธีรดน้ำและขอรับพร พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

วันที่ 11 เมษายน 2561  เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมราชสีห์ ชั้น 2 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย  :   กระทรวงมหาดไทยจัดพิธีรดน้ำและขอรับพร พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  และนายสุธี  มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561  โดยมีคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้บริหารในกระทรวงมหาดไทย  อธิบดีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เมษายน

12

2018

ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ

11 เม.ย.61 เวลา 09.30 น. :: ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 (อาคาร 5 ชั้น) ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายภานุ เเย้มศรี) รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) พร้อมด้วยคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ร่วมรับฟังการประชุมผ่านทางระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ โดยมี พลเอกอนุพงษ์

เมษายน

11

2018

รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสงานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 16.00 น.  ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่  กำนันผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชน ร่วมสรงน้ำพระนนทมุนินท์ (จำลอง) และสรงน้ำพระบรมรูปรัชกาลที่ 3  นอกจากนั้น ผู้มาร่วมงานได้รดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เนื่องในโอกาสงานประเพณีมหาสงกรานต์ ประจำปี

เมษายน

11

2018

เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 เม.ย. 2561 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ หน่วยงานภาคีเครือข่าย จัดพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งปล่อยขบวนรถรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์ฯ พิธีปล่อยขบวนรถรณรงค์ฯ และเดินรณรงค์ฯ พร้อมด้วยนายชลธี ยังตรง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี)

เมษายน

11

2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 10 เมษายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 3/2561  ซึ่งมีการแจ้งข่าวจากส่วนราชการต่างๆ รวมถึงการกำหนดปฏิทินกิจกรรมประจำปี 2561 และเรื่องอื่นๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวกับผู้ร่วมประชุมว่า วิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรี คือ “จังหวัดนนทบุรีเป็นเมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดีและมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” แต่เนื้องานเกี่ยวกับการเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังมีไม่มากเท่าใดนัก

เมษายน

11

2018

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจทางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส

10 เม.ย.61 เวลาประมาณ 11.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอเมืองนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทน สนง.เจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ได้ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจทางน้ำ ณ บริเวณท่าน้ำนนท์ ท่าน้ำวัดปรมัยยิกาวาส และท่าน้ำวัดสนามเหนือ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยให้เเก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมาทางเรือ ซึ่งคาดว่ามีปริมาณมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีการกำชับและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานดังนี้ 1. ขอให้ตรวจสอบความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกำลังเจ้าหน้าที่ และวัสดุอุปกรณ์ต่าง