คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

12

2017

พิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ (International School Bangkok : ISB) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบดอกไม้จันทน์ ตามโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทานจังหวัดนนทบุรี โดยมี อ.อุษา สมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ ISB

ตุลาคม

11

2017

ต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 14.30 น.  ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อ พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  ประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน  ขึ้นประดิษฐานในพระมหาธาตุเจดีย์ เหนืออาคารปัญญานันทานุสรณ์  เป็นอาจาริยบูชา 10 ปีมรณกาล พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทมหาเถระ)  โดยมีคณะสงฆ์ 

ตุลาคม

11

2017

พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน จากห้องรับรองพิเศษ

วันที่ 10 ตุลาคม 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 4 แผ่นดิน  จากห้องรับรองพิเศษ ท่าอากาศยานดอนเมือง  ขึ้นสู่รถขบวนอัญเชิญ มุ่งสู่วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง  โดยมีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  และหัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  เข้าร่วมพิธีดังกล่าว  เพื่อเตรียมประกอบพิธีประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ตุลาคม

11

2017

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต  : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ได้เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) โดยมีนายอำเภอบางใหญ่  และผู้แทนของผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต  ร่วมให้การต้อนรับ

ตุลาคม

11

2017

เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2560

วันที่ 9 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  จ่าจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี  และผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2560  โดยมีพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  เป็นผู้มอบรางวัลให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดที่มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”

ตุลาคม

7

2017

เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดโพธิ์บางโอ  ตำบลวัดชลอ  อำเภอบางกรวย : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  หม่อมราชวงศ์มาลินี จักรพันธุ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จมาถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดโพธิ์บางโอ  ตำบลวัดชลอ 

ตุลาคม

7

2017

เข้าร่วมงานวันกิจกรรมการเคลื่อนย้ายและประดิษฐานรูปเหมือนพระอาจารย์ 4 รูป

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชลธารวิโรฒ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ โรงพยาบาลชลประทาน :  นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนางนวลจันทร์  แย้มศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมงานวันกิจกรรมการเคลื่อนย้ายและประดิษฐานรูปเหมือนพระอาจารย์ 4 รูป  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เป็นผู้กล่าวปรารภกถา  ซึ่งมีผู้เข้ารับฟังประมาณ 300 คน  สรุปเนื้อความของปรารภกถาได้ว่า ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน 

ตุลาคม

7

2017

ลงตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น. ณ วัดโพธิ์บางโอ  ตำบลวัดชลอ  อำเภอบางกรวย   นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอบางกรวย  นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวย  เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย  และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  ได้ลงตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าโสมสวลี  พระวรราชาทินัดดามาตุ  ที่จะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน  ณ

ตุลาคม

7

2017

ให้การต้อนรับนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้การต้อนรับนายปรีดา เชื้อผู้ดี ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี   นายดิเรก  วันแอเลาะ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี  และเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 24 คน ที่ได้มาพำนักอาศัยกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวถึงวิสัยทัศน์ของจังหวัดนนทบุรีเกี่ยวกับ “เมืองที่อยู่อาศัยคุณภาพดี และมีเศรษฐกิจสร้างสรรค์” รวมถึงนโยบายการบริหารจังหวัดนนทบุรี 

ตุลาคม

7

2017

ประชุมติดตามการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้เเจงเกี่ยวกับร่างหมายกำหนดการงานพระราชพิธีฯตามที่สำนักพระราชวังได้ชี้เเจง  ขั้นตอนการปฏิบัติในการเข้าถวายดอกไม้จันทน์  รวมถึงการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของส่วนราชการต่างๆ ที่ดำเนินการ ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง  และการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของอำเภอต่างๆ