คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

27

2019

พิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลละหาร อ.บางบัวทอง นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง จำนวน 200 ชุด โดยมี นายอำเภอบางบัวทองกล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้กำกับการ สภ.บางบัวทอง ผู้แทนปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดละหาร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

27

2019

ประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 17.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทวงถามหนี้ตามพระราชบัญญัติทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 โดยมีอัยการจังหวัดนนทบุรี คลังจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนปลัดจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี และนายเฉลิมพงษ์ กลับดี ผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย  

กันยายน

26

2019

การประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 9/2562

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี (ศอ.ปส.จ.นบ.) ครั้งที่ 9/2562 โดยมีวาระการประชุมเพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของ หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

กันยายน

26

2019

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาคำขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน และพิจารณาเรื่องร้องเรียน โดยมีปลัดจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอัยการจังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี สาขาบางบัวทอง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรีสาขาปากเกร็ด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย  

กันยายน

26

2019

ประชุมคณะทำงานโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน(ปัญหาภัยแล้ง)

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานติดตามโครงการเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดนนทบุรี  

กันยายน

25

2019

งานมหกรรม​ “วิถีคนนท์​ ชุมชนพอเพียง​ สู่ความยั่งยืน” ประจำปี​

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ​ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรม​ “วิถีคนนท์​ ชุมชนพอเพียง​ สู่ความยั่งยืน” ประจำปี​ 2562​ กิจกรรมนี้ จัดขึ้นโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อต้องการยกระดับศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน ด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ภายใต้ผลประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนยากจน

กันยายน

25

2019

ร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี และบันทึกข้อตกลงการกำจัดมูลฝอยรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี​

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ​ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีชั้น 2​ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี​ อำเภอเมืองนนทบุรี​ จังหวัดนนทบุรี นายภานุ เเย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี และร่วมลงนาม ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การบริหารจัดการ มูลฝอยติดเชื้อภายในจังหวัดนนทบุรี และบันทึกข้อตกลงการกำจัดมูลฝอยรวมทั้งจังหวัดนนทบุรี​ เพิ่มเติม​ ฉบับที่ 2​ การลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกัน ส่งผลให้การบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อของจังหวัดนนทบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกสุขลักษณะ​

กันยายน

24

2019

การประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมกำกับและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2562 เพื่อติดตามผลการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ 2558-2562 โดยมีผู้แทนรอง ผอ.รมน. จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนที่ดินจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนอำเภอ ทุกอำเภอ ผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี

กันยายน

24

2019

อำเภอบางกรวยติดตามสถานการณ์น้ำเพื่อป้องกันสถานการณ์น้ำท่วม

วันที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. ด้วย เมื่อวันที่ 21-22 ก.ย.2562 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอบางกรวย เป็นเหตุให้พื้นที่ ม.4 ม.5 ต.บางสีทอง มีน้ำท่วมขังจำนวนหลายหลัง ซึ่งขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้ว จากการสำรวจเบื้องต้นพบว่าสาเหตุหลักมาจากการระบายน้ำคลองบางสีทองไม่ทันจึงเอ่อล้นท่วมบ้านเรือน เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงและหาทางแนวทางแก้ไขปัญหา นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอบางกรวย จึงมอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ เข้าร่วมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ -เทศบาลตำบลบางสีทอง -อบต.บางไผ่ -ทม.บางกรวย โดยจากการประชุมหารือได้ข้อเท็จจริงดังนี้ สาเหตุ