คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

8

2018

ร่วมเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

วันที่ 7 มิถุนายน 2561  เวลา 18.50 น.  ณ มัสยิดท่าอิฐ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอปากเกร็ด  ปลัดอำเภอปากเกร็ด  และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  ร่วมเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ/ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี  กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  อิหม่ามพร้อมด้วยคณะกรรมการประจำมัสยิดท่าอิฐ  และพี่น้องชาวมุสลิมจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวว่า จังหวัดนนทบุรีมีความหลากหลายทางเชื้อชาติศาสนาและวัฒนธรรม 

มิถุนายน

8

2018

เปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 17.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN) โดยมีนายสมนึก  ศรีเที่ยงตรง  เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน   และมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท) 

มิถุนายน

8

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดนนทบุรี (อ.ก.พ.) เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสามัญประจำจังหวัดนนทบุรี (อ.ก.พ.) เพื่อพิจารณาการดำเนินการทางวินัยข้าราชการพลเรือน

มิถุนายน

8

2018

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จัดงาน “7 มิถุนายน

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ” 7 มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2561″ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้สหกรณ์ในโรงเรียน ภายในงานมีกิจกรรมต่าง

มิถุนายน

8

2018

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย อ.บางบัวทอง จำนวน 1 ราย

วันที่ 6 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น. ณ โรงพยาบาลชลประทาน  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  นายอภิวัฒน์ เลาหวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบเหตุอัคคีภัย อ.บางบัวทอง จำนวน 1 ราย โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีได้มอบกระเช้าและเงินช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ จำนวน 5,000 บาท  พร้อมพูดคุยให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย 

มิถุนายน

8

2018

ตัดทุเรียนนนท์ที่จะใช้สำหรับการประมูลในงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF

วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.40 น.  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ตัดทุเรียนนนท์ที่จะใช้สำหรับการประมูลในงานมหกรรมทุเรียนนนท์ (NONTHABURI THE KING OF DURIAN) ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561  โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เกษตรจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ  กรรมการเหรัญญิกหอการค้าไทย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  กรรมการผู้จัดการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม)

มิถุนายน

8

2018

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาบัญชีโต๊ะข่าวที่อยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบข้อมูล/ยังไม่ได้ดำเนินการ และเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์ดำรงธรรม ผ่านทาง 1386 (สำนักงาน ป.ป.ส.) และผ่านทางแหล่งข่าวอื่นๆ) การรายงานสถานการณ์ยาเสพติดและการวิเคราะห์เปรียบเทียบสถานการณ์กับข้อมูลเดือนที่ผ่านมาของหน่วยงานต่างๆ และรายงานสถานการณ์ยาเสพติดและการวิเคราะห์ ของ ศป.ปส.อ. ร่วมกับ

มิถุนายน

8

2018

เปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันอาชญากรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องราชพฤกษ์ โรมแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนป้องกันอาชญากรรมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี เพื่อบูรณาการกิจกรรมในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดทำแผนการป้องกันอาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ มี ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

7

2018

ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง”

วันที่ 6 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องเกาะเกร็ด ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี  อาจารย์ธีรภาพ โลหิตกุล ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ (สารคดี)  และอาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาพถ่าย ร่วมแถลงข่าวการจัดงานโครงการพัฒนาและสื่อสารภาพลักษณ์ตราการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ “นนทบุรี เสน่ห์ใกล้กรุง”  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ

มิถุนายน

7

2018

ประชุมซักซ้อมคงามเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมซักซ้อมคงามเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นนทบุรี ผู้แทนคลังจังหวัดนนทบุรี