คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

14

2018

พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมศาลาอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ยอดเยี่ยม เนื่องในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2561 โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ 

สิงหาคม

14

2018

ประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผนการดำเนินการและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย  ในระยะสั้นและระยะยาว

สิงหาคม

14

2018

ร่วมในพิธีและร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆภายในสถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ในพิธีส่งมอบอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน

วันที่ 10 สิงหาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท) ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  เป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารประหยัดพลังงานและศูนย์เรียนรู้พลังงานทดแทน และโครงการโรงเรือนปลูกผักกางมุ้ง สร้างฝัน สร้างรอยยิ้ม  ซึ่งมูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้จัดสร้างเพื่อมอบให้แก่สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด (บ้านภูมิเวท)  โดยมีนายภานุ แย้มศรี

สิงหาคม

14

2018

เปิดโครงการ “พัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี”

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “พัฒนาและรักษาเครือข่ายประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี” โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ และประชาชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในนโยบายสำคัญต่าง ๆ และให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร ที่สำคัญ ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์  โอกาสนี้ ประธานในพิธีได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

สิงหาคม

14

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2561

สิงหาคม

14

2018

ประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมในการเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาประทับแรม ในจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 สิงหาคม เวลา 13.00 น. ณ กองอำนวยการร่วม ฯ แยกไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประชุมร่วมกับกองอำนวยการร่วมในการเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเสด็จมาประทับแรม ในจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

14

2018

ร่วมรับฟังปาฐกถา “ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน”

วันที่ 9 สิงหาคม 2561  เวลา 09.15 น.  ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานในงาน “ทุนหมุนเวียน 4.0 เชื่อมโยงรัฐกับประชาชน สู่ไทยนิยมยั่งยืน” พร้อมทั้งมอบรางวัลทุนหมุนเวียนดีเด่น ประจำปี 2561 และกล่าวปาฐกถา 

สิงหาคม

14

2018

ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

วันพฤัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบ หมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ส.วัฒนาอพาร์ทเม้นท์ และโครงการส่วนขยายของโครงการจัดสรรที่ดิน เพอร์เฟคพาร์ค พระราม

สิงหาคม

14

2018

มอบของเยี่ยมแก่ผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน ๓๐ ราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ออกมอบของเยี่ยมแก่ผู้ป่วยประกันสังคม จำนวน ๓๐ ราย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สิงหาคม

14

2018

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561