คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

27

2020

ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP

ตรวจเยี่ยมสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา และหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านหัวคูใน ม.5 ต.ปลายบาง อ.บางกรวย พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แก่ผู้นำองค์กรเครือข่าย ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” สนองนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย โดยใช้หลักการดำเนินงานพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิบัติในระดับครัวเรือน รณรงค์ให้มีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือนทั่วทั้งจังหวัด

เมษายน

27

2020

ร่วมต้อนรับ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ และคณะ

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563 ณ วัดโพธิ์เผือก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะสงฆ์ ผมพร้อมด้วยส่วนราชการ ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านเจ้าประคุณพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการในสมเด็จพระสังฆราชฯ พร้อมคณะที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงทานที่จัดตั้งในวัด พร้อมมอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมจำนวน 5 วัด ประกอบด้วย วัดโพธิ์เผือก วัดโตนด วัดสังฆทาน วัดพุทธปัญญา และวัดบัวขวัญ ในโอกาสนี้ผม ได้พูดคุยและให้กำลังใจ

เมษายน

23

2020

ร่วมตรวจเยี่ยมโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก (COVID-19)

ร่วมตรวจเยี่ยมโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบาก (COVID-19) โดยดำริของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดโตนด และวัดชลอ ต.วัดชลอ อ.บางกรวย โดยมีท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการตรวจเยี่ยม

เมษายน

21

2020

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ พระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 นำมาซึ่งความปลาบปลื้ม และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

เมษายน

21

2020

รับมอบแอลกอฮอล์จากท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามโครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ณ

รับมอบแอลกอฮอล์จากท่านสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ตามโครงการพลังงานร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยเริ่มในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเป็นที่แรก เพื่อให้หน่วยงานสาธารณสุข และพี่น้องประชาชนในชุมชนได้เข้าถึงแอลกอฮอล์อย่างทั่วถึง

เมษายน

17

2020

ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร”

17 เมษายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมกับ นางสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมปลูกผักสวนครัว “90 วัน ปลูกผักสวนครัว สร้างความมั่นคงทางอาหาร” ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้พอกินพอใช้มีความสุขพึ่งตนเองได้

เมษายน

17

2020

ร่วมต้อนรับท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ร่วมต้อนรับท่านเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ณ จุดตรวจ ถนนสาย 340 หน้า อบต.ไทรใหญ่ ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย

เมษายน

13

2020

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจทีมงานศูนย์พื้นฟูและดูและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนนทบุรี

วันที่เสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 ผมและรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมทีมงานสาธารณสุขจังหวัด ลงพื้นที่ให้กำลังใจทีมงานศูนย์พื้นฟูและดูและประชาชนกลุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดนนทบุรี จำนวน 3 แห่ง ที่เปิดขึ้นเพื่อดูแลชาวจังหวัดนนทบุรีที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อฯ และยังใช้เป็นสถานที่ Local Quarantine ของจังหวัดนนทบุรี สถานที่ทั้ง 3 แห่งนั้น จังหวัดได้รับการสนับสนุนบุคลากร และงบประมาณ จากหน่วยงานทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ในจังหวัดนนทบุรี จึงถือเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการบูรณาการการทำงานเพื่อดูแลชาวนนทบุรีให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมษายน

8

2020

แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์

วันที่ 7 เมษายน 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนสภากาชาดไทย รับมอบแอลกอฮอล์ จำนวน 2,500 ลิตร จากผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) โดยมี นางนิศากร วิศิษฎ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ รอง 1 นางอัมพร วารินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฯ รอง

เมษายน

8

2020

นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในนามของสถานพยาบาล

วันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ในนามของสถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่และประชา ชนชาวจังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณ 1.บริษัท ฟิวเจอร์ แพ็ค จำกัด มอบ Face Shield จำนวน 1,500 ชิ้น 2.บริษัทในเครือ อิมแพ็ค เมืองทองธานี มอบหน้ากาก N95 จำนวน 1,000