คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

8

2020

ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา

8 ต.ค. 63 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การตลาด ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โครงการเปิดตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ค้าขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตุลาคม

8

2020

เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต

8 ต.ค. 63 เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดหาโลหิตสำรอง และตอบสนองต่อนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม

ตุลาคม

8

2020

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่

7 ต.ค. 63 เยี่ยมให้กำลังใจเด็ก และผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ทำร้ายเด็ก และตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพโดยวิธีการครอบครัวบำบัด (Family Therapy) ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด

ตุลาคม

8

2020

เป็นกำลังใจให้ทีม เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี

7 ต.ค 63 ให้กำลังใจนักฟุตบอลและทีมงานสโมสร เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี และร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 3 ฤดูกาล 2020 ณ สนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนครนนทบุรี ผลการแข่งขัน เอสทีเค เมืองนนท์ เอฟซี 3 – 0 อินเตอร์แบงค็อก เอฟซี

ตุลาคม

7

2020

สำรวจเส้นทางการระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร

6 ต.ค. 63 ลงพื้นที่ตรวจสอบเส้นทางการระบายน้ำ จากคลองส่วย คลองบางตลาด สู่แม่น้ำเจ้าพระยา โดยเฉพาะจุดที่มีปัญหาการระบายน้ำไม่ทันในช่วงฝนตกหนัก โดยได้บูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแนวทางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจร

กันยายน

30

2020

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครู ข) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และร่วมบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีกับการแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

24

2020

ถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว ณ อำเภอบางบัวทอง

วันที่ 23 กันยายน 2563 ผมพร้อมด้วยทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดฯ อำเภอบางใหญ่และเทศบาลเมืองบางบัวทอง ร่วมถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนนทบุรี ณ วัดบางไผ่ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 และศาลเจ้าพ่อจุ้ย อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

กันยายน

24

2020

ประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเด็นที่สำคัญ คือการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น โดยอำเภอบางกรวยได้จัดส่งประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 1 ราย คือ นายกิตติ มั่นกตัญญู

กันยายน

23

2020

การระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ

22 ก.ย. 63 ติดตามแนวทางในการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ของโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า โดยสิ่งสำคัญที่สุดเมื่อเกิดอัคคีภัยคือการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังที่ปลอดภัย และบุคลากรของโรงพยาบาลต้องมีความรู้และทักษะในการดับไฟเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง

กันยายน

22

2020

สถานประกอบกิจการปลอดยาเสพติด

21 ก.ย. 63 มอบเกียรติบัตรโครงการโรงงานสีขาว และโครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ ขอขอบคุณผู้ประกอบการ ตลอดจนผู้ใช้แรงงานที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ แรงงานถือเป็นบุคลากรที่สำคัญยิ่งขององค์กร ถ้าแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดยาเสพติด ก็จะสามารถทำงานให้กับนายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประชากรที่มีคุณภาพ