คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

3

2018

มอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 22

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับผู้สอบแข่งขันได้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนนทบุรี จำนวน 22 ราย โดยมีรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังด้วย ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ถ่ายทอดประสบการณ์และข้อคิดจากการทำงาน พร้อมทั้งมอบแนวทางการปฏิบัติราชการเกี่ยวกับ “ครองตน ครองคน ครองงาน”

ธันวาคม

3

2018

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 15.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชน ซ้อมปั่นจักรยานครั้งที่ 2

ธันวาคม

3

2018

จังหวัดนนทบุรีประกอบพิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก แก่ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

จังหวัดนนทบุรีประกอบพิธีมอบเสื้อพระราชทานกิจกรรมปั่นจักรยาน Bike อุ่นไอรัก แก่ประชาชนที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ธันวาคม

3

2018

ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๑

วันเสาร์ที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๔๐ น. ณ พระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย “วันดำรงราชานุภาพ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่านที่ทรงบำเพ็ญประโยชน์ต่อประเทศชาตินานัปการ

ธันวาคม

3

2018

ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561  โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะอนุกรรมการฯ  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  คลังจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  ผู้แทนจากธนาคารออมสิน 

ธันวาคม

3

2018

พลโท จักราวุธ สินพูลผล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.15 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  พลโท จักราวุธ สินพูลผล หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 2 หารือข้อราชการกับนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  และผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ในโอกาสที่ พลโท จักราวุธ สินพูลผล และคณะทำงานฯ

ธันวาคม

3

2018

ประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2561

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 เทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 11/2561 โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอเมืองนนทบุรี ท้องถิ่นอำเภอ นายกและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทน เข้าร่วมประชุมด้วย

ธันวาคม

3

2018

ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐.น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเตรียมความพร้อมและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี และการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี ช่วงระยะเข้มข้น ระหว่างวันที่

ธันวาคม

3

2018

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561  เวลา 14.00 น.  ณ อาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  :  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ประธานคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  พลังงานจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอบางกรวย 

ธันวาคม

3

2018

ประชุมคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยาน

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานในการดำเนินกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี ด้านบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยาน และด้านจัดหาสถานที่จอดรถยนต์สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพิจารณาเตรียมสนับสนุนการตรวจสอบสภาพความพร้อมของจักรยานผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี และจัดหาสถานที่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์จุดจอดรถยนต์ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนนทบุรี