คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

4

2019

พิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ เรือนจำกลางบางขวาง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ในการจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษ โดยเรือนจำกลางบางขวางสนธิกำลังร่วมกับที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่เรือนจำ/ทัณฑสถาน เขต ๑๐ เพื่อกวาดล้างพื้นที่ภายในเรือนจำอย่างจริงจัง ขจัดปัญหายาเสพติด

เมษายน

4

2019

พิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 14.09 น.  ณ วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2562  ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีกำหนดจัดขึ้น  โดยมีพระครูศรีสิทธิการ เจ้าอาวาสวัดแคนอก/รองเจ้าคณะอำเภอเมืองนนทบุรี  คณะสงฆ์  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการเจ้าหน้าที่  ครูและนักเรียน 

เมษายน

4

2019

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

วันพุธที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการแก้ไขจุดเสี่ยงทางสาธารณะที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง การกำหนดจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง/บริการ และด่านชุมชน การดำเนินการศูนย์อำนวยความสะดวกและความปลอดภัยทางน้ำจังหวัดนนทบุรี สถานที่จัดกิจกรรมเล่นน้ำและกิจกรรมทางศาสนา ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เมษายน

4

2019

เปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สโมสรทหารบก (ส่วนกลาง) วิภาวดี กรุงเทพมหานคร : พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 35 โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ คณะกรรมการดำเนินการฯ ผู้แทนเหล่าทัพ ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง

เมษายน

4

2019

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562  เวลา 08.30 น.  ณ สนามกีฬาอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและทำความสะอาดพื้นที่บริเวณวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะใช้ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนนทบุรี  โดยในกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้มีนายอำเภอเมืองนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางศรีเมือง  หน่วยทหารในพื้นที่ 

เมษายน

2

2019

ลงตรวจพื้นที่บริเวณถนนบอนด์สตรีท เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร ณ

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  เวลา 14.00 น.  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงตรวจพื้นที่บริเวณถนนบอนด์สตรีท ซึ่งสำนักงานจังหวัดนนทบุรีเป็นหน่วยจัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเทศบาลนครปากเกร็ดจัดหาเครื่องจักร แรงงานเพื่อปรับปรุงถนนบอนด์สตรีท และบริเวณคอสะพานข้ามคลองบางพูด ด้านหน้ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในระหว่างวันที่ 4 – 5 เมษายน 2562  และระหว่างวันที่

เมษายน

2

2019

ตรวจเยี่ยมการจัดพื้นที่เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562  เวลา 13.15 น.  ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ตรวจเยี่ยมการจัดพื้นที่เพื่อเตรียมการสำหรับพิธีจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนนทบุรี  ซึ่งในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. จังหวัดนนทบุรีจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ บริเวณกลางแม่น้ำเจ้าพระยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

เมษายน

2

2019

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ซักซ้อมแนวทางการบันทึกภาพประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก

วันอังคารที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล Video Conference ซักซ้อมแนวทางการบันทึกภาพประกอบการจัดทำหนังสือที่ระลึกพิธีทำน้ำอภิเษก โดยมี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นประธานการประชุม มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณา แนวทางการบันทึกภาพพิธีทำน้ำอภิเษก และกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดส่งภาพ สถานที่ที่จะมีการบันทึกภาพพิธีฯ การแต่งกายของผู้เข้าร่วมพิธีฯ

เมษายน

2

2019

พิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562  เวลา 18.20 น.  ณ บริเวณเวทีกลางอุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะ และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย เทิดไท้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2562  โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

เมษายน

2

2019

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดนนทบุรี โดยทุกอำเภอและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งให้จังหวัด รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และภาคส่วนต่างๆ ร่วมดำเนินโครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง