คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

8

2015

พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด

8 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบปะและมอบนโยบายในการปฏิบัติราชการให้แก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบแนวคิดเพื่อการพัฒนาจังหวัดนนทบุรีได้ 6 แนวคิด คือ การเปลี่ยนแปลงเมืองสู่อนาคตที่มีเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็งชุมชนได้ประโยชน์ มีความปลอดภัย

ตุลาคม

8

2015

ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59

8 ตุลาคม 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนาย ชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงสถานการณ์น้ำและโครงการบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งปี 2558/59 รวมทั้งเรื่องยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

ตุลาคม

7

2015

ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประธานในการประธานธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 100

7 ตุลาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 กรมราชทัณฑ์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จไปทรงประธานในการประธานธงสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาส 100 ปี กรมราชทัณฑ์ ณ กรมราชทัณฑ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดย ร.อ.ไพบูลย์

ตุลาคม

6

2015

ร่วมประชุม “เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล” โดยพลเอกอนุพงษ์

6 ตุลาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุม “เตรียมรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล” โดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ทั้งนี้ ได้มีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กรมอุตุนิยมวิทยา กองทัพบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตุลาคม

6

2015

ลงพื้นที่ตรวจจุดน้ำท่วมขังประจำบนถนนใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน

6 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ โรงสูบน้ำใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ตรวจจุดน้ำท่วมขังประจำบนถนนใต้ทางด่วนงามวงศ์วาน เพื่อนำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปวิเคราะห์หาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว ของทุกจุดน้ำท่วมในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

ตุลาคม

6

2015

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานของส่วนราชการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

6 ตุลาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานของส่วนราชการต่างๆ ที่ตั้งอยู่บนศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อาทิ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด ที่ทำการปกครองจังหวัด ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้

ตุลาคม

2

2015

เปิดงาน “อร่อยเด็ด 100 เมนู”

2 ตุลาคม 2558 เวลา 16.30 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “อร่อยเด็ด 100 เมนู” จัดโดยสมาคมผลิตภัณฑ์ชุมชนไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 60 พรรษา  รวมทั้งร่วมส่งเสริมภูมิปัญญาของอาหารไทยและสนับสนุนปีแห่งการท่องเที่ยววิถีไทย (Thainess

ตุลาคม

2

2015

เปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ WBC Asia Pacific

2 ตุลาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ เวทีมวยชั่วคราว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยชิงแชมป์ WBC Asia Pacific เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬาเสริมสร้างสุขภาพ ห่างไกลจากยาเสพติด รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนนทบุรี และเสริมสร้างความรักความสามัคคีของคนในชุมชนต่อไป

ตุลาคม

1

2015

ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีสักการะศาลหลักเมืองเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเป็นวันแรก

วันที่ 1 ต.ค. 58 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าสักการะศาลหลักเมือง และพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาล 5  ในโอกาสที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในตำแหน่งเป็นวันแรก โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ

กันยายน

29

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ฯลฯ ในจังหวัดนนทบุรี

ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน ฯลฯ ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกันยายน 2558 ในวันอังคารที่ 29 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี