คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

1

2015

ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

1 ธ.ค.2558 เวลา 10.30 น. ณ พื้นที่อำเภอบางกรวย : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) ปลัดจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายทหารในพื้นที่ อาจารย์มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ คลังเขต 1 และหัวหน้าส่วนราชการ ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ซึ่งได้เข้าตรวจในเขตตำบลมหาสวัสดิ์ โครงการสร้างงานสร้างอาชีพเพิ่มรายได้ทำขนมเค้ก (หมู่ที่ 7) หมู่บ้านร่มรื่นวิลล์ และตำบลปลายบาง โครงการกำจัดวัชพืช ผักตบชวา

ธันวาคม

1

2015

ร่วมเป็นเกียรติฯ ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนกลาง ประจำปี

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น.ณ ลานอเนกประสงค์ วัดใหญ่สว่างอารมย์ ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งปนะเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะกรรมการอำนวยการ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรี ในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทาน สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ส่วนกลาง ประจำปี 2558 เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล

ธันวาคม

1

2015

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

1 ธ.ค. 58 เวลา 8.30 น. ณ บริเวณลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

1

2015

ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระรึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

1 ธ.ค.58 เวลา 06.00 น. ณ พระอนุสาวรีย์ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เนื่องในวันที่ระรึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

พฤศจิกายน

30

2015

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

30 พ.ย. 58 เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่11/2558 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 โดยในการประชุมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเน้นการประสานงานบูรณาการร่วมกันทำงาน ทั้งพลเรือน ตำรวจ ทหารเพื่อความรวดเร็วในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่

พฤศจิกายน

30

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อร่วมบริหาร พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรีอย่างบูรณาการ ทั้งนี้ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาที่สำคัญๆ อาทิ การจัดงานพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  การจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “ปั่นเพื่อพ่อ bike for dad” 

พฤศจิกายน

30

2015

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)

วันจันทร์ที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นหัวหน้าคณะของจังหวัดนนทบุรีเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ฉบับทบทวนใหม่ (รอบปี พ.ศ. ๒๕๖๐) และแผนปฏิบัติราชการประจำจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยเป็นการประชุมร่วมระหว่างทีมบูรณาการกลาง (ได้แก่ สำนักงบประมาณ

พฤศจิกายน

30

2015

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย

30 พ.ย. 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในกระทรวงมหาดไทย เพื่อหารือข้อราชการและร่วมขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดนนทบุรีให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป

พฤศจิกายน

29

2015

ต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) ต้อนรับนายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ในการมอบถ้วยรางวัลพระราชทานการแข่งขันเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗๙ ประจำปี ๒๕๕๘ จัดโดยลอนเทนนิสสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤศจิกายน

28

2015

ร่วมเป็นเกียรติและ พบปะประชาชนในงาน “รวมน้ำใจ สู่ยามาลุดดิน”

28พ.ย.58 เวลา19.00น.ผวจ.นบ.ได้มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผวจ.นบ.ร่วมเป็นเกียรติและ พบปะประชาชนในงาน “รวมน้ำใจ สู่ยามาลุดดิน” ณ มัสยิดยามาลุดดิน ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง