คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

14

2016

มอบทะเบียนสมรส และกล่าวคำอวยพรหลังพิธีจดทะเบียนสมรส รวมทั้งมอบของรางวัลให้กับคู่สมรส ในงานวาเลนไทน์ “Sweet

14 ก.พ.2559 เวลา 14.14 น. ณ บริเวณพื้นที่โปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบทะเบียนสมรส และกล่าวคำอวยพรหลังพิธีจดทะเบียนสมรส รวมทั้งมอบของรางวัลให้กับคู่สมรส ในงานวาเลนไทน์ “Sweet Valentine” เพื่อเป็นการร่วมสร้างปรากฏการณ์รักอันยิ่งใหญ่รวมถึงส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้ถูกต้องตามกฎหมาย

กุมภาพันธ์

14

2016

ร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ และสถาบันอัร – รอบิตี โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ รองเลขาธิการสำนักพระราชวัง ท่านขวัญแก้ว วัชโรทัย ประธานกล่าวเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ทั้งนี้มีนายกสมาคมฯ

กุมภาพันธ์

13

2016

พบปะพูดคุยและมอบนโยบายเรื่อง “โมเดลโรงเรียนคุณธรรมเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” กับผู้แทนสถาบันครอบครัว(บ้าน) ศาสนา(วัด/มัสยิด) สถานศึกษา(โรงเรียน)

13 ก.พ.2559 เวลา 17.30 น. ณ โรงเรียนธรรมมิสลาม ท่าอิฐ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบปะพูดคุยและมอบนโยบายเรื่อง “โมเดลโรงเรียนคุณธรรมเน้นป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” กับผู้แทนสถาบันครอบครัว(บ้าน) ศาสนา(วัด/มัสยิด) สถานศึกษา(โรงเรียน) ในงานการศึกษาธรรมมิสลามครั้งที่19 เพื่อเป็นโรงเรียนคุณธรรมต้นแบบของจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

13

2016

เปิดการแข่งขัน SCHOOL TAKEWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา๑๐.๓๐ น. ณ Westgate Hall ชั้น ๔ เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกส : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน SCHOOL TAKEWONDO FESTIVAL CHAMPIONSHIP ๒๐๑๖ ครั้งที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมเทควันโดจังหวัดนนทบุรี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก

กุมภาพันธ์

13

2016

ร่วมต้อนรับ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (นายอรุณ บุญชม) ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี

วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ มัสยิดน๊ะฮ์ฎอตุ๊ลอิสลาห์ และสถาบันอัร – รอบิตี โรงเรียนอิสลามสัมพันธ์ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ รองประธานกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย (นายอรุณ บุญชม) ประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการบริหารสมาคมคุรุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และวันแห่งครอบครัวคุรุสัมพันธ์ ทั้งนี้มีนายกสมาคมฯ

กุมภาพันธ์

12

2016

เปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559

12 ก.พ.2559 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ (ชั้นG) สาขางามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ เนื่องในวันวาเลนไทน์ จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 โดยแนวคิดหลักในการรณรงค์ คือ “Sex รอบคอบ ตอบ OK : เรื่องเท่ ๆ…กับรักของเรา” ซึ่งหมายถึง

กุมภาพันธ์

12

2016

ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 (Nonthaburi

12 ก.พ.2559 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด เกษตรจังหวัด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด เทศบาลนครปากเกร็ด นายอำเภอปากเกร็ด ตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ในโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 (Nonthaburi Model) 89 ครัวเรือนแห่งความดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กุมภาพันธ์

12

2016

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่

12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มภาคกลางตอนบน 1 ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และการพิจารณาเพื่ออนุมัติโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559

กุมภาพันธ์

12

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

12

2016

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2

วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมวัดเพรางาย ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2