คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

24

2015

เปิดการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดการฝึกอบรมและทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน วันจันทร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

20

2015

เปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ และโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดตะเคียน ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สิงหาคม

19

2015

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

17

2015

กิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันอาทิตย์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ๘๔ ราย

วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.30 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน ๘๔ ราย ตามโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมี นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

สิงหาคม

14

2015

เปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมนนท์ สืบสานผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมนนท์ สืบสานผ้าไทยเทิดไท้องค์ราชินี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเดอะวอร์ค ราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

สิงหาคม

13

2015

พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ” วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๐๙ น. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

12

2015

พิธีรับมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานและเข็มกลัดพระราชทาน ในกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

12

2015

พิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ เทศบาลนครนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

12

2015

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี