คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

31

2016

ร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2559 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VTC)

31 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงสงกรานต์ ปี 2559 โดยประชุมทางไกลผ่านระบบจอภาพ (VTC) จากส่วนกลาง เพื่อรับมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมการรักษาความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 จากพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ

มีนาคม

30

2016

เปิดงาน “Bird & Butterfly Fest

30 มี.ค. 2559 เวลา 17.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “Bird & Butterfly Fest 2016 @ CentralPlaza Rattanathibet ภายใต้คอนเซปต์ Beyond Butterfly”

มีนาคม

30

2016

มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

30 มี.ค. 2559 เวลา 09.49 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ ในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559 เพื่อปรึกษาหารือในการบริหาร พัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกวดคลิปวีดีโอ “เด็กไทยรู้เท่าทันสื่อ” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี

มีนาคม

30

2016

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559

30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและป้องกันอาชญากรรมและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตาม รายงานผลและประเมินสถานการณ์ด้านต่างๆในด้านความมั่นคง การรักษาความสงบและป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

30

2016

ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ “ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ของดีเมืองนนทบุรี”

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 15.00 น. ณ วัดแคนอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี:- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อดำเนินโครงการ “ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก ของดีเมืองนนทบุรี”

มีนาคม

30

2016

ประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559

30 มี.ค. 2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนมีนาคม 2559 เพื่อหารือข้อราชการและการขับเคลื่อนภารกิจสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ในโอกาสนี้ นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ทำการมอบเงินจำนวน 360,000

มีนาคม

29

2016

ร่วมการฝึกปฏิบัติ (drill) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) จังหวัดนนทบุรี

29 มี.ค. 2559 เวลา 13.00 น. ณ ชุมนุมสหกรร์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ต.บางสีทอง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานและร่วมการฝึกปฏิบัติ (drill) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (อัคคีภัย) จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพื่อให้เกิดความพร้อมทางด้านบุคลากร เครื่องมือ และกระบวนการรับมือที่ถูกต้องแบบอัตโมัติเมื่อมีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้นจริง

มีนาคม

29

2016

เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จไปทรงเปิดงาน “Fruit Festival

29 มี.ค. 2559 เวลา 15.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยบรรดาข้าราชการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จไปทรงเปิดงาน “Fruit Festival 2016 @

มีนาคม

29

2016

เปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ

29 มี.ค. 2559 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการประกันสังคมมาตรา 40 แก่แรงงานนอกระบบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้กับผู้ประกันตนมาตรา 40 ผู้นำชุมชน อาสาสมัครแรงงาน และผู้นำกลุ่มต่างๆ ให้มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางเลือกการออมบางส่วนตามมาตรา 40 ไปสู่ภารกิจของกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ซึ่งจะช่วยสร้างหลักประกันในชีวิตด้านการออมเงินของแรงงานนอกระบบให้มีความมั่นคงและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

มีนาคม

29

2016

เปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(Government Center)ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

29 มีนาคม 2559 เวลา 16.00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะไปปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ(Government Center)ของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เพื่อทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่การปฏิบัติงานในการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ