คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

5

2016

เป็นวิทยากรหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ” ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการบริหาร”

5 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารรำไพพรรณี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เชิงสะพานผ่านฟ้า กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นวิทยากรหลักสูตร “การพัฒนานักบริหารระดับสูงสำหรับข้าราชการรัฐสภาสามัญ” ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายการบริหาร” เพื่อเตรียมความพร้อมและการพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษเพื่อเข้าสู่การประเมินให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญให้มีความพร้อมในการบริหารงานระดับสูงต่อไป

กุมภาพันธ์

5

2016

ประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 2/2559

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมการจัดแสดงนิทรรศการและติดตามงานภาพรวมของกิจกรรมภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ครั้งที่ 2/2559

กุมภาพันธ์

5

2016

พิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.19 น. ณ ห้องทิพวรรณ 1 โรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชกาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ตามโครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้แรงงานนอกระบบจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 1 มีผู้เข้าการอบรมจำนวน 100 คน

กุมภาพันธ์

4

2016

พิธีเปิดงาน “The Great Chinese New

4 ก.พ. 2559 เวลา 16.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงาน “The Great Chinese New Year 2016 ฉลองตรุษจีน ช้อปสนุกรับโชคใหญ่” เพื่อส่งเสริมความรักความสามัคคีให้กับประชาชนผ่านกิจกรรมประเพณีที่ดีงามและสร้างบรรยากาศในการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

กุมภาพันธ์

4

2016

พิธีปลูกต้นไม้ เพื่อรองรับพิธี “สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจจธรรมหลวงพ่อปัญญา ปี

4 ก.พ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ลานหินโค้ง วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีปลูกต้นไม้ เพื่อรองรับพิธี “สลายสรีรธาตุ ประกาศสัจจธรรมหลวงพ่อปัญญา ปี 2560” ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

กุมภาพันธ์

4

2016

ตอนรับอธิบดีกรมการปกครอง (ร้อยตำรวจโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต) และคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล

4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายสุธี ทองแย้ม และนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายภิรมย์ นิลทยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการในสังกัดตอนรับอธิบดีกรมการปกครอง ท่าน ร้อยตำรวจโทอาทิตย์

กุมภาพันธ์

4

2016

ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4 ก.พ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมการประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาและมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณฯ โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น รวม

กุมภาพันธ์

4

2016

ต้อนรับพร้อมถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.09 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติ ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชกาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานต้อนรับพร้อมถวายสักการะพระพรหมเสนาบดี  เจ้าคณะภาค 7 ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ระยะที่ 3

กุมภาพันธ์

3

2016

ปิดการอบรมโครงการกองหนุนแห่งชาติ (กนช.) เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2559

3 ก.พ. 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ อบต.บางกร่าง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะ ผอ.รมน. จังหวัด น.บ. เป็นประธานปิดการอบรมโครงการกองหนุนแห่งชาติ (กนช.) เพื่อแก้ไขปัญหาความมั่นคงของชาติ ประจำปี 2559 ครั้งที่ 2 ให้กับทหารกองหนุนและกองเกินในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดตั้งเป็นกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ และสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังแจ้งเตือนภัยคุกคามทุกรูปแบบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีตามนโยบายของ คสช. และรัฐบาล

กุมภาพันธ์

3

2016

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมชุมชนเมืองสีเขียว ครั้งที่ 2/2559

3 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมชุมชนเมืองสีเขียว ครั้งที่ 2/2559 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการร่วมกันและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานส่งเสริมชุมชนเมืองสีเขียว