คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ธันวาคม

5

2015

พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เทศบาลนครปากเกร็ด

5 ธันวาคม 2558 เวลา 19.19 น. ณ บริเวณเวทีเฉลิมพระเกียรติ ถนนภูมิเวท  อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี  ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เทศบาลนครปากเกร็ด

ธันวาคม

5

2015

พิธีเปิดกิจกรรมจัดทำคัพเค้ก (Cupcake) จำนวน 9,999 ชิ้น

5 ธันวาคม 2558  เวลา 16.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัด อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจัดทำคัพเค้ก (Cupcake) จำนวน 9,999 ชิ้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบางคูรัดร่วมกับสมาคมเบเกอร์รี่ (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดทำดังกล่าว

ธันวาคม

5

2015

พิธีปล่อยโค-กระบือ จำนวน 29 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

5 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ ร.5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีปล่อยโค-กระบือ จำนวน 29 ตัว เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

5

2015

พิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for

5 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรีจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อและสิ่งของพระราชทาน “ปั่นเพื่อพ่อ : Bike for Dad” ในกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

5

2015

พิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

5 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารเทศบาลนครนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีถวายพระพรชัยมงคล ลงนามถวายพระพร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน พร้อมด้วยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักเรียนนักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ธันวาคม

5

2015

พิธีถวายพระพรชัยมงคลฯ ของเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

5 ธันวาคม 2558 เวลา 9.20 น. ณ บริเวณลานพิธี ชั้น 1 สำนักงานเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจำปี 2558 ของเทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

ธันวาคม

5

2015

นำข้าราชการฯ ร่วมทำบุญเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี

5 ธันวาคม 2558 เวลา 06.39 น. ณ ริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปล่อยพันธุ์ปลาและพันธุ์สัตว์น้ำกว่า 2,000,000 ตัว เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558

ธันวาคม

4

2015

พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา

วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๙ น. ณ วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

ธันวาคม

4

2015

เปิดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ เทอดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช ณ

วันที่ 4 ธ.ค.58 เวลา 14.30 น. ณ ลานวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) : นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อสุขภาพ เทอดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบางบัวทอง คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ฯลฯ ร่วมปั่นจักรยานจาก บริเวณลานวัดบางไผ่ (พระอารามหลวง) ถึงลานอำนวยการอเนกประสงค์เทศบาลเมืองบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

4

2015

เปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 “รักพ่อ

4 ธ.ค.2558 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าอิมแพ็คเมืองทองธานี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2558 “รักพ่อ รักษ์ไทย ในหัวใจสีเขียว” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงเจริญพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558