คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

15

2016

ร่วมพิธีเปิดและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทางออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย?”

วันอังคารที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดและการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ทางออกการจัดการขยะชุมชนของประเทศไทย?” โดยมีพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี  นายชาญวิทย์ วสยางกรู ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

มีนาคม

14

2016

ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนนนท์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

14 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ สวนทุเรียนนนท์ ป้าต้อย-ลุงหมู หมู่ 3 ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมสวนทุเรียนนนท์ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานโดยเฉพาะกระบวนการปลูก และการดูแลให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสูง ซึ่งสวนทุเรียนนนท์ ป้าต้อย-ลุงหมู ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์ Q ที่มีการควบคุมดูแลตลอดกระบวนการผลิตตั้งแต่ในสวนจนกระทั่งผลผลิตนั้นถึงมือผู้บริโภค ตามระบบการเกษตรที่ดี (Good

มีนาคม

14

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

14 มี.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ คุ้มครองสวัสดิภาพ ครอบครัว รวมทั้งครอบครัวอุปถัมภ์กรณีสงเคราะห์รายบุคคลตามกลุ่มเป้าหมายที่ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ที่ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

12

2016

เปิดงาน “สตรี ลีลา ลีลาศ รื่นเริง

วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ หอประชุมจอมพล ป. พิบูลสงคราม โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “สตรี ลีลา ลีลาศ รื่นเริง เพื่อสุขภาพ” ประจำปี ๒๕๕๙ จัดขึ้นโดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนนทบุรี และคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ ทั้ง

มีนาคม

11

2016

ประชุมการจัดทำงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ

11 มี.ค.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการจัดทำงบประมาณด้านการจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการ โดยสำนักงบประมาณได้ดำเนินโครงการวิจัย และได้ทอดแบบสอบถามให้ส่วนราชการต่างๆ ไปแล้ว เพื่อให้ได้ข้อมูลและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างสมบูรณ์ อันจะนำมาซึ่งประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณดังกล่าวต่อไป

มีนาคม

11

2016

ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม “โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ”

วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมแวนด้าบอลรูม เอ ชั้น 5 โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกรนด์ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี :- ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายนิสิต จันทร์สมวงศ์) ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม “โครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ” โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีและมอบนโยบาย

มีนาคม

11

2016

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ จ.นนทบุรี (โต๊ะข่าว)

วันนี้(11ก.พ.59)เวลา10.00น.นายสุธี ทองแย้ม รองผวจ.นบ.เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ จ.นนทบุรี (โต๊ะข่าว) ณห้องนนทรี ชั้น3 ศาลากลางจ.นนทบุรี

มีนาคม

11

2016

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 ครบรอบปีที่ 40

11 มี.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจัดร กรุงเทพฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาตำรวจภูธรภาค 1 ครบรอบปีที่ 40 โดยมี พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานฯ

มีนาคม

10

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนต้นแบบครั้งที่2 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 (Nonthaburi

10 มี.ค.2559 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่ดินจังหวัดนนทบุรี อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนต้นแบบครั้งที่2 จำนวน 6 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน

มีนาคม

10

2016

ตรวจสอบห้องเก็บทรัพย์และความมั่นคงแข็งแรงของโรงรับจำนำเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตโรงรับจำนำสินบางบัวทองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ณ โรงรับจำนำสินบางบัวทอง

วันที่ 10 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ประธานคณะอนุกรรมการตรวจสอบการขอตั้งโรงรับจำนำจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะกรรมการฯ ออกตรวจสอบห้องเก็บทรัพย์และความมั่นคงแข็งแรงของโรงรับจำนำเพื่อพิจารณาออกใบอนุญาตโรงรับจำนำสินบางบัวทองให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.โรงรับจำนำ พ.ศ.2505 ณ โรงรับจำนำสินบางบัวทอง ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 162/9-10 หมู่ที่ 3 ถนนตลิ่งชัน – สุพรรณบุรี ต.พิมลราช อ.บางบัวทองจ.นนทบุรี