คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

10

2016

ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

10  พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม

พฤษภาคม

9

2016

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) เพื่อหารือข้อราชการการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสาธารณภัย

9 พ.ค.2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อหารือข้อราชการ มีประเด็นหลักในเรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย การบริหารโครงการงบประมาณหมู่บ้านละ 200,000.-บาท และการเตรียมการให้ความร่วมมือกับกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการทำประชามติและขอรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติในพื้นที่ จังหวัด/อำเภอ

พฤษภาคม

8

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ

8 พ.ค.2559 เวลา 11.45 น. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จนนทบุรี (Government Center) เซ็นทรัลเวสเกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ที่ได้ทุ่มเทเสียสละเวลาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมาก

พฤษภาคม

8

2016

พิธีตอกไม้มงคล อาคาร “ปัญญานันทานุสรณ์” ในงานสัปดาห์อาจริยบูชา 105

8 พ.ค.2559 เวลา 08.30 น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีตอกไม้มงคล อาคาร “ปัญญานันทานุสรณ์” ในงานสัปดาห์อาจริยบูชา 105 ปี ชาตกาล น้อมกราบสรีระก่อนสลายสรีรธาตุหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ปี 2560 เพื่อบูชาอาจาริยสรีระหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ก่อนสลายสรีรธาตุ ในปี พ.ศ. 2560 ต่อไป

พฤษภาคม

5

2016

พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2559

5 พ.ค.2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น5 เทศบาลนครนนทบุรี(อาคารใหม่) : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันฉัตรมงคล ประจำปี พ.ศ. 2559 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ประธานองค์กรอิสระ สมาคม ชมรมต่างๆ องค์กรภาคเอกชน ฯลฯ เข้าร่วมพิธีฯ ซึ่งเป็นวันที่รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เป็นพระมหากษัตริย์

พฤษภาคม

4

2016

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559

4 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.30 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการด้านการจัดการขยะมูลฝอยและน้ำเสียจังหวัดนนทบุรี ที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัดและโครงการภายใต้แผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจังหวัดนนทบรี

พฤษภาคม

4

2016

ร่วมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนยากจนต้นแบบ จำนวน 2 ครัวเรือน

4 พ.ค.2559 เวลา 13.00 น. ณ พื้นที่ อ.ปากเกร็ด : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้จัดการอาวุโส บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง) หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมมอบข้าวสารให้กับครัวเรือนยากจนต้นแบบ จำนวน 2 ครัวเรือน โดย บริษัท บางซื่อโรงสีไฟเจียเม้ง จำกัด (ข้าวหงส์ทอง) มอบข้าวสารให้ 49 กก./3เดือน

พฤษภาคม

4

2016

ต้อนรับคณะของอธิบดีกรมเกษตรมณฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคเอกชนในโอกาสเยือนประเทศไทยตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดจีน

4 พ.ค.2559 เวลา 9.30 น. ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยไม้ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะของอธิบดีกรมเกษตรมณฑลไห่หนานสาธารณรัฐประชาชนจีน และภาคเอกชนในโอกาสเยือนประเทศไทยตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพสินค้าเกษตรไทยในตลาดจีน โดยมีกำหนดการที่จะมาพบปะพูดคุย และเยี่ยมชมสวนกล้วยไม้ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำชมสวนกล้วยไม้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกล้วยไม้ ต.บ้านใหม่ อ.บางใหญ่ เพื่อเชิญชวนผู้ประกอบการของมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนได้สั่งกล้วยไม้จากจังหวัดนนทบุรีไปขาย ซึ่งเป็นการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรของประเทศไทย และภาคเอกชนของมณฑลไห่หนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนให้มีความเข้มแข็งกันอย่างยั่งยืนต่อไป

พฤษภาคม

4

2016

ประชุมเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2559

4 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้เนื่องจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมามีสถิติที่สูงขึ้น จึงเน้นย้ำขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี

พฤษภาคม

4

2016

ประชุมติดตามผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6

วันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการประเมินตนเองตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รอบ 6 เดือน