คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

12

2016

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

วันที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าคณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 ชุดที่ 3 พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย นายอำเภอบางใหญ่ ผกก.สภ.บางใหญ่ หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ สนง.ปภ.จ.นบ ผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และป้องกันจังหวัดนนทบุรี ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ประกอบด้วย จุดตรวจหลักจำนวน 2 จุดคือ จุดตรวจวัดอเนกฯ ถนนซอยกันตนา และจุดตรวจปากทางบางใหญ่ซิตี้

เมษายน

12

2016

ห้างเซ็นทรัลสาขารัตนาธิเบศร์ มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด

12 เม.ย.2559 เวลา 12.30 น. ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี : ห้างเซ็นทรัลสาขารัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มอบน้ำดื่มจำนวน 500 ขวด ให้กับจังหวัดนนทบุรี โดย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี จะนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของศูนย์ปฏิบัติการและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559 จังหวัดนนทบุรี ต่อไป

เมษายน

12

2016

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

12 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศรีเมืองนนท์ 1 ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1  : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อให้การดำเนินงานบริหารงานบุคคลของข้าราชการทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดนนทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามคำสั่ง คสช. ต่อไป

เมษายน

12

2016

ร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 300,000 ตัว

12 เมษายน 2559 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานและกล่าวอวยพรในพิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และพี่น้องประชาชนในจังหวัดนนทบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร ปล่อยพันธุ์สัตว?น้ำ จำนวน 300,000 ตัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา สรงน้ำพระพุทธนวราชบพิธ

เมษายน

12

2016

ตรวจสอบพื้นที่กำแพงคอนกรีตกั้นน้ำบริเวณท่าเรือลพชัย เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี

12 เมษายน 2559 เวลา 08.10 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาลนครปากเกร็ด โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนเจ้าท่าภูมิภาค สาขานนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบพื้นที่กำแพงคอนกรีตกั้นน้ำบริเวณท่าเรือลพชัย เทศบาลนครปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ. นนทบุรี ที่เกิดการทรุดตัวพังทะลายลงแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวเป็นการเบื้องต้น รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้เร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพังทะลายเพิ่มเติมที่จะกระทบกับบ้านเรือนประชาชน

เมษายน

11

2016

ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

11 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรมวังสวนสุนันทา เขตดุสิต กรุงเทพฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อนำเสนอวีดีทัศน์ผลการดำเนินงานของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และโครงการอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการรวบรวมองค์ความรู้ บริหารจัดการความรู้ และถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลและรักษาพันธุ์ทุเรียนดั่งเดิมของทุเรียนนนทบุรีให้สืบต่อไป

เมษายน

11

2016

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อพิจารณาทุนพระราชทานฯ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 8

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเพื่อพิจารณาทุนพระราชทานฯ ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร รุ่นที่ 8 ปี 2559 ภายใต้มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยคัดเลือกผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่กำลังจะจบการศึกษาได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

เมษายน

11

2016

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Video Conference (ส่วนกลาง)

11 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนนทบุรี ผ่านระบบ Video Conference (ส่วนกลาง)เพื่อเตรียมความพร้อมของจังหวัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่อผู้บริหารศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2559

เมษายน

11

2016

ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ Day Care Services ของเทศบาลตำบลบางสีทอง

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี:- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต่อนรับในโอกาสที่ ฯพณฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร) และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูและดูแลผู้สูงอายุ Day Care Services ของเทศบาลตำบลบางสีทอง เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงานการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว

เมษายน

9

2016

ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางศรีเมืองเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอัคคีภัย

9 เม.ย.2559 เวลา 13.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมและให้ความช่วยเหลือ บ้านผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางศรีเมือง จำนวน 2 หลัง บ้านผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลนครนนทบุรี จำนวน 10 หลัง และบ้านผู้ประสบอัคคีภัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองบางบัวทอง จำนวน 1 หลัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบอัคคีภัยในครั้งนี้