คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

28

2016

รับมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จากพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ

28 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพิไชยญาติ ชั้น 2 นันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รับมอบเครื่องหมายอภิรักษ์นาวี จากพลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ โดยเครื่องหมายอภิรักษ์นาวีเป็นเครื่องหมายที่กองทัพเรือมอบแก่ผู้ที่ให้การสนับสนุนกองทัพเรือ ในการดำเนินกิจกรรมอำนวยประโยชน์ให้สาธารณชน และประเทศชาติเป็นอย่างดี

มีนาคม

28

2016

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559

28 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2559 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตลอดจนการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินงานการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในจังหวัดนนทบุรี เป็นไปตามวัตถุประสงค์

มีนาคม

28

2016

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องเพทาย ชั้น 12 โรงแรมเดอะกาเล็คซี่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพให้แก่เครือข่ายยุติธรรมชุมชน ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของประชาชนให้เกิดประสิทธิผล เป็นไปตามนโยบาย เพื่ออำนวยความเป็นธรมให้แก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมอบป้ายศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล ของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

28

2016

ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (Government Center)

28 มีนาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จจังหวัดนนทบุรี (Government Center) ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต เพื่อให้การปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ตั้งไว้ต่อไป

มีนาคม

27

2016

เปิดงานโครงการ “ปั่นร้อยรักภักดี”เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของชาวจังหวัดนนทบุรี

27 มีนาคม 2559 เวลา 7.00 น. ณ ศูนย์การค้าเดอะวอล์ค สาขาราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานเปิดงานโครงการ “ปั่นร้อยรักภักดี”เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีของชาวจังหวัดนนทบุรี โดยใช้กิจกรรมด้านการปั่นจักรยาน ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเป็นสื่อ โดยมีท่านนายอำเภอบางกรวย คณะผู้บริหารศูนย์การค้าเดอะวอล์คและนิตยสาร Bike STYLE ให้การต้อนรับ

มีนาคม

26

2016

ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559

26 มี.ค.2559 เวลา 14.00 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ ตรวจเยี่ยมโครงการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2559 โดยในพื้นที่อำเภอบางบัวทอง ได้มอบรถซาเล้งให้กับ นายบุญศักดิ์ จิระรัศมีโชติ และในพื้นที่อำเภอปากเกร็ด ได้มอบรถวีลแชร์ให้กับนางกมลวรรณ เจริญศิริ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

มีนาคม

25

2016

แถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2559

25 มี.ค.2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเธียร์เตอร์ ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2559 และเป็นประธานการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพบสื่อมวลชน ประจำเดือน มี.ค.2559 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เป็นการเฉลิมฉลองวันเจษฎาบดินทร์ สืบทอดวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อประชาสัมพันธ์งานดังกล่าวให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย

มีนาคม

25

2016

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 3/2559

25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

มีนาคม

25

2016

ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดนทบุรี

วันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ของจังหวัดนทบุรี รวมทั้งติดตามปัญหาและอุปสรรคในการเบิกจ่าย

มีนาคม

25

2016

ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ

25 มี.ค.2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมสำรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งจะเสด็จในวันอังคารที่ 29 มี.ค.2559 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต เพื่อให้การรับเสด็จเป็นไปด้วยความเรียบร้อย