คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มิถุนายน

13

2018

รวมตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 11.45 น.  ณ โรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร)  ตำบลเกาะเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2  นายอำเภอปากเกร็ด  ปลัดอำเภอปากเกร็ด  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด  และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่  รวมตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) พบความน่าสนใจ ดังนี้ 1.

มิถุนายน

13

2018

ออกเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน

วันจันทร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมซึ่งถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอน เพื่อเป็นกำลังใจและสนับสนุนการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมมุสลิมในการถือศีลอดในช่วงเดือนรอมฎอนตามหลักศาสนาอิสลาม เพื่อการฝึกตนเอง เพื่อชำระร่างกายและจิตใจ ในการนี้มีวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอบางบัวทอง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมออกเยี่ยมเยียนชาวมุสลิมดังกล่าวด้วย มีอิหม่าม

มิถุนายน

13

2018

ประชุมหารือร่วมกับนายชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 16.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในการประชุมหารือร่วมกับนายชลอ  ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 4 สระบุรี และคณะ  ในประเด็นเรื่องระบบดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care : LTC)  และหารือแนวทางการขับเคลื่อนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของจังหวัดนนทบุรี 

มิถุนายน

13

2018

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง ครั้งที่ 1/2561 เพื่อหารือแนวทางในการคัดเลือกผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง

มิถุนายน

13

2018

ร่วมสักการะพระนนทมุนินท์ (พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี) และถวายเครื่องสังฆทานแด่พระราชญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส

วันที่ 11 มิถุนายน 2561  เวลา 10.00 น.  ณ วัดปรมัยยิกาวาส  ตำบลเกาะเกร็ด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ที่จังหวัดนนทบุรี ร่วมสักการะพระนนทมุนินท์ (พระพุทธรูปประจำจังหวัดนนทบุรี) และถวายเครื่องสังฆทานแด่พระราชญาณมงคล เจ้าอาวาสวัดปรมัยยิกาวาส  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำคณะร่วมกันพัฒนาวัดปรมัยยิกาวาส  ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะมูลฝอย ปรับปรุงภูมิทัศน์และตัดแต่งต้นไม้ภายในบริเวณวิหารพระพุทธไสยาสน์   นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะได้เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดปรมัยยิกาวาส (แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) ทั้งนี้

มิถุนายน

11

2018

พิธีออกรางวัล สลากการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้า เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีออกรางวัล สลากการกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี โดยมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด นายอำเภอบางใหญ่ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

11

2018

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด

วันที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็คเมืองทองธานี นายกอบศักดิ์ ภูตะกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทยจำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้

มิถุนายน

9

2018

ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมี พลเอก

มิถุนายน

9

2018

ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

มิถุนายน

9

2018

วันกิติยากร

วันที่ 8 มิถุนายน 2561  เวลา 11.50 น.  ณ พระอนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ  กระทรวงพาณิชย์  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปทรงวางพุ่มดอกไม้ เนื่องในโอกาส “วันกิติยากร”  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  พร้อมด้วยนายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่