คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

6

2019

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 16.00 น.  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีนายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เมษายน

6

2019

ร่วมตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนนทบุรีในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล ร.ผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วย คกก.ฝ่ายสถานที่ และ คกก.ฝ่ายพิธีการ ร่วมตรวจความพร้อมการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนนทบุรีในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก นายอำพลฯ ได้เน้นย้ำให้ทุกคนทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของพิธีการ ต้องถูกต้องครบถ้วนในทุกขั้นตอน / ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของมณฑลพิธีและบริเวณโดยรอบ ความสะอาดและแสงสว่างภายในและภายนอกพระอุโบสถ / การดูแลรักษาความปลอดภัยพื้นที่ตลอด 24

เมษายน

5

2019

ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมด้วย ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้กล่าวกับผู้เข้าร่วมประชุม สรุปได้ว่า 1.

เมษายน

5

2019

ร่วมเข้าเฝ้าฯถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 10.10 น.  ณ อาคารทรงงาน กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอเมืองนนทบุรี  ข้าราชการพลเรือน  ทหาร  ตำรวจ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเข้าเฝ้าฯถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

เมษายน

5

2019

เฝ้ารับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 07.50 น.  ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ  โดยมีอธิบดีกรมที่เกี่ยวข้อง  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี  ประมงจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอเมืองนนทบุรี  นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ 

เมษายน

5

2019

เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ชี้แจงสถานการณ์ด้านการข่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒

วันศุกร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) จากศาลาว่าการกลาโหม โดยมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย อำนวยความสะดวก และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๖๒ มีระเบียบวาระการประชุมชี้แจงสถานการณ์ด้านการข่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี

เมษายน

5

2019

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562  เวลา 15.33 น.  ณ อาคารอเนกนิทัศน์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ประจำปีการศึกษา 2559   โดยมีพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1  นายกสภามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เมษายน

5

2019

เปิดโครงการ “จัดระเบียบสังคม เพื่อชุมชนน่าอยู่ สู่นนทบุรี 4.0”

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 08.45 น. ณ ชั้น 5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “จัดระเบียบสังคม เพื่อชุมชนน่าอยู่ สู่นนทบุรี 4.0” โดยมีนายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ขนส่งจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ทหาร ปตอ.1 พัน

เมษายน

5

2019

ประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

วันพฤหัสบดีที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมบีไฮฟ ช้อปปิ้ง มอลล์ เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนนทบุรี เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อติดตามสถานการณ์ สภาวะอากาศ สภาพเหตุการณ์ การจราจร และเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ทันต่อเหตุการณ์ ในช่วงงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

เมษายน

4

2019

ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจัดทำน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี อัยการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนภาคเอกชน ข้าราชการเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมซักซ้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์