คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

11

2020

ทีมสสจ.นนทบุรี ปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active

วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ทีมสสจ.นนทบุรี ปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active case finding โดยวิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย (Deep throat saliva) วินจักรยานยนต์ ซ.ไทรม้า/วินหมู่บ้าน บางใหญ่ซิตี้/ วิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย เป็นการตรวจที่ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันบำราศนราดูร ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย ซึ่งวิธีการตรวจดังกล่าวโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการวิจัยพบว่าได้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีการตรวจจากสารคัดหลั่งจากจมูกและคอ

พฤษภาคม

8

2020

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคลอมอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

8

2020

สสจ.นนทบุรี ปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 สสจ.นนทบุรี ปฏิบัติการค้นหาเชิงรุก COVID-19 : Active case finding โดยวิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย (Deep throat saliva) กลุ่ม #วินรถตู้ห้าแยกปากเกร็ด *** วิธีการตรวจโดยใช้น้ำลาย เป็นการตรวจที่ กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสถาบันบำราศนราดูร ได้ร่วมกันพัฒนาวิธีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในน้ำลาย ซึ่งวิธีการตรวจดังกล่าวโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ทำการวิจัยพบว่าได้ผลแม่นยำ มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับวิธีการตรวจจากสารคัดหลั่งจากจมูกและคอ

พฤษภาคม

8

2020

ลงพื้นที่ปฏิบัติการบูรณาการตามพื้นที่ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายในการจัดระเบียบสถานประกอบการ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร สาธารณสุขอำเภอ กอรมน.จว.นบ. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ลงพื้นที่ปฏิบัติการบูรณาการตามพื้นที่ เพื่อดำเนินงานตามนโยบายในการจัดระเบียบสถานประกอบการ สถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย ในการปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตามผล ประชาสัมพันธ์ ข้อกฎหมาย และวิธีปฏิบัติตามแนวทางมาตรการที่ออกตามคำสั่งผ่อนปรนคำสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ของภาครัฐและจังหวัดนนทบุรี โดยการตรวจเยี่ยมให้คำแนะนำ ห้างสรรพสินค้า

พฤษภาคม

8

2020

ร่วมแพ็คถุงยังชีพ “ถุงปันน้ำใจ ชาวบางใหญ่ไม่ทิ้งกัน” เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้ผู้ยากไร้

7 พ.ค. 2563 นายชุ้น ณัฐเดช กังสุกุล นายอำเภอบางใหญ่ พร้อมด้วยปลัดอำเภอบางใหญ่ สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ สมาชิก อส. เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ และอสม. ร่วมแพ็คถุงยังชีพ “ถุงปันน้ำใจ ชาวบางใหญ่ไม่ทิ้งกัน” เพื่อนำไปแจกจ่าย ให้ผู้ยากไร้ ผู้ยากจน ในเขตพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณ ศาลาประชาคมอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

8

2020

ออกตรวจตามที่ได้รับแจ้งจากประชาชน ว่าตลาดคอกวัวในพื้น ต.บางสีทอง อ.บางกรวย ไม่มีการปิดกั้นทางเข้าทางออกให้เป็นทางเดียว

วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ระดับอำเภอบางกรวย สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวย ร่วมกับ พ.ต.อ.เขมพันธ์ โพธิ์พิทักษ์ รอง ผบก.ภ.จว.นนทบุรี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางกรวย เจ้าหน้าที่ทหาร

พฤษภาคม

8

2020

ถวายข้าวสารและถุงใส่น้ำใจ แก่พระสังฆาธิการอำเภอบางใหญ่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019

ถวายข้าวสารและถุงใส่น้ำใจ แก่พระสังฆาธิการอำเภอบางใหญ่ เพื่อนำไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 โดยพระดำริของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ณ วัดราษฎร์ประคองธรรม ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่

พฤษภาคม

7

2020

ร่วมแจกหน้ากากอนามัย เส้นหมี่แห้ง ข้าวสาร น้ำยาฆ่าเชื้อ ให้กับประชาชน

วันที่ 6 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายพิรุณ วิมลอักษร นายกกิ่งกาชาดอำเภอไทรน้อย นางสุพร ศรีอินทร์สุทธิ์ รองนายกกิ่งกาชาดฯ ทีมกิ่งกาชาดฯ นาย สุวิชา จอประยูร กำนันตำบลราษฎร์นิยม นายบดินทร์ภัทร์ ศรีอินทร์สุทธิ์ กำนันตำบลขุนศรี นายสินชัย ทองมั่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลราษฎร์นิยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นางสาวเขมรินทร์ นุชมาก

พฤษภาคม

7

2020

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รอง นพ.สสจ. และสสอ. ผช.สสอ.บางใหญ่

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 7.00 น. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี รอง นพ.สสจ. และสสอ. ผช.สสอ.บางใหญ่ ลงเยี่ยมพื้นที่ตลาดกลางบางใหญ่ พบว่า มีการจัดทางเข้าออกชัดเจน มีล้างมือทุกจุด ถังทิ้งหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล มีระบบคัดกรองวัดไข้คนเข้า มีการเว้นระยะห่าง อากาศถ่ายเทสะดวก เป็นต้นแบบตลาดป้องกัน COVID 19 ได้เป็นอย่างดี

พฤษภาคม

7

2020

ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1

ร่วมพิธีปล่อยขบวนรถตามโครงการ “รับอาหารฟรีครับ” จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ณ ลานทะเลสาบ เมืองทองธานี