คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

17

2018

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ท้องที่อำเภอบางบัวทองและอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานการตรวจติดตามการปฏิบัติงาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในท้องที่อำเภอบางบัวทอง จุดตรวจหลัก บริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอบางบัวทอง ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ รวมถึงจุดตรวจบริการและด่านชุมชน และท้องที่อำเภอไทรน้อย จุดตรวจหลักบริเวณหน้าป้อมตำรวจสี่แยกไทรน้อย และจุดตรวจด่านชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับสภาพการจราจรในการเดินทางกลับจากภูมิลำเนาของประชาชน ทั้งนี้ได้ให้กำลังใจและมอบสิ่งของเพื่อสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจด้วย

เมษายน

16

2018

ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผ่านระบบ VDO

วันจันทร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๑ และแถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุประจำวัน ผ่านระบบ VDO Conference ร่วมกับจังหวัด ประจำวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ มี นายดำรง ลิมาภิรักษ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์

เมษายน

16

2018

จังหวัดนนทบุรี โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดกิจกรรมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์

วันที 14 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณสวนน้ำแฟนตาเชีย ลากูน ชั้น 6 เดอะมอลล์งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี นายกฤศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมประเพณีสงกรานต์ จังหวัดนนทบุรี ปี 2561 โดย นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ

เมษายน

16

2018

ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรน้อย

วันที่ 14 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 11.30 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอไทรน้อย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ปลัดอำเภอ ร่วมกันตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในพื้นที่อำเภอไทรน้อยดังนี้ จุดที่ 1 จุดบริการประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จุดที่ 2 จุดบริการประชาชนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ขอขอบคุณฝ่ายปกครอง ฝ่ายตำรวจ อปพร./อสม.ที่ร่วมกันอำนวยความสะดวกในการใช้เส้นทางสัญจรไป-มาให้มีความปลอดภัยรวมทั้งการเสียสละเวลาในการปฏิบัติภารกิจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ด้วย

เมษายน

16

2018

พิธีประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญสืบสานประเพณีไทยประจำปี 2561 ณ.วัดสโมสร

วันที่ 14 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มาเป็นประธานในพิธีประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญสืบสานประเพณีไทยประจำปี 2561 ณ.วัดสโมสร หมู่ที่ 9 ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะ(กฤดากร) นายอำเภอไทรน้อย สมาชิกสภาจังหวัดเขตอำเภอไทรน้อย นายฉลวย ขันจำนงค์ นายกอบต.ไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย  ส่วนราชการ ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมษายน

14

2018

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561

วันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.50 น. เป็นต้นไป นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณเเยกจิปาถะ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย : พบผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรปลายบาง ร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มเเข็ง จุดที่ 2 บริเวณถนนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย

เมษายน

13

2018

เปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๑ ดำเนินการโดยเทศบาลเมืองบางศรีเมือง มีกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนแสดงออกถึงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ตลอดจนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงานของไทยให้คงอยู่สืบไป มีพระธรรมกิตติมุณี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวริหาร

เมษายน

13

2018

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันที่ 13 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ ดังนี้ 1. บริเวณหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวปลาโบราณ ถ.นครอินทร์ ต.บางไผ่ อ.เมืองฯ 2. บริเวณข้างสถานีตำรวจชุมชนตลาดท่าอิฐ ต.ไทรม้า อ.เมืองฯ 3. บริเวณหน้าปั๊มแก๊ส LPG ถ.ราชพฤกษ์

เมษายน

13

2018

เปิด “งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561”

วันที่ 13 เมษายน 2561  เวลา 07.00 น.  ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิด “งานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561”  ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีจัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป  โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและภริยา  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอเมืองนนทบุรีและภริยา  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี 

เมษายน

12

2018

จังหวัดนนทบุรี จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า ภายใต้ชื่องาน “นนทบุรี นำของดีสู่

วันที่ 12 เมษายน 2561 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ” นนทบุรี นำของดีสู่ 4 ภูมิภาค ” ปี 2561