คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

1

2018

ให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗

วันพฤหัสบดีที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ บริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข นบ. ๑๐๐๒ บางไผ่-หนองเพรางาย (ถนนวัดลาดปลาดุก) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการให้สัมภาษณ์ และถ่ายทำรายการถนนปลอดภัย ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗ ซึ่งเป็นสารคดีสั้นรณรงค์ลดอุบัติเหตุ นำเสนอตัวอย่างจังหวัดที่มีการดำเนินมาตรการถนนปลอดภัยต้นแบบ รวมถึงแนวทางสืบสวนสอบสวนหาสาเหตุและแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยจังหวัดนนทบุรี นำเสนอมาตรการถนนปลอดภัยต้นแบบบริเวณทางหลวงชนบทหมายเลข นบ.

กุมภาพันธ์

1

2018

เปิดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ ๔.๐

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ MCC Hall ชั้น ๔ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมในพิธีเปิดงาน “ผู้สูงอายุไทย ก้าวไกล ไทยแลนด์ ๔.๐ : สูงวัย สูงคุณค่า สานภูมิปัญญา

กุมภาพันธ์

1

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาโครงการขับเคลื่อนแผนการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการ ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนฯ ไปประกอบอาชีพ จำนวน ๓๐ ราย

กุมภาพันธ์

1

2018

ประชุมประจำเดือนเขตพระราชฐานในพระองค์ (904)

30 มกราคม  2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแผนกเรือยนต์หลวง 904 นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมประจำเดือนเขตพระราชฐานในพระองค์ (904) โดยมี พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผวจ.เขตที่พักข้าราชบริพาร และ พล.อ.ต.สุรศักดิ์ กนิษฐานนท์ ผวจ.จังหวัดเรือยนต์หลวง (904) เป็นประธานการประชุมร่วมกัน

กุมภาพันธ์

1

2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาสถานที่จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) การสนับสนุนงบประมาณ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และอุปกรณ์ การดำเนินการตามขั้นตอนศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

1

2018

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบ้านใหม่ เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันอังคารที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๕ (วัดโพธิ์ทองบน) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดนนทบุรี ประชาชนจิตอาสาจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกรมทหารมหาดเล็กฯ ในพระองค์ ๙๐๔ พล.ร.๒ รอ.  และส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคลองบ้านใหม่ เราทำความดี

กุมภาพันธ์

1

2018

เปิดการฝึกอบรมโครงการ “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)”

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารที่ว่าการอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  : นางนวลจันทร์ แย้มศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการ “ปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)”  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ และทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สามารถช่วยเหลือผู้อื่น และผู้ประสบภัยได้อย่างปลอดภัยก่อนนำส่งโรงพยาบาล ลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต และลดค่าใช้จ่ายด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน  โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 100

มกราคม

30

2018

ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองบ้านใหม่ ตามโครงการของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาตามพระราชดำริ 904 (ศอญ)”

29 มกราคม 2561 นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมกรรมการ สมาชิก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาคลองบ้านใหม่ ตามโครงการของศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาตามพระราชดำริ 904 (ศอญ)” โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอปากเกร็ด สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี และ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไทปากเกร็ด สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญาหญิง (บ้านราชาวดีหญิง) จัดกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์  เยี่ยมผู้พิการ ผู้ยากไร้ จำนวน 5 ราย ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบเงินสังคมสงเคราะห์

มกราคม

29

2018

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑ ซึ่งที่ประชุมมหาเถรสมาคมกำหนดให้ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลดังกล่าว

มกราคม

29

2018

พิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระครูสุนทรจริยาภิวัฒน์ (ประจวบ ฐิตญาโณ)

26 มกราคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ วัดแจ้งศิริสัมพันธ์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระธรรมกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีถวายน้ำหลวงสรงศพพระครูสุนทรจริยาภิวัฒน์ (ประจวบ ฐิตญาโณ) ซึ่งมีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว