คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

13

2017

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ 13 ตุลาคม 2560  เวลา 07.00 น.  ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง : นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีและคณะเหล่ากาชาด  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการ  ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี  และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า  ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยมีพระราชนันทมุนี

ตุลาคม

13

2017

ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 8/2560 มีวาระการประชุมที่สำคัญเพื่อพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการคิริน คอนโด ราชพฤกษ์ ของบริษัท อัยพฤกษ์ จำกัด ซึ่งโครงการตั้งอยู่ ณ บริเวณถนนราชพฤกษ์

ตุลาคม

13

2017

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ในวันอังคารที่

12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วัดเชิงเลน ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พระครูนนทคุณพิพัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเชิงเลน น.อ.อภินันท์ หิญชีระนันทน์ นายทหารรักษาความปลอดภัยประจำพระองค์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนนทบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการจะเสด็จไปถวายผ้าพระกฐิน ในวันอังคารที่

ตุลาคม

13

2017

เปิดงาน “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition”

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 16.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต  อำเภอบางใหญ่ :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “เพียงพ่อก็พอเพียง The Exhibition”  ซึ่งศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต  ได้จัดงานนิทรรศการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  โดยภายในนิทรรศการได้จัดแสดงหนังสือป๊อปอัพเล่มใหญ่บอกเล่าเรื่องราวของพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย  ในรูปแบบ 3 มิติ พร้อมด้วยเทคนิคแสง

ตุลาคม

13

2017

ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference System) ระหว่างศูนย์อำนวยการและประสานงานการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทยกับจังหวัดเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี มีนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด้านการบริหาร) เป็นประธานการประชุม เพื่อประสานงาน ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหาอันเกี่ยวเนื่องกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในส่วนภูมิภาค

ตุลาคม

13

2017

ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปรายการ กรีนฟาร์ม วาไรตี้ ของสถานีโทรทัศน์อัมรินทร์

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.  ณ ชุมชนคลองนาหมอน  ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ให้สัมภาษณ์ในการบันทึกเทปรายการ กรีนฟาร์ม วาไรตี้  ของสถานีโทรทัศน์อัมรินทร์  ช่อง 34  เรื่อง โครงการเกษตรผสมผสานนำพาชุมชนยั่งยืน  ในประเด็นหัวข้อ “แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานของกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนเพื่อให้เกิดความยั่งยืน” ของโครงการ 9101

ตุลาคม

13

2017

ประชุมและกล่าวต้อนรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ อำเภอเมืองนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมและกล่าวต้อนรับจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ประเภทงานดอกไม้จันทน์ อำเภอเมืองนนทบุรี ในการประชุมชี้แจงภารกิจหน้าที่ ซึ่งแบ่งออกเป็น ๔ คณะ ได้แก่ ๑. คณะทำงานรวบรวม/คัดแยกดอกไม้จันทน์ ๒. คณะทำงานอัญเชิญ/เคลื่อนย้ายดอกไม้จันทน์ ๓. คณะทำงานบริหารแจกจ่ายดอกไม้จันทน์ และ

ตุลาคม

13

2017

ประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26

วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการจัดทำแผนการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560  โดยมีนายชลธี  ยังตรง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนรองผู้อำนวยการ กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 

ตุลาคม

12

2017

ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค 1 “นนทบุรีเกมส์” ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ 13 ฝ่าย สำหรับเตรียมความพร้อมในการแข่งขันฯ เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 คัดเลือกตัวแทนภาค

ตุลาคม

12

2017

ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ

วันที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายอำเภอปากเกร็ด ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ เจ้าหน้าที่ทหารจาก ปตอ.พัน 3 เจ้าหน้าที่ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณชุมชนมัสยิดท่าอิฐ ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อน หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และคณะได้ลงเรือตรวจสถานการณ์น้ำริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา และมาขึ้นท่าเทียบเรือวัดสลักเหนือ ตำบลบ้านใหม่