คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

4

2015

เปิดการอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่บุคลากรฝ่ายปกครอง ตาม”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง จังหวัดนนทบุรี”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานเปิดการอบรมและถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานแก่บุคลากรฝ่ายปกครอง ตาม”โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครอง จังหวัดนนทบุรี” วันเสาร์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรม บัดดี้ โอเรียนทอล ริเวอร์ไซด์ ปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

4

2015

เยี่ยมเยียนและพบปะเกษตรกรผู้ทำนาและทำสวน ในเขตอำเภอไทรน้อย พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตและแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงและน้ำน้อย

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เยี่ยมเยียนและพบปะเกษตรกรผู้ทำนาและทำสวน ในเขตอำเภอไทรน้อย พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิตและแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในช่วงฝนทิ้งช่วงและน้ำน้อย โดยมีนายอำเภอไทรน้อย หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหารจากกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ เกษตรกรและผู้ร่วมงาน จำนวน ๓๕๐ คน วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ วัดยอดพระพิมล ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

4

2015

เปิดงาน “The Walk Bike Style

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงาน “The Walk Bike Style Thailand ๒๕๕๘” วันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ศูนย์การค้า เดอะวอร์คราชพฤกษ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

2

2015

ตรวจเส้นทางจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) จังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอเมือง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมือง และประธานชมรมผู้ขี่จักรยานจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ออกตรวจเส้นทางจัดกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ (Bike for Mom) ระยะทาง ๒๗.๒ กิโลเมตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น.

กรกฎาคม

1

2015

เปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมโครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” ประจำปี ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗ วัดสะพานสูง อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

มิถุนายน

29

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558

ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดในจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 6/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

29

2015

ประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี

ประธานการประชุมนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยเกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด และผู้อำนวยการโครงการชลประทานนนทบุรี ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มิถุนายน

28

2015

เปิดตลาดน้ำวัดโบสถ์บน

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดตลาดน้ำวัดโบสถ์บน วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ตลาดน้ำวัดโบสถ์บน หมู่ที่ ๔ ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

มิถุนายน

26

2015

พิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจำปี ๒๕๕๘ จังหวัดนนทบุรี วันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๑๕ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

มิถุนายน

26

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2558 นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนนทบุรี มอบผ้าห่มให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน ๑๕๐ ผืน และร่วมมอบจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑๐ ราย ตามโครงการมอบรถจักรยานให้เด็กนักเรียนผู้ยากไร้จังหวัดนนทบุรี  ณ โรงเรียนชุมชนวัดบางโค ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี