คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

7

2016

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเปิดงานสถาปนิก’59

7 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.ณ ห้องจูปิเตอร์ 14 ชั้น 1 อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯทรงเปิดงานสถาปนิก’59 ภายใต้ชื่อและรูปแบบเนื้อหางานหลักว่า ” ASA Back to Basic l อาษาสู่สามัญ”

เมษายน

7

2016

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :-นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

6

2016

เปิดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม พุทธบูชามหาสงกรานต์ และพิธีปฏิญาณตนของศิลปินดารา นักร้อง ร่วมใจ

6 เม.ย.2559 เวลา 14.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรม พุทธบูชามหาสงกรานต์ และพิธีปฏิญาณตนของศิลปินดารา นักร้อง ร่วมใจ ถือศีลห้า ลดสุรายาเสพติด เพื่อเป็นกิจกรรมต้นแบบส่งเสริมวัฒนธรรมทางพุทธศาสนาที่ดีงามสืบไป

เมษายน

6

2016

พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559

6 เม.ย.2559 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2559 เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรี

เมษายน

5

2016

นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี

5 เมษายน 2559 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซา เวสเกตส์ : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มาตรวจเยี่ยมศูนย์การค้าเซ็นทรัล พล่าซา เวสเกตส์

เมษายน

5

2016

เยี่ยมครัวเรือนยากจนในพื้นที่อำเภอไทรน้อย ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 89 ครัวเรือนยากจนต้นแบบ 89

วันที่ 5 เมษายน 59 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัด พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด นายอำเภอไทรน้อย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เยี่ยมเยียนครัวเรือนยากจน จำนวน 4 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย ตามโครงการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ 89 ครัวเรือนยากจนต้นแบบ 89 ครัวเรือนแห่งความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 89 พรรษา ปี พ.ศ. 2559  โดยเยี่ยมครอบครัวของ นางใบ

เมษายน

5

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนต้นแบบครั้งที่3 ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการจังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 (Nonthaburi

5 เม.ย. 2559 เวลา 13.30 น. ณ พื้นที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ปลัดจังหวัดนนทบุรี สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี อำเภอไทรน้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครัวเรือนยากจนต้นแบบครั้งที่3 จำนวน 4 ครัวเรือน แบ่งเป็นครัวเรือนที่พัฒนาได้ จำนวน 2 ครัวเรือน

เมษายน

5

2016

พิธีปิดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาในทุกพื้นที่

5 เม.ย.2559 เวลา 13.00 น. ณ บริเวณลานริมคลองทวีวัฒนา หมู่ที่1 ต.ทวีวัฒนา อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปิดโครงการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลให้ดำเนินโครงการกำจัดผักตบชวาในทุกพื้นที่ เพื่อเป็นการปรับปรุงตุณภาพแม่น้ำลำคลองในพื้นที่และเป็นการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

เมษายน

5

2016

ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ และชี้แนะนโยบายในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน

เมษายน

5

2016

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2559

5 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น.ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 3/2559 เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และการพิจารณาอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ/การขอส่งคืนเงินเหลือจ่ายและการอนุมัติใช้เงินเหลือจ่าย เพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีท่านประยูร รัตนเสนีย์