คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

23

2016

หัวหน้าคณะนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE

วันนี้ (23 ก.พ.2559) เวลา 11.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะนำเสนอผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ในระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี พ.ศ.2559 โดยจังหวัดนนทบุรีได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ความมุ่งมั่นของทีมงานส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตามตัวชี้วัดทุกประการ พร้อมที่จะก้าวสู่จังหวัด TO BE

กุมภาพันธ์

23

2016

ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชบริพารและปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ โครงการปลูกผักผลไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ติวานนท์)

23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแผนกเรือยนต์หลวงปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการร่วมประชุมและติดตามการดำเนินการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชบริพารและปรับปรุงพื้นที่ภูมิทัศน์ โครงการปลูกผักผลไม้ในพื้นที่เขตพระราชฐานในพระองค์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร(ติวานนท์) โดยมีผู้ว่าราชการเขตพระราชฐานในพระองค์ฯเป็นประธานการประชุม

กุมภาพันธ์

23

2016

พบปะกับมูลนิธิเพื่อนหญิง และขอรับฟังนโยบายพร้อมข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรี เป็นมหานครแห่งความสุข

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศนย์ข้อมูลเกษตรฯ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :-นายนิสิตจันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พบปะกับมูลนิธิเพื่อนหญิง เพื่อเข้าปรึกษาเรื่องการปกป้องเด็ก เยาวชน ครอบครัวชุมชน จากอบายมุข และขอรับฟังนโยบายพร้อมข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมขับเคลื่อนให้จังหวัดนนทบุรี เป็นมหานครแห่งความสุข

กุมภาพันธ์

23

2016

เปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลบางเขน ครั้งที่ 1

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ : นายผล ดำธรรม ปลัดจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลบางเขน ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ผู้สูงอายุในตำบลบางเขน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน

กุมภาพันธ์

23

2016

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี :-นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนและพัฒนาอัตลักษณ์ตลาดน้ำจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

23

2016

เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมเวสท์เกต เรสซิเดนท์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี :- นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยว ปนะจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ เครือข่ายด้านการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และชุมชนแหล่งท่องเที่ยว จำนวน 120 คน

กุมภาพันธ์

22

2016

นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

22 ก.พ.2559 เวลา 20.00 น. ณ วัดบัวขวัญ (พระอารามหลวง) อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนตามโครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา โดยการละความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่คู่สังคมไทย สืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นอีกด้วย

กุมภาพันธ์

22

2016

นำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนนทบุรี

22 ก.พ.2559 เวลา 18.30 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี ให้คงอยู่คู่สังคมไทย สืบทอดพระพุทธศาสนา และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม อีกทั้งเพื่อระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และน้อมนำหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา โดยการละความชั่วทั้งปวง ทำความดีให้ถึงพร้อม และทำจิตใจให้ผ่องใส

กุมภาพันธ์

21

2016

เปิด “มหกรรมเกี่ยวข้าวไทย” ครั้งที่ 1

21 ก.พ. 2559 เวลา 20.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ม.3 ต.ไทรใหญ่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิด “มหกรรมเกี่ยวข้าวไทย” ครั้งที่ 1 เพื่อให้ผู้ประกอบการและเกษตรกร ได้พบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกร รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคีของประชาชนในพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำของสังคมตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป