คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

19

2015

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

18

2015

ประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมสัมมนาการดำเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านชุมชน ด้านเกษตร ด้านอุตสาหกรรม และด้านการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำเจ้าพระยา/ป่าสัก วันจันทร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

15

2015

เปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์”

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ “แรงงานดี ศรีเมืองนนท์” วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารกีฬาสถาบันบำราศนราดูร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

15

2015

พบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำปกครองท้องที่

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการพบปะสภากาแฟ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำปกครองท้องที่ วันศุกร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางกรวย อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

14

2015

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี)

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดนนทบุรี (กต.ตร.จังหวัดนนทบุรี) วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางเกตุวดี

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.20 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองนนทบุรี และเทศบาลนครนนทบุรี เข้าเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางเกตุวดี สุขสา เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ ซอยพิบูลสงคราม 15 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง

พฤษภาคม

14

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริกัญญา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น. นางสายฝน บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และนางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมคณะกรรมการและสมาชิก ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อำเภอเมืองนนทบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางกร่าง เข้าเยี่ยมราษฎร กรณี ขอพระราชทานความช่วยเหลือ เด็กหญิงศิริกัญญา ไทยเจริญ เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้าพร้อมมอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้น ณ บ้านเอื้ออาทร อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

14

2015

เปิดการอบรม หลักสูตรจิตบริการ หลักสูตรที่ ๑ ตามโครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดการอบรม หลักสูตรจิตบริการ หลักสูตรที่ ๑ ตามโครงการยกระดับศักยภาพภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนครนนท์ โรงแรมเดอะริช อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

13

2015

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมวิสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

พฤษภาคม

12

2015

พิธีเปิดกิจกรรมการปลูกทุเรียนนนท์ โครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมการปลูกทุเรียนนนท์ โครงการรักราษฎร์ รักแผ่นดิน สืบสานแนวทางพระราชดำริ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรม “ชาวนนท์รวมพลังอนุรักษ์สวนทุเรียนนนท์ ตามพระราชดำริ” วันอังคารที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี