คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

19

2015

กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2559

วันนี้ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อบูรณาการโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2559 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินร่วมกันระหว่างสำนักงาน ป.ป.ส. สำนักงานพัฒนาชุมชน และเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้มีแนวทางการดำเนินงานในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งจัดทำแผนขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2559

พฤศจิกายน

19

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522

19 พ.ย.2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นายภิรมย์ นิลทยา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการผู้มีอำนาจเปรียบเทียบความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดนนทบุรี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับเกี่ยวกับผู้กระทำความผิดในคดีคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

พฤศจิกายน

18

2015

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

18 พ.ย. 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถ.วิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558

พฤศจิกายน

18

2015

ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงครั้งที่ 1/2558

18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการต้นแบบอารยสถาปัตย์รอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีม่วงครั้งที่ 1/2558 เพื่อกำหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้

พฤศจิกายน

18

2015

ร่วมเป็นเกียติแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 16 ปี

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2558 เวลา 8.00 น.ณ อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อ.เมืองนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมเป็นเกียติแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 16 ปี ในวันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2558

พฤศจิกายน

18

2015

เปิดโครงการ รวมพล รวมพลัง ร่วมกันยุติความรุนแรง ต่อเด็ก

18 พ.ย.58 เวลา 9.00 น. ณ ห้างสรรพสินค้า เอสพานาด ซีนีเพล็กซ์ งามวงศ์วาน-แคราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ รวมพล รวมพลัง ร่วมกันยุติความรุนแรง ต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ประจำปี 2558 โดยมุ่งเน้นการคุ้มครองผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัว บำบัดฟื้นฟูผู้กระทำความผิด รวมทั้งรักษาความสัมพันธ์อันดีงามในครอบครัว

พฤศจิกายน

17

2015

ร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมี พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา

17 พ.ย.2558 เวลา 20.00 น.  ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด รอง ผอ รมน นายอำเภอร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลวันลอยกระทง โดยมี พล.ต.อ.ปัญญา มาเม่น ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานเพื่อระดมกวาดล้างอาชญากรรมช่วงเทศกาลลอยกระทงอย่างเข้มข้น โดยประสานความร่วมมือทั้งฝ่ายทหาร ตำรวจ และปกครอง

พฤศจิกายน

17

2015

ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2558

17 พ.ย.2558 เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุม บริษัท สักทอง (ไทย) จำกัด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 9/2558 เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านเศรษฐกิจ และชี้แนะนโยบาย (7N) ในการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน และทางบริษัทฯ ยังมอบเงินช่วยกาชาดจังหวัดนนทบุรีอีก 50000 บาท และผ้าขนหนูอีก 200

พฤศจิกายน

17

2015

ประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพิธีการฯ เพื่อเตรียมการรวมทั้งความพร้อมด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE FOR DAD”

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานฝ่ายอำนวยการและพิธีการและคณะทำงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร เพื่อเตรียมการรวมทั้งความพร้อมด้านต่างๆในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “BIKE FOR DAD” จังหวัดนนทบุรี ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558

พฤศจิกายน

17

2015

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/2559

วันนี้ (17 พ.ย.2558) เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น5 ศาลากลางจังหวัด : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนจังหวัดนนทบุรี และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาวิกฤตภัยแล้งระดับจังหวัด ปี 2558/2559 เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และเพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง ปี 2558/2559 และเพื่อระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรในช่วงฤดูแล้งให้เหมาะสมกับปริมาณความต้องการและพื้นที่ที่จะรองรับการรับซื้อผลิตผลของเกษตรกร