คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

1

2016

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นหัวหน้าคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๙ ดังนี้ ๑. อำเภอบางใหญ่ ได้แก่ จุดตรวจขององค์การบริหารส่วนตำบลบางเลน เทศบาลตำบลบางม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง ๒. อำเภอบางกรวย ได้แก่ จุดตรวจของสถานีตำรวจภูธรปลายบาง หน้าโลตัสพลัสมอลล์ และจุดตรวจปากทางเข้าวัดบางอ้อยช้าง บริเวณแยกบางสีเมือง

มกราคม

1

2016

กล่าวอวยพรปีใหม่แด่ประชาชนชาวปากเกร็ด และร่วมทำบุญตักบาตร

วันศุกร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. ณ บริเวณหัวถนนแจ้งวัฒนะ (ท่าน้ำปากเกร็ด) อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) เป็นประธานกล่าวอวยพรปีใหม่แด่ประชาชนชาวปากเกร็ด และร่วมทำบุญตักบาตร โดยมีนายอำเภอปากเกร็ด (นายสมยศ ศิลปีโยดม) และนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด (นายวิชัย บรรดาศักดิ์) ให้การต้อนรับและร่วมกล่าวอวยพรปีใหม่ด้วย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนชาวปากเกร็ดเข้าร่วมพิธีตักบาตรดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน เป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และเป็นสิริมงคลต้อนรับปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

มกราคม

1

2016

นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง

1 ม.ค.2559 เวลา 6.30 น. ณ บริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธาน นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง และกล่าวอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2559 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไป

มกราคม

1

2016

กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2559 ของเทศบาลนครนนทบุรี

31 ธ.ค.58 เวลา 23.30 น ณ เวทีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในนามตัวแทนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี 2559 ของเทศบาลนครนนทบุรี พร้อมด้วยนายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี เหล่าข้าราชการ พนักงาน ประชาชนชาวนนทบุรี ร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีและนับถอยหลังเพื่อการเริ่มต้นปีพุทธศักราชใหม่ 2559 ให้นำมาซึ่งความสุขความเจริญก้าวหน้าของทุกคนๆเป็นการต้อนรับปีใหม่

มกราคม

1

2016

กิจกรรม Nonthaburi Countdown 2016 เป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า

31 ธ.ค.2558 เวลา 23.45 น. ณ ลานกิจกรรม หน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในกิจกรรม Nonthaburi Countdown 2016 เป็นการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ครั้งแรกของศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต มีกิจกรรมต่างๆมากมาย ภายใต้คอนเซ็ป ELECTRIC JUNGLE เพื่อสร้างสีสัน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดนนทบุรี

ธันวาคม

31

2015

นำพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช 2559

31 ธ.ค.2558 เวลา 22.30 น. ณ วัดบัวขวัญ อ.เมืองนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานนำพุทธศาสนิกชนร่วมโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิธีพุทธ จังหวัดนนทบุรี พุทธศักราช 2559 เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ในช่วงเทศกาลปีใหม่ น้อมนำหลักธรรมคำสอนมาประพฤติปฏิบัติในวิถีชีวิต ด้วยกิจกรรมทางพุทธศาสนาที่เน้นความพอเพียง ความเรียบง่าย ให้คุณค่าต่อจิตใจ เกิดความสงบร่มเย็น ความเจริญของชีวิตทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ

ธันวาคม

31

2015

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ งพื้นที่อำเภอไทรน้อย

31 ธ.ค 58 เวลา 11.00 น. นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ลงพื้นที่ อ.ไทรน้อย เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละจุดตรวจ จุดบริการ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีท่านนายอำเภอไทรน้อยให้การต้อนรับและร่วมตรวจดังกล่าว

ธันวาคม

31

2015

ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทองเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจ จุดบริการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พื้นที่อำเภอบางบัวทอง

31 ธ.ค 58 เวลา 9.00 น. นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและคณะ ลงพื้นที่อำเภอบางบัวทองเพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจจุดตรวจ จุดบริการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ จำนวน 5 จุด โดยมีนายสำราญ นันทนีย์ นายอำเภอบางบัวทองให้การต้อนรับ ดังนี้ 1. จุดบริเวณหน้าศูนย์ราชการอำเภอ บางบัวทอง ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 2.จุดเทศบาลเมืองบางบัวทอง 3.จุดอบต.บางรักพัฒนา 4.จุดเทศบาลเมืองพิมลราช 5.จุดอบต.บางบัวทอง

ธันวาคม

30

2015

เยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี

30 ธ.ค.2558 เวลา 16.30 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ออกเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่ 1.อำเภอเมืองนนทบุรี บริเวณหน้าดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์  2.อำเภอบางใหญ่ บริเวณหน้าหมู่บ้านบางใหญ่ซิตี้ ถนนกาญจนาภิเษก(ขาออก) หมู่ที่6 ตำบลเสาธงหิน 3.อำเภอบางบัวทอง บริเวณหน้าจุดตรวจตำบลบางคูรัด ถนนบางไผ่-หนองเพรางาย 4.อำเภอไทรน้อย บริเวณสี่แยกไทรน้อย ตำบลคลองขวาง และบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.ไทรน้อย ถนนบางกรวย-ไทรน้อย

ธันวาคม

30

2015

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ 30 ธ.ค.2558 เวลา 10.30 น. : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 จังหวัดนนทบุรี ณ จุดตรวจหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ ถ.ราชพฤกษ์ จุดตรวจใต้สะพานเลี่ยงเมือง ถ.แจ้งวัฒนะ และจุดตรวจหน้าปั้มประดับดาว ถ.ราชพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี