คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

19

2016

นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและรับศีล ในวันอาสาฬหบูชา

19 กรกฎาคม 2559 เวลา 19.45 น.ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนเวียนเทียนรอบพระอุโบสถและรับศีล ในวันอาสาฬหบูชา เพื่อเป็นศิริมงคลและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้สืบทอดต่อไป โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ ให้ศีลและนำพุทธศาสนิกชนเวียนเทียน

กรกฎาคม

19

2016

นำส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนนทบุรี ในการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา

19 กรกฎาคม 2559 เวลา 7.45 น.ณ บริเวณพระอุโบสถ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสนำส่วนราชการ ภาคเอกชนและประชาชน พุทธศาสนิกชนในจังหวัดนนทบุรี ในการจัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2559 และพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาพระราชทานตามโครงการ “หนึ่งใจ….ให้ธรรมะ” ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

กรกฎาคม

19

2016

นำส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี วางพวงมาลา และถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

18 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น.ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นนทบุรี ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในการเป็นประธานนำส่วนราชการและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี วางพวงมาลา และถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันระลึกวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย    

กรกฎาคม

18

2016

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘๖ พรรษา สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี แห่งที่ ๗ วัดสพานสูง : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และมอบใบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา ทุนการศึกษา แก่นักเรียนที่สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี ธรรมศึกษาชั้นโท ธรรมศึกษาชั้นเอก รวม ๓๕๙

กรกฎาคม

18

2016

พิธีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนทางน้ำ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่

วันเสาร์ที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดเกด และวัดโบสถ์บน อำเภอบางกรวย : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีแห่เทียนพรรษาทางน้ำ ในงานสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนทางน้ำ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๕๙ จัดโดยอำเภอบางกรวย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สภาวัฒนธรรมอำเภอบางกรวย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กรกฎาคม

15

2016

เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการประกวดมหกรรมรวมพล TO

15 ก.ค.2559 เวลา 15.30 น. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปในการประกวดมหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2559 ณ ฮอลล์9 อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งจังหวัดนนทบุรีได้รับรางวัลพระราชทานถ้วยรางวัลเกียรติยศ ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER

กรกฎาคม

15

2016

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔

กรกฎาคม

15

2016

ประชุมคณะทำงานย่อยกำหนดแนวทางการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้า ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อยกำหนดแนวทางการตลาดร่วมกับห้างสรรพสินค้า ครั้งที่ ๕/๒๕๕๙ เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดงานร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางามวงศ์วาน ระหว่างวันที่ ๒๖ กันยายน – ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ และแนวทางการจัดงานร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต ระหว่างวันที่ ๑๓ –

กรกฎาคม

15

2016

เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี

วันศุกร์ที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๖ ตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๕๙ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรให้ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่ในด้านต่างๆ เช่น การบริหารจัดการศัตรูพืช การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า

กรกฎาคม

15

2016

ประชุมคณะทำงานส่งเสริมชุมชนเมืองสีเขียว ครั้งที่ 3/2559

15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10.30 น.ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานส่งเสริมชุมชนเมืองสีเขียว ครั้งที่ 3/2559 เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินการร่วมกันและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะทำงานฯ เพื่อให้การดำเนินการส่งเสริมชุมชนเมืองสีเขียวเป็นไปตามนโยบายของจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมเร็วขึ้น