คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

11

2015

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

11

2015

มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบของเยี่ยมผู้ป่วยประกันสังคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ประจำปี ๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

สิงหาคม

10

2015

เปิดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารอเนกประสงค์วัดบางบัวทอง ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

สิงหาคม

9

2015

พิธีมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 224 ทุนการศึกษา

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีมอบทุนการศึกษาในพื้นที่ประกาศของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน จำนวน 224 ทุนการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2558 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) นนทบุรี อำเภอบางกรวย จัวหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

7

2015

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” โดยมีผุ้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี

ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันพระบิดาแห่งกฎหมายไทย “วันรพี” โดยมีผุ้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธี ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 เวลา 07.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

5

2015

เปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2558 จังหวัดนนทบุรี

ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการปลูกฝังรักสามัคคีและเสริมสร้างความปรองดอง ประจำปี 2558 จังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 น.  ณ อาคารบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขารัตนาธิเบศร์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

สิงหาคม

4

2015

เปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๘ วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดส้มเกลี้ยง หมู่ที่ ๒ ต.บางแม่นาง อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

31

2015

พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. ณ พระอุโบสถวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

29

2015

ปิดโครงการ “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีปิดโครงการ “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๕๘” และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเบญจมาศ ชั้น ๕ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เทศบาลนครนนทบุรี สนามบินน้ำ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

กรกฎาคม

29

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี