คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

12

2016

วางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

12 สิงหาคม 2559 เวลา 18.19 ณ เวทีกลางบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มหาราชินี นนทบุรีสืบสานวิถีไทย ประจำปี 2559  12 สิงหาคม 2559 โดยมูลนิธิศาลากลางหลังเก่า

สิงหาคม

12

2016

เข้าตรวจพื้นที่การก่อสร้างตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก (ของดีเมืองนนทบุรี)

12 สิงหาคม 2559) เวลา 16.30 น. ณ วัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอเมืองนนทบุรี พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการ เข้าตรวจพื้นที่การก่อสร้างตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก (ของดีเมืองนนทบุรี) ซึ่งเป็นโครงการดีเด่น 1 ใน4 ของประเทศด้านการบูรณาการกิจกรรมงบประมาณที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติคัดเลือก งบประมาณ 28,450,000 บาท ( 57

สิงหาคม

12

2016

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวฯเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี

12 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 น.ณ วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู้หัวฯเนื่องในโอกาสเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

สิงหาคม

12

2016

ประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กรณีปรากฎเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-12

12 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) กรณีปรากฎเหตุระเบิดหลายจุดในพื้นที่หลายจังหวัดในภาคใต้ ระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2559 ส่งผลให้ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับบาดเจ็บ และเสียชีวิต ตลอดจนเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน เพื่อเป็นการรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานการณ์ดังกล่าวในพื้นที่ภูมิภาค โดยกำหนดให้อำเภอรับฟังการประชุมผ่านทาง Dopa Channel ณ ที่ว่าการอำเภอ

สิงหาคม

12

2016

มอบเงินสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยบ้านของ นางทองสุข พูลวัน ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่

12 สิงหาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ บ้านเลขที่ 18 หมู่8 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบเงินสนับสนุนสร้างที่อยู่อาศัยบ้านของ นางทองสุข พูลวัน ซึ่งประสบอัคคีภัย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

12

2016

ประชุมสั่งการ และตรวจพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัยในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP

12 สิงหาคม 2559 เวลา 12.20 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เดินทางมาประชุมสั่งการ และตรวจพื้นที่ในการรักษาความปลอดภัย โดยสั่งการให้ฝ่ายทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง ฯลฯ ตรวจการพื้นที่และสกรีนอย่างเข้มข้นเพื่อรักษาความปลอดภัยในงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ที่จะเปิดงานอย่างเป็นทางการในวันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559

สิงหาคม

12

2016

เปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559

12 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ ประจำปี 2559 โดยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

สิงหาคม

12

2016

ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ส่วนราชการ ประชาชนชาวจังหวัดนนทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

สิงหาคม

12

2016

นำส่วนราชการร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศีรวาทถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา

12 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ พร้อมด้วย นางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล กล่าวอาศีรวาทถวายราชสดุดี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

สิงหาคม

12

2016

นำส่วนราชการ ทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว

12 สิงหาคม 2559 เวลา 07.00 น. ณ บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ท่าน้ำนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางณัสรี จันทร์สมวงศ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นำส่วนราชการ ตุลาการ อัยการ ตำรวจ ทหาร พ่อค้า ประชาชน ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปล่อยพันธ์ปลา จำนวน 500,000 ตัว