คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

28

2015

ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

นายชนม์ชื่น บุญญนุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีและกล่าวต้อนรับ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเป็นประธานในพิธีเปิดงานตรุษจีนนนทบุรี ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 “ปีมะแมเทิดองค์เจ้าฟ้า มังกรเหินเวหา ตระการตาตรุษจีนนนท์” ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพัันธ์ 2558 เวลา 21.15 น. ณ เวทีบริเวณริมเขื่อนท่าน้ำนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

กุมภาพันธ์

28

2015

ประชุมผ่านระบบ vcs ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบูรณาการแผนฯ

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วม ประชุมผ่านระบบ vcs ของกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การบูรณาการแผนฯ และงบประมาณ ในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

27

2015

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2558  ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

27

2015

ประชุมหารือโครงการท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมหารือโครงการท่องเที่ยววิถีไทย สำราญใจวิถีนนท์ ในวันศุกร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

26

2015

ประชุมคณะกรมการจังหวัด ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานอิสระ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง และภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 03.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

26

2015

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนายอำเภอ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

25

2015

ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 หอการค้าจังหวัดนนทบุรี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558 หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 15.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

25

2015

เปิดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี

นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ประธานพิธีเปิดโครงการหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด สู่สังคมที่ยั่งยืน โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปี 2558 จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีคณะกรรมการหมู่บ้านเข้ารับการอบรม จำนวน 1,312 คน  ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 09.30 น.  ณ ห้อง MCC Hall  THE MALL สาขางามวงศ์วาน  อ.เมือง จ.นนทบุรี

กุมภาพันธ์

24

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย และอำเภอบางบัวทอง

นางสายฝน  บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางกรวย และคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง  ลงพื้นที่มอบบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมยุ 60 พรรษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558  จำนวน 4 หลัง ณ อำเภอบางกรวย และอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พร้อมมอบเครื่องอุปโภค – บริโภค จำนวนบ้านละ 1 ชุด ประกอบด้วยถุงยังชีพ  พัดลม

กุมภาพันธ์

24

2015

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมยุ

นางสายฝน  บุญญานุสาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่มอบบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส ตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมมยุ 60 พรรษา ของเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2558  จำนวน 2 หลัง ณ บ้านนายเสถียร วิจิตรเตมีย์ อายุ 84 ปี บ้านเลขที่ 208/7 หมู่ที่ 4 ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี และบ้านนายสอน