คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559

15 เมษายน 2559 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ จังหวัดนนทบุรี (Government Center) ชั้น 1 โซนแฟชั่นพลัส ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2559 โดยมีประชาชนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากและชื่นชมการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเปิดให้บริการทุกวัน

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าบิ๊กซี บางใหญ่ (ขาเข้า)

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 15.20 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2559 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าบิ๊กซี บางใหญ่ (ขาเข้า) ถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำน้ำดื่มและอาหารว่างมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนอบต.บางคูรัด (หมู่บ้านพฤกษา 3)

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 14.20 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2559 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนอบต.บางคูรัด (หมู่บ้านพฤกษา 3) อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำน้ำดื่มและอาหารว่างมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เสียสละร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนอบต.ราษฎร์นิยม ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 13.40 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2559 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนอบต.ราษฎร์นิยม ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 340) อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้นำน้ำดื่มและอาหารว่างมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 12.45 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2559 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ ถนนชัยพฤกษ์ อำเภอปากเกร็ด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำน้ำดื่มและอาหารว่าง มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เสียสละร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 12.20 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2559 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนทางเข้า รพ.สต.บางรักน้อย ถนนราชพฤกษ์ อำเภอเมืองนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำน้ำดื่มมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เสียสละร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เมษายน

15

2016

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน

วันที่ 15 เมษายน 2559 เวลา 11.50 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 11 – 17 เมษายน 2559 ณ จุดตรวจป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนหน้าสถานีดาวเทียมไทยคม ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมืองนนทบุรี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำน้ำดื่มมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทหาร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ขับขี่ยานพาหนะ พร้อมขอบคุณทุกคนที่เสียสละร่วมกันทำหน้าที่เพื่อความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีได้ตั้งจุดตรวจหลักจำนวน 10

เมษายน

14

2016

เปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ และวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี

14 เมษายน 2559 เวลา 08.30 น. ณ วัดสโมสร อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “ประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญ และวันผู้สูงอายุ สืบสานประเพณีไทย ประจำปี 2559” โดยประเพณีสงกรานต์ไทยรามัญได้จัดต่อเนื่องมาเป็นเวลา 26 ปีแล้ว และมีกิจกรรมการสรงน้ำพระ การแห่หงส์ ธงตะขาบ การเล่นสะบ้ามอญ การแข่งขันสะบ้าทอย การแห่และปล่อยปลา เป็นต้น

เมษายน

13

2016

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ชุดที่ ๒

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา  ๑๖.๐๐ น. นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าคณะทำงานชุดตรวจเยี่ยมจุดตรวจตามมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๒๕๕๙ ชุดที่ ๒ พร้อมคณะทำงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอไทรน้อย ผู้แทนสถานีตำรวจภูธรไทรน้อย ออกตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ ในพื้นที่อำเภอไทรน้อย ประกอบด้วย จุดตรวจหลักบริเวณป้อมตำรวจสามแยกหนองเพรางาย จุดตรวจรอง จำนวน ๓ จุด ได้แก่บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลไทรใหญ่ ถนนสาย

เมษายน

13

2016

เปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559

13 เมษายน 2559 เวลา 15.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 โดยได้มีการสรงน้ำถวายและกราบขอพรจากพระธรรมกิตติมุนี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร รวมทั้งรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ และการละเล่นพื้นเมืองต่างๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย รวมทั้งส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และสร้างความรักความสามัคคีของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี