คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

10

2018

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดนนทบุรี

9 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ในการนี้ได้มีกานมอบแจกันดอกไม้ต้อนรับ นายธีระวัฒน์ วรรณนุช ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 3

มกราคม

10

2018

ประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารการจัดการภาครัฐ

9 มกราคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการชี้แจงแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561 เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการสมัครรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพบริหารการจัดการภาครัฐ 2561  จังหวัดนนทบุรี

มกราคม

8

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

8 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาการบริหารการจัดการจราจรภายในจังหวัดนนทบุรี

มกราคม

8

2018

กล่าวให้โอวาทนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1 จังหวัดนนทบุรี ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ

8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวให้โอวาทนักกีฬาตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 1 จังหวัดนนทบุรี ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ณ จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2561

มกราคม

8

2018

เปิดงานการกุศล โรงเรียนท่าอิฐศึกษา

7 มกราคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้ก้การต้อนรับ ท่านอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ที่ได้เดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดงานการกุศล โรงเรียนท่าอิฐศึกษา โดยมีศึกษาธิการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ผู้นำศาสนาอิสลามหลายจังหวัด และผู้นับถือศาสนาอิสลาม เข้าร่วมงานดังกล่าว ซึ่งการจัดงานการกุศลครั้งนี้ มีกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น การทำบุญขอพรให้แก่ผู้ก่อตั้งสถาบัน และผู้มีเกียรติที่ได้เสียชีวิต

มกราคม

7

2018

ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย)

วันที่ 6 มกราคม 2561 นางนวลจันทร์  แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง / นายกกิ่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง  สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และสมาชิกกี่งกาชาดอำเภอบางบัวทอง ร่วมกับ โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ บริษัท ซูเลียน (ประเทศไทย) จำกัด โดย มี ดร.ปิยะวัชร์ บุญยืนยงสกุล ประธานกรรมการ บริษัท ซูเลียน

มกราคม

7

2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี

5 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ) จังหวัดนนทบุรี

มกราคม

7

2018

เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวของ นายองอาจ ช่างชุน ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ 5 มกราคม 2561  นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี และกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกิ่งกาชาด อำเภอบางกรวย พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจ ครอบครัวของ นายองอาจ ช่างชุน ซึ่งเป็นผู้ประสบอัคคีภัย ไฟไหม้ บ้านเลขที่  93/5 หมู่ที่ 5 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย  เสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

มกราคม

7

2018

เปิดกิจกรรม : อบรมส่งเสริมกลไกชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม : อบรมส่งเสริมกลไกชุมชนให้เข้มแข็งในการเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ดำเนินการโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมกลไกชุมชนในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง มีความรู้ความสามารถ เป็นแกนนำประสานและสร้างเครือข่ายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวเพื่อเป็นฐานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ กำนันในเขตท้องที่จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (ศพค.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี (อพม.) เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมดังกล่าว

มกราคม

7

2018

ออกตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรมฮ็อปอินน์ แจ้งวัฒนะ เป็นอาคาร ๗ ชั้น

วันศุกร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. พื้นที่ตั้งโครงการ ซอยแจ้งวัฒนะ – ปากเกร็ด ๒๓ ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการขุมชน จังหวัดนนทบุรี ออกตรวจสอบที่ตั้งโครงการโรงแรมฮ็อปอินน์ แจ้งวัฒนะ เป็นอาคาร ๗ ชั้น สูง