คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

24

2017

ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาผลการจัดเก็บและการนำไปใช้ประโยชน์ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) แลเข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. ๒ค) ปี ๒๕๖๐ ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพปัญหา ของประชาชนในระดับครัวเรือน

กรกฎาคม

24

2017

ร่วมในพิธีเปิดป้าย “อาคาร ๗๖ ปี ศรีธัญญา”

วันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ บริเวณอาคารพิพิธภัณฑ์ โรงพยาบาลศรีธัญญา อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมในพิธีเปิดป้าย “อาคาร ๗๖ ปี ศรีธัญญา” โดยศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีฯ

กรกฎาคม

24

2017

มอบทุนการศึกษา แขวงถนนนครไชยศรี ประจำปีงบประมาณ 2560

23 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดประชาระบือธรรม แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษา แขวงถนนนครไชยศรี ประจำปีงบประมาณ 2560 ของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมพระนครเหนือ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการศึกษาและพัฒนาคนในชุมชน โดยในปีการศึกษา 2560 มีนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในพื้นที่ประกาศรอบโรงไฟฟ้าผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าที่มีความประพฤติดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และผู้ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ของมติคณะอนุกรรมการมอบทุนการศึกษา

กรกฎาคม

24

2017

เปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

23 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ พุทธสถานเชิงท่า-หน้าโบสถ์ ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 ซึ่งเทศบาลนครนนทบุรีกำหนดจัดขึ้นตามโครงการรณรงค์รักษาความสะอาดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยได้รับความร่วมมือจากจังหวัดนนทบุรี กรมพลาธิการทหารบก

กรกฎาคม

24

2017

บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีปลงผมนาคเณร ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม รับนาคเณรไว้ในพระราชานุเคราะห์ในการบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กรกฎาคม

24

2017

ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันนี้ (22 กรกฎาคม 2560) เวลา 07.00 น. ณ เขตที่พักข้าราชบริพาร อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร โดยพล.อ.อ.โยธิน ประยูรโภคราช กรมวังผู้ใหญ่ ประธานในพิธี ได้นำผู้ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุและร่วมปลูกต้นไม้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ในวันที่ 28

กรกฎาคม

21

2017

เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีฉลองปริญญาบัตร

21 กรกฎาคม 2560 เวลา 15.00 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานทรงประกอบพิธีฉลองปริญญาบัตร (พธ.ด.กิตติมศักดิ์) ฉลองสัญญาบัตรพัดยศ ฉลองเปรียญธรรม และประทานทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณรผู้สอบเปรียญธรรมได้ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง

กรกฎาคม

21

2017

เปิดงานสุดยอดตลาดน้ำต้องชม จังหวัดนนทบุรี ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก สุดยอด OTOP

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสุดยอดตลาดน้ำต้องชม จังหวัดนนทบุรี ตลาดน้ำประชารัฐวัดแคนอก สุดยอด OTOP และของเด่นจังหวัดนนทบุรี ดำเนินงานโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดจำหน่ายสินค้าผ่านกลไกตลาดชุมชน เพื่อประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ด้านวิถีชีวิตชุมชมริมแม่น้ำเจ้าพระยา แหล่งท่องเที่ยววิถีชีวิต ธรรมชาติ

กรกฎาคม

21

2017

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

วันศุกร์ที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ดำเนินการโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงภารกิจในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ด้วยความรักสมัครสมานสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูล และอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

กรกฎาคม

21

2017

กล่าวต้อนรับ ท่านอำพล เสนาณรงค์ ผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในสมัยรัชกาลที่

21 ก.ค. 2560 เวลา 09.30 น. ณ อุทยานเฉลิมกาญจนาภิเษก วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ท่านอำพล เสนาณรงค์ ผู้ดำรงตำแหน่งองคมนตรี ในสมัยรัชกาลที่ 9 และนายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานในพิธี และคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และร่วมงาน “ส.มก. รวมใจ ปล่อยกุ้ง ปลา 60 ล้านตัวทั่วประเทศ