คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

21

2017

พิธีเปิดโครงการอบรมวินัยจราจรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน

วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมวินัยจราจรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการใช้รถใช้ถนน โดยอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร โทษและพิษภัยของสุราและยาเสพติด และการสร้างจิตสำนึกต่อสังคม ให้แก่ผู้ซึ่งศาลสั่งให้คุมความประพฤติและให้อบรมกฎหมายจราจร จากคดีตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และคดีขับรถโดยประมาท จำนวน ๒๓๘ ราย อันจะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้ถูกคุมประพฤติให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น

พฤษภาคม

19

2017

ร่วมต้อนรับ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

19 พฤษภาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ เวทีกลางอาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมต้อนรับ พล.อ. อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดงาน OTOP Midyear 2017

พฤษภาคม

19

2017

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี)

19 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนนทบุรี (กปถ.จว.นนทบุรี) เพื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวมของจังหวัดนนทบุรีและการวิเคราะห์รายสถานีตำรวจ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไขและดำเนินการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ลดสถิติอุบัติเหตุทางถนน และให้จำนวนผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตลดลงให้ได้มากที่สุด

พฤษภาคม

19

2017

ประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหาอุปสรรค จำแนกตามส่วนราชการ จำนวน ๓๔

พฤษภาคม

19

2017

ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 5/2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ การประเมินผลสถานะหมู่บ้านกองทุนแม่ รายงานผลการปฏิบัติการ “นนทบุรีน่าอยู่” รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ 2560

พฤษภาคม

19

2017

ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้มีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน โดยในระดับจังหวัดกำหนดเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จำนวน 200,000 ดอก

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 11.00 น. ณ ห้างเซ็นทรัลเวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้มีจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน โดยจังหวัดนนทบุรีร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ประชาชน เพื่อจัดทำโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยในระดับจังหวัดกำหนดเป้าหมายการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จำนวน 200,000 ดอก ในพื้นที่ห้างเซ็นทรัลในจังหวัดนนทบุรี ประกอบด้วย เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ

พฤษภาคม

19

2017

ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 5/2560

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนนทบุรี (ก.อบต.จังหวัดนนทบุรี) ครั้งที่ 5/2560 เพื่อพิจารณาและมีมติเห็นชอบเรื่องการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี อาทิ การโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล การรับโอนข้าราชการประเภทอื่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาเป็นพนักงานส่วนตำบล การเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (นอกระดับควบ) เป็นต้น

พฤษภาคม

19

2017

เปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่

18 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี: ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายสุธี ทองแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2560/2561” ซึ่งมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ปี 2560/61 โดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่และใช้ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์เครือข่ายที่มีอยู่ในพื้นที่ อันมีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุนการผลิต ด้วยการลดการใช้เมล็ดพันธุ์และสารเคมี ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพตามค่าวิเคราะห์ดิน ลดความเสี่ยงจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว การจัดการผลผลิต

พฤษภาคม

19

2017

การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทยุรั (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทยุรั (กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง) ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ จำนวน ๔ ราย เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง

พฤษภาคม

18

2017

ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560

17 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม 2560 โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิ ข่าวสารจากทางราชการ แผนการดำเนินกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 การแก้ปัญหาแนวทางธุรกิจ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างหอการค้ากับภาครัฐในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนนทบุรีตามแนวทางประชารัฐต่อไป