คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

15

2019

ร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือนครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ เพื่อประชาสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนข้อมูลของหน่วยงานส่วนราชการกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  ทั้งนี้ มีนายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมด้วย

พฤษภาคม

15

2019

เปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซอยวัดพระเงิน

วันอังคารที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณซอยวัดพระเงิน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนซอยวัดพระเงิน เทศบาลตำบลบ้านบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ ศ. ๒๕๖๒ โครงการ

พฤษภาคม

15

2019

ประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

พฤษภาคม

15

2019

เปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติแระจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดำเนินการโดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๓ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (ศปป.๓ กอ.รมน.) โดยมี พลโท อรรถพร เป้าประจักษ์ ผอ.ศปป.๓ กอ.รมน.

พฤษภาคม

13

2019

พิธีสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระอริยสงฆ์ ประจำปีที่ 15

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น. ณ วัดสังฆทาน ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และพระธาตุพระอริยสงฆ์ จากปะรำพิธีบริเวณด้านหน้าศาลาคชสาร กลับไปประดิษฐานยังอุโบสถแก้ว โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี/เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีพระครูปลัดไพรินทร์ สิริวัฑฒโน เจ้าอาวาสวัดสังฆทาน พระเถระชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการระดับสูง

พฤษภาคม

11

2019

เปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ บ้านบางประดู่ หมู่ที่ 6 ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานการเปิดโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีหน่วยงานราชการ องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเปิดโครงการฯ และร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี

พฤษภาคม

11

2019

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2562 เพื่อรับทราบ/เห็นชอบการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ของจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

11

2019

ประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างของจังหวัดนนทบุรี

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการป้องกันและแก้ไขเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่รกร้างของจังหวัดนนทบุรี โดยมี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี รักษาราชการท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนสารวัตรใหญ่ตรวจคนเข้าเมืองนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี และผู้แทนเทศบาลนครนนทบุรี เข้าร่วมประชุมหารือดังกล่าว

พฤษภาคม

11

2019

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาด และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง)

พฤษภาคม

8

2019

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชลธี ยังตรง และนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ) อัยการจังหวัด รอง ผอ.รมน.จ.นบ (ท)