คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

16

2018

ประชุมวางแผนจราจรงาน Nonthaburi Mini Marathon 2018

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมวางแผนจราจรงาน Nonthaburi Mini Marathon 2018 มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเส้นทางการจัดงานวิ่ง Nonthaburi Mini Marathon 2018 ณ สะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์

มีนาคม

16

2018

ร่วมพิธีเปิด “อิเกีย บางใหญ่”

วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ อิเกีย บางใหญ่  :  Mr.Nicolas  Weeks  อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสวีเดนประจำประเทศไทย  พร้อมด้วยนายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี  นายอำเภอบางใหญ่  นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน  ปลัดเทศบาลตำบลเสาธงหิน  กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน)  ผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา

มีนาคม

16

2018

ร่วมประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ OSS

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะสแควร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แรงงานต่างด้าวจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ OSS พร้อมทั้งรับทราบสรุปสถานการณ์ประจำวัน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการการขออนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

มีนาคม

16

2018

มอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์”

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 13.15 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ประธานคณะกรรมการกีฬาจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบโอวาทแก่คณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 “น่านเกมส์” ระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2561 ณ จังหวัดน่าน โดยมีรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนนทบุรี คณะนักกีฬา และเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ

มีนาคม

16

2018

ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และคณะ เข้าปรึกษาหารือกับนายภานุ

วันที่ 14 มีนาคม 2561  เวลา 11.00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายเรืองศักดิ์  แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และคณะ  เข้าปรึกษาหารือกับนายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของจังหวัดนนทบุรี  เพื่อจะนำไปปรึกษาหารือร่วมกับหอการค้ากลุ่มจังหวัด ภาคกลางปริมณฑลต่อไป เช่น โครงการเดินเรือเพื่อโดยสารและการท่องเที่ยวในคลองมหาสวัสดิ์ , โครงการศึกษาการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาจากจังหวัดนนทบุรี – ปทุมธานี –

มีนาคม

16

2018

ประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔

วันพุธที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาทบทวนการวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (จุดแข็งและจุดอ่อน) และปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก และทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ (ฉบับทบทวนปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

มีนาคม

16

2018

เปิดการประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว

วันที่ 14 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม Angora Ballroom โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงโครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี โดยมีครูอาจารย์ และนักเรียนจำนวนประมาณ 60 คนจากโรงเรียน 5 แห่งในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 เข้าร่วมประชุม

มีนาคม

14

2018

เฝ้ารับเสด็จพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี

วันที่ 13 มีนาคม 2561  เวลา 17.00 น.  ณ ห้องประชุมแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมเเพ็ค ฟอรั่ม  ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมเเพ็ค เมืองทองธานี  อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  เสด็จไปทรงเปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 19  ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)  ในหัวข้อ “คุณค่า คุณภาพ

มีนาคม

14

2018

นำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE

13 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนนทบุรี ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE

มีนาคม

14

2018

เปิดงาน ภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันอังคารที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น ๑ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ภูมิปัญญา OTOP นนทบุรี สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก้าวนำสู่อาเซียน ครั้งที่