คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

17

2019

พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีนางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี อัยการจังหวัดนนทบุรี รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ

มกราคม

17

2019

ประชุมแผนปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย

วันพุธที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง ๑๒๐๘ ศูนย์ฝึกอบรม การประปานครหลวง กรุงเทพมหานคร : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการจิตอาสาพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในพื้นที่ความรับผิดชอบของกองบัญชาการกองทัพไทย มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาซักซ้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ  ทั้งนี้ มีผู้แทนกระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย การประปานครหลวง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตหลักสี่ อำเภอเมืองนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มกราคม

17

2019

ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ประจำเดือน ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายธนทัต ชวาลดิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมมีการแจ้งข่าวสารและข้อมูลที่น่าสนใจจากส่วนราชการ กรรมการและที่ปรึกษาฝ่ายต่างๆ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวขอบคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรีที่ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะ เมื่อวันที่

มกราคม

17

2019

ให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์”

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวให้โอวาทแก่คณะนักกีฬาของจังหวัดนนทบุรีที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 40 “นครสวรรค์ศึกษาเกมส์” โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ คณะนักกีฬา และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังโอวาทในครั้งนี้

มกราคม

17

2019

เปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์”

วันอังคารที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadium) อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑายุวชน เยาวชน จังหวัดนนทบุรี “อบจ.นนท์เกมส์” โดยมีพันตำรวจเอก ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี

มกราคม

17

2019

ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ริซโซ่ พระนั่งเกล้า (Rizzo Pranangklao)

วันอังคารที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ท้องที่ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน จังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบที่ตั้งโครงการ ริซโซ่ พระนั่งเกล้า (Rizzo Pranangklao) ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม ที่เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

มกราคม

17

2019

ร่วมรับฟัง พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/ประธานรุ่นจิตอาสา

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยปลัดจังหวัดนนทบุรี  และหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  ร่วมรับฟัง พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/ประธานรุ่นจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61  และคณะวิทยากรจิตอาสา 904 รุ่นที่ 2/61(กลุ่ม

มกราคม

17

2019

ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2 และ 3

วันจันทร์ที่ 14 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองบางศรีเมือง และจุดดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2 และ 3 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนนายอำเภอเมืองนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมคัดแยกขยะของชุมชนวัดเฉลิมพระเกียรติ 1,2 และ 3 โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/หัวหน้าส่วนราชการ/เจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางศรีเมือง ผู้บริหารโรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ

มกราคม

11

2019

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 109

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  เวลา 07.30 น.  ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 109  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ผู้นำเหล่าทัพ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 

มกราคม

11

2019

เปิดงาน “มหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี” โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนนทบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ภาคเอกชน สื่อมวลชน