คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

12

2018

เข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้ พันตำรวจเอก ณรัชต์ เศวตนันท์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ นำผ้าพระกฐินพระราชทานไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล

พฤศจิกายน

12

2018

ประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานมหกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงวัฒนธรรมลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนกลาง จังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณสะพานมหาเจษฎาบดินทรานุสรณ์ (ฝั่งศาลหลักเดิม) อำเภอเมืองนนทบุรี โดยจะมีการแถลงข่าวในวันที่

พฤศจิกายน

12

2018

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.30 น.  ณ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด เป็นเจ้าภาพ  โดยมีพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  และมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 

พฤศจิกายน

12

2018

เฝ้ารับเสด็จฯพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561  เวลา 15.00 น.  ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  :  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “ประมงรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ครั้งที่ 8”  โดยมีนายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี  รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี 

พฤศจิกายน

12

2018

ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก”

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น. นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางการจัดกิจกรรม “BIKE อุ่นไอรัก” โดยมี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงจังหวัดนนทบุรี (ท) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนนทบุรี รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนนทบุรี ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมการสำรวจพื้นที่ดังกล่าว

พฤศจิกายน

12

2018

ประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ระดับจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

12

2018

ประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จะเสด็จเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00

พฤศจิกายน

12

2018

ประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนนทบุรี และนโยบายห้ามขาย ห้ามบริโภค ห้ามโฆษณา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในงานประเพณีลอยกระทง และงานสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี ประจำปี

พฤศจิกายน

12

2018

ประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดนนทบุรี ปี ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาการจัดทำแผนควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จังหวัดนนทบุรี และการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในช่วงงานประเพณีลอยกระทง และงานสมโภช ศาลหลักเมืองจังหวัดนนทบุรี ประจำปี

พฤศจิกายน

12

2018

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาติดตามตรวจสอบข้อมูลการแจ้งเบาะแสผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การเฝ้าระวังพฤติกรรมของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดจากผู้เข้ารับการบำบัดในระบบสมัครใจ การรายงานและวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดในท้องที่จังหวัดนนทบุรี