คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

19

2019

ช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี

วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์​ (วัดเล่งเน่ยยี่​ 2) นายภานุ​ แย้มศรี​ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี​ เป็นประธานในการรับมอบสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ 1.​ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 มอบข้าวสาร​ จำนวน​ 1,000 ถุง​ ๆ​ ละ​ 5​ กิโลกรัม​ 2.​

กันยายน

19

2019

นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบและแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันนี้ 18 กันยายน 2562 เวลา 15.30 น. นายไกรธวัช ทินโสม นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนนทบุรี พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน กรณีราษฎรในพื้นที่ร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ในเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหายา เสพติด ขอให้ตรวจสอบร้านซ่อมรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่ง ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางศรีเมือง ว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวเนื่องกับปัญหายาเสพติดและการกระทำความผิดอื่นๆ ผลการดำเนินการ ตรวจสอบพบสถานที่เป้าหมาย พบกลุ่มคนเป้าหมาย จำนวน 4 คน สุ่มตรวจพบผู้มีสารเสพติดไม่พบผู้มีสารเสพติดในร่างกาย

กันยายน

19

2019

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดนนทบุรี บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างต่อเนื่อง  

กันยายน

19

2019

ประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการเดอะวิลล่า บางบัวทอง กับ ตัวแทนบริษัท เรสซิเดนท์

วันพุธที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมเจรจาไกล่เกลี่ยระหว่างนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรโครงการเดอะวิลล่า บางบัวทอง กับ ตัวแทนบริษัท เรสซิเดนท์ นัมเบอร์ไนน์ จำกัด (ผู้จัดสรรที่ดิน) ในการนี้มีอัยการคุ้มครองสิทธิฯ จังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขาบางบัวทอง และผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

กันยายน

18

2019

การประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒

กันยายน

18

2019

พัฒนาแรงงานนนท์ เร่งประเมินช่างไฟฟ้าให้เป็นแรงงานถูกกฎหมายตามประกาศกระทรวงแรงงาน

นายชัยชนะ เดชแพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เผยว่าวันที่ 17 กันยายน 2562 สนพ.นบ.จัด ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ให้แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 39 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เพื่อออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ตามประกาศกระทรวงแรงงาน สำหรับนำไปประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ที่ถูกต้องตามกฎหมายตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ซึ่งได้ประกาศใช้ไปตั้งแต่ 26 ตุลาคม 2559 สำหรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี

กันยายน

17

2019

เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการกำจัด วัชพืช ขยะ ผักตบชวา

วันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 09.00น. เทศบาลนครปากเกร็ด ได้ดำเนินการกำจัด วัชพืช ขยะ ผักตบชวา ที่คลองส่วยต่อเนื่อง ตั้งแต่โรงเรียน เอส ที ฟรานซิสถึงบริษัท ดับบิวโอเอ เพื่อรักษาสภาพคลองให้สะอาด ไว้ใช้ระบายน้ำหน้าฝนนี้ ตามนโยบาย นนทบุรี จังหวัดสะอาด

กันยายน

17

2019

ตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาส เปิดงานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม (Beyond Beauty

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ฮอลล์ ๑๐ อาคาร อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น เซ็นเตอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรดให้นายสุรพิทย์ กีรติบุตร เป็นผู้แทนพระองค์

กันยายน

17

2019

ประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนนทบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี: นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๒

กันยายน

17

2019

เปิดงาน The Best of Nonthaburi

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 13:30 น. ณศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน The Best of Nonthaburi นนทบุรีเมืองน่าอยู่ล้ำค่าอารยธรรมทั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงานแถลงข่าวครั้งนี้อีกด้วย ซึ่งวันงานจริงจะจัดขึ้นในวันที่ 19 – 23 กันยายน 2562 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ภายในงานพบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นของจังหวัดนนทบุรีและชิมช็อปอาหารอร่อยที่สุดของจังหวัดนนทบุรีสัมผัสชีวิตแหล่งท่องเที่ยวใกล้กลุ่มในแบบวิธีนนท์และยังมีอื่นๆอีกมากมาย