คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤศจิกายน

14

2018

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี

พฤศจิกายน

14

2018

เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  เวลา 17.20 น.  ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข  และทรงเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์การสาธารณสุขและการแพทย์ไทย  กับทรงเปิดอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข  อธิบดีกรมการแพทย์  อธิบดีกรมควบคุมโรค 

พฤศจิกายน

14

2018

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 7

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.20 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 7 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ

พฤศจิกายน

14

2018

ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล “BIG BLUE RUN Season

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนจากสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ผู้แทนนายอำเภอปากเกร็ด ผู้บริหารกลุ่มบริษัท เอส.บี.เฟอร์นิเจอร์ จำกัด ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรชัยพฤกษ์ ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง คณะทำงาน BIG BLUE

พฤศจิกายน

13

2018

ประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่การไฟฟ้า

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย อำเภอบางกรวย นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนตรวจพื้นที่ และเป็นประธานการประชุมเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเสด็จเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่การไฟฟ้า ฯ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

พฤศจิกายน

13

2018

ประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 3/2561

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช นายกมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  เป็นประธานการประชุมวิสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ ครั้งที่ 3/2561  โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  ที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ  ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  นายอำพล อังคภากรณ์กุล

พฤศจิกายน

12

2018

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ วัดปรมัยยิกาวาส พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เนื่องในโอกาสที่ นางยุวณี สุขทอง พร้อมบุตรและธิดา ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดปรมัยยิกาวาส

พฤศจิกายน

12

2018

ร่วมกิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมกลางแจ้ง

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๕ น. ณ พระราชวังกรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกิจกรรมงานแสดง แสง สี เสียง สื่อผสมกลางแจ้ง “๒๕๐ ปี สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมุททานุภาพกู้ชาติ” โดย มี พลเอก

พฤศจิกายน

12

2018

ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เนื่องในโอกาสสำนักงานศาลปกครองได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน เนื่องในโอกาสสำนักงานศาลปกครองได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อนำไปถวายพระสงฆ์จำนำพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง โดยมี นายปิยะ ปะตังทา

พฤศจิกายน

12

2018

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร

วันเสาร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.  ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้สำนักงานอัยการสูงสุด นำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  โดยมีนายเข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  และมีพระธรรมกิตติมุนี ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี