คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มกราคม

11

2019

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 109

วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  เวลา 07.30 น.  ณ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  :  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันสถาปนากองทัพภาคที่ 1 ครบรอบปีที่ 109  โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่  ผู้นำเหล่าทัพ  ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 1 

มกราคม

11

2019

เปิดงาน “มหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมตลาดน้ำน่าเที่ยวเมืองนนทบุรี” โดยมีนางณัฏฐิรา แพงคุณ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอเมืองนนทบุรี รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา รัตนาธิเบศร์ ภาคเอกชน สื่อมวลชน

มกราคม

11

2019

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาติดตามผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่ผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ และปีงบประมาณ

มกราคม

11

2019

เปิดงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง”

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “มหกรรมการแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแนวทางประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง” และมอบรางวัลให้กับโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโครงการตัวอย่างในแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งมอบนโยบายในการพัฒนาโครงการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามแนวทางประชารัฐ รวมถึงเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงาน โดยมีนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติ กล่าวรายงาน และมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน

มกราคม

11

2019

ประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่จังหวัดนนทบุรี (โต๊ะข่าวจังหวัด) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาการวิเคราะห์สถานการณ์เชิงพื้นที่ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี การดำเนินการต่อพื้นที่แพร่ระบาดในระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (พ.ย. ๖๑ – ม.ค. ๖๒) และพื้นที่แพร่ระบาดมาก (พื้นที่สีแดง)

มกราคม

10

2019

ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 6(นนทบุรี) คณะทำงานฯ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย ซึ่งในที่ประชุมได้มีการชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การประเมินตัวชี้วัด “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ”

มกราคม

9

2019

เปิดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน

วันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ลานชั้น 1 อาคาร 2 สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” ตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” เพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีนายวุฒิชัย มะสี รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

มกราคม

9

2019

ประชุมการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วันพุธที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระเบียบวาระเพื่อชี้แจงซักซ้อมแนวทางการปรับปรุงหรือทบทวนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว

มกราคม

9

2019

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 9

วันอังคารที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 13.20 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 9 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ

มกราคม

9

2019

ประชุมการปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี (อาคาร ๓ ชั้น) : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมการปรับปรุง/เพิ่มเติมแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานสำรวจและการมีส่วนร่วม การปรับปรุง/เพิ่มเติมรายละเอียดของแผนปฏิบัติงานพัฒนาคูคลองและการระบายน้ำของเทศบาลนครนนทบุรี และเทศบาลนครปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่รับผิดชอบที่ศูนย์อำนวยการใหญ่โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (ศอญ.)ได้มอบหมายกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพอากาศ