คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

23

2018

แถลงข่าว “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี

จังหวัดนนทบุรีแถลงข่าว การจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์  22 มีนาคม 2561 เวลา 16.30 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร  ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการแถลงข่าว “งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี พ.ศ. 2561” เพื่อให้ข้าราชการ เด็ก เยาวชน และประชาชน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่

มีนาคม

23

2018

ร่วมประชุม หารือและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ OSS

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๘.๓๐ น. ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะสแควร์ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) แรงงานต่างด้าวจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมหารือและติดตามการปฏิบัติงานของศูนย์ OSS พร้อมทั้งรับทราบสรุปสถานการณ์ประจำวัน เพื่อร่วมกันปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการการขออนุญาตการทำงานของแรงงานต่างด้าวให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและรวดเร็ว

มีนาคม

23

2018

ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  และนายสมยศ  ศิลปีโยดม  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 2/2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561  โดยมีผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  ผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  ผู้แทนเจ้ากรมพลาธิการทหารบก  ป้องกันจังหวัดนนทบุรี 

มีนาคม

23

2018

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการ

มีนาคม

23

2018

ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ. ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  เเย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.นบ. ครั้งที่ 3/2561  ซึ่งมีการรายงานผลการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2561 , รายงานผลการดำเนินงานของ ศอ.ปส.จ.นบ. ประจำเดือนมีนาคม 2561 ,  ผลการดำเนินงาน

มีนาคม

23

2018

ร่วมงาน “วัน อปพร.” ประจำปี พ.ศ.

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง กรุงเทพมหานคร : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมงาน “วัน อปพร.” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง เพื่อให้ อปพร. จากทั่วประเทศได้ร่วมกันรับทราบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของ

มีนาคม

23

2018

เปิดการฝึกอบรมโครงการ ขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

วันที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 11.30 น.  ณ ศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน นายยวง  เขียวนิล (ศูนย์ศรียวง)  บ้านเลขที่ 91/2  หมู่ที่ 7  ตำบลราษฎร์นิยม  อำเภอไทรน้อย  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี   ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการขยายผลหลักเศรษฐกิจพอเพียง  สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล รุ่นที่ 3

มีนาคม

23

2018

กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC)

วันที่ 22 มีนาคม 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์  อาคารวิชชนท์  วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC)  :  คณะกรรมการประเมินและรับรองคุณภาพสถานศึกษา ด้านการอาชีวศึกษา ระดับภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (APACC) จาก Colombo  Plan  Staff  College  for  Technician Education (CPSC) ประกอบด้วย Dr.Romulita  Alto

มีนาคม

23

2018

ร่วมในพิธีเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ฮอลล์ ๑ อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมในพิธีเปิดงานเนื่องในสัปดาห์อนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแห่งชาติและวันน้ำโลก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อรับทราบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ เผยแพร่องค์ความรู้ในการจัดการทรัพยากรน้ำ ให้ภาครัฐ ภาคเอกชน

มีนาคม

23

2018

เปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 21 มีนาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อย  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนนทบุรี  ประจำปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรี  โดยมีรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 11  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี