คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

30

2017

เปิดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2560” ตั้งแต่วันที่

29 มีนาคม 2560 เวลา 19.00 น. ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2560” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากชุมชนให้เข้มแข็งด้วยการท่องเที่ยววิถีไทย โดยภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ การแสดงศิลปวัฒธรรมพื้นบ้าน การสาธิตการทำอาหารพื้นถิ่น การประกวดแข่งขันละครสั้น “ตามรอยเท้าพ่อ” การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP

มีนาคม

30

2017

ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) นนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

วันพุธที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) นนทบุรี ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานของบริษัทประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด การประเมินผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ และการแต่งตั้งคณะกรรมการของคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำอำเภอ (คสป.อ.) นนทบุรี

มีนาคม

30

2017

พิธีบวงสรวงการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2560”

29 มีนาคม 2560 เวลา 07.21 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 3 วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีบวงสรวงการจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี 2560” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม โดยมี นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ

มีนาคม

29

2017

ประชุมคณะทำงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน จังหวัดนนทบุรี

28 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน จังหวัดนนทบุรี โดยที่ประชุมได้ร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินโครงการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับการแผนการดำเนินงานของ กสทช. และ กฟน. เป็นการสร้างความคุ้มค่าแห่งรัฐ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล

มีนาคม

29

2017

ร่วมรายการสด “นารีกระจ่าง” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี

28 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ถ.วิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมรายการสด “นารีกระจ่าง” เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงาน “วัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์” จังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2560 ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร ต.บางศรีเมือง

มีนาคม

29

2017

ประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๔ (นนทบุรี-สมุทรปราการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันอังคารที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องตลาดขวัญ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา ๔ (นนทบุรี-สมุทรปราการ) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานสรุปสถานการณ์น้ำ และรายงานสาธารณภัย และมีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาเป้าหมายเชิงพื้นที่จังหวัด และแนวทางความต้องการในพื้นที่ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ประจำปี ๒๕๖๒

มีนาคม

27

2017

ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน เมืองนนท์ร่วมใจ สานพลังประชารัฐ เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่งดงาม

27 มีนาคม 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับนายปรีชา เอกคุณากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) และนายกฤษณะ วจีไกรลาศ ผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีนนทบุรี จำกัด ร่วมแถลงข่าว

มีนาคม

27

2017

ประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเปรียบเทียบคดี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ มีระเบียวาระเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบปรับผู้ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมโดยมิได้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๓ ราย

มีนาคม

27

2017

ลงพื้นที่ตามจุดปัญหาต่างๆ บนถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้า-ขาออก รวม 14 จุด

27 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำคณะทำงานแก้ไขปัญหาจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ลงพื้นที่ตามจุดปัญหาต่างๆ บนถนนแจ้งวัฒนะทั้งขาเข้า-ขาออก รวม 14 จุด ได้แก่ 1. แยกศิริวัฒน์ ประเด็นปัญหา จุดพักรถที่จะรอกลับรถไม่เพียงพอ โดยเฉพาะรถที่ออกจากถนนเลี่ยงเมืองมาตัดกระแส และรถที่ออกจากอาคารจัสมินมาตัดกระแสเพื่อจะกลับรถ 2. ป้ายจอดรถยนต์หน้าห้างเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ (ขาเข้า) ประเด็นปัญหา รถแท็กซี่และรถตู้จอดแช่ป้าย 3. ป้ายจอดรถปากทางเข้าเมืองทองธานี

มีนาคม

27

2017

ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่บริเวณที่พักข้าราชบริพาร ประกอบด้วย ต้นทุเรียนนนท์ ต้นมะม่วงยายกล่ำ

27 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ (ติวานนท์) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี : นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย พล.ท. ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าราชการที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ ฯ (ติวานนท์) ร่วมกันปลูกต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดนนทบุรี ในพื้นที่บริเวณที่พักข้าราชบริพาร ประกอบด้วย ต้นทุเรียนนนท์ ต้นมะม่วงยายกล่ำ ต้นมังคุดสวนนนท์ ต้นกระท้อน