คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

29

2020

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ “หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ “หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย

พฤษภาคม

29

2020

ตรวจเยี่ยมประเมินการขออนุญาตเปิดเยี่ยมญาติเรือนจำกลางบางขวาง

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์สฤษดิ์เดช เจริญไชย ตรวจเยี่ยมประเมินการขออนุญาตเปิดเยี่ยมญาติเรือนจำกลางบางขวาง พร้อมด้วยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.นนทบุรี โดยมีผู้บัญชาการเรือนจำและคณะให้การต้อนรับ บรรยายสรุปแนวทางการดำเนินงาน และสาธิตระบบกระบวนการทั้งระบบ พบว่า มีความพร้อมสูงมาก ทั้งด้านการคัดกรอง การเฝ้าระวังทั้งในกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้เยี่ยม การบันทึกข้อมูล การเว้นระยะห่าง และการทำความสะอาด ฯลฯ สามารถดำเนินการได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย

พฤษภาคม

28

2020

ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ “หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย”

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายสุจิน ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ “หน่วยครัวเคลื่อนที่พระราชทาน อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย” ณ วัดหูช้าง ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย และร่วมประกอบอาหารเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดขโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนนทบุรีต่อไป

พฤษภาคม

28

2020

เทศบาลนครนนทบุรีมอบถุงยังชีพ

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ออกมอบถุงยังชีพที่ทางเทศบาลนครนนทบุรี ร่วมกับ บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

พฤษภาคม

19

2020

ตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอิเกีย บางใหญ่

ตรวจสอบความเรียบร้อยตามมาตรการป้องกันการจัดระยะห่างทางสังคมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในอิเกีย บางใหญ่ หลังจากได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 2 ตามมาตรการของรัฐบาล โดยมีคุณทอม ซูเตอร์ ผู้จัดการใหญ่ ให้การต้อนรับ

พฤษภาคม

19

2020

รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,000 หลอด จาก

แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ รับมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,000 หลอด จาก นางนิศากร วิศิษฏ์สรอรรถ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ผู้แทนปภ. เพื่อนำไปแจกจ่ายให้ชาวนนทบุรี เนื่องในสถานการณ์โรคระบาดโควิค -19 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

19

2020

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ออกตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ เรื่องร้องเรียนตลอดคอกม้า ต.บางสีทอง

วันจันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.30 น. นายวัชรเดช เกียรติชานน นายอำเภอ/ผอ.ศอ.จอส.อ./ประธานคณะทำงานควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 (COVID – 19 ) ระดับอำเภอบางกรวย มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ร่วมกับ ทต.บางสีทอง รพ.สต.บางสีทอง ออกตรวจสอบ/ประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับเจ้าของตลาด แม่ค้า และประชาชน ณ

พฤษภาคม

15

2020

ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ

15 พฤษภาคม 2563 ตรวจเยี่ยมห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล พลาซา สาขารัตนาธิเบศร์ ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี เพื่อประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมสำหรับมาตรการผ่อนปรน ระยะที่ 2 เพื่อเตรียมเปิดให้บริการแก่ประชาชน ภายใต้มาตรการ การคัดกรองอย่างเข้มงวด Social Distancing ทุกจุด ลดการสัมผัส ดูแลความสะอาดทุกจุดสัมผัส และการติดตามเพื่อความปลอดภัย

พฤษภาคม

15

2020

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด

14 พฤษภาคม 2563 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กับบริษัท เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง จำกัด โดยนำโมบายแอปพลิเคชั่น “Online Clinic” สำหรับคัดกรองและดูแลคนไข้โควิด-19 ผ่านทางออนไลน์ มาใช้กับเครือข่ายโรงพยาบาลในจังหวัด เพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อของผู้เข้ารับการตรวจและบุคลากรทางการแพทย์ อีกทั้งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้รวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้น

พฤษภาคม

14

2020

รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น จาก

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 แพทย์หญิงสุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นางจิตรา ธนเดชากุล รองนายกเหล่ากาชาดฯ นางไปรยาพร งามเปี่ยม ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ นางพิกุล ผลบุญ ผู้ช่วยนายกเหล่ากาชาดฯ รับมอบหน้ากากอนามัย จำนวน 2,000 ชิ้น จาก คุณกนิษฐ์ เมืองกระจ่าง รองประธานบริหาร บริษัท ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด และคุณวรรณา ดุลยาสิทธิพร