คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กันยายน

12

2018

ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 15/2561

วันที่ 15 กันยายน 2561  เวลา 13.40 น.  ณ ห้องประชุมปาริชาติ โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม  อำเภอเมืองนนทบุรี  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ประธานกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี (กศจ.นนทบุรี) ครั้งที่ 15/2561 เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กันยายน

12

2018

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 5

วันที่ 11 กันยายน 2561  เวลา 13.15 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 5  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการ และภาคส่วนต่างๆได้นำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเช่นนี้เป็นประจำในทุกวันอังคารสัปดาห์ที่ 2 ของเดือน ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ณ บริเวณลานข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  

กันยายน

12

2018

เปิดการประกวดดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา SBAC นนทบุรี ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ครั้งที่

วันที่ 11 กันยายน 2561  เวลา 12.30 น.  ณ ชั้น 1 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดดนตรีโฟล์คซองระดับมัธยมศึกษา SBAC นนทบุรี ร่วมกับชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ ครั้งที่ 1  โดยมีนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี (SBAC) กล่าวรายงาน  และมีนางสุทธิศรี วงษ์สมาน

กันยายน

12

2018

ประชุมหารือการช่วยเหลือกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือการช่วยเหลือกรณีราษฎรอำเภอปากเกร็ดร้องเรียนเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนนทบุรี ผู้แทน กอ.รมน. ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนอำเภอปากเกร็ด เข้าร่วมการประชุมหารือดังกล่าว

กันยายน

12

2018

ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมเตรียมการเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑  เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องซัฟไฟร์ ๑๑๒ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมตรวจพื้นที่และเป็นประธานการประชุมเตรียมการต้อนรับผู้แทนพระองค์ ในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก

กันยายน

12

2018

ประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561

วันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2561 เพื่อพิจารณาการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทาง ตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

กันยายน

12

2018

ประชุมหารือเตรียมการจัดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี)

วันที่ 10 กันยายน 2561  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมหารือเตรียมการจัดงาน 250 ปีตามรอยกองเรือยกพลขึ้นบกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จากจันทบุรีสู่อยุธยา (ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนนทบุรี)  โดยมีเจ้าอาวาสวัดกู้  นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องหรือผู้แทน  นายอำเภอปากเกร็ด  นายอำเภอบางใหญ่  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง 

กันยายน

12

2018

มอบใบประกาศให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 20 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและวัดวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศเพื่อระบายออกจากโรงงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล

วันที่ 10 กันยายน 2561  เวลา 11.15 น.  ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศให้กับผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 20 โรงงานที่เข้าร่วมโครงการตรวจสอบและวัดวิเคราะห์ปริมาณสารเจือปนในอากาศเพื่อระบายออกจากโรงงาน เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการควบคุม กำกับดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  โดยมีนายประจวบ ธิมา อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

กันยายน

12

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องคลองอ้อม ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือกรณีสงเคราะห์รายบุคคล จำนวน ๓ ราย

กันยายน

8

2018

เปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 (THE 62

วันที่ 7 กันยายน 2561  เวลา 10.20 น.  ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมเเพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  :  นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ครั้งที่ 62 (THE 62 Bangkok Gems and Jewelry Fair)  โดยมีปลัดกระทรวงพาณิชย์  ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์  อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  พร้อมด้วยนายภานุ