คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

เมษายน

22

2019

ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ จากนายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  พร้อมด้วยพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี  และเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี  ร่วมรับมอบถุงผ้าจำนวน 1,000 ใบ จากนายแพทย์สราวุฒิ สนธิแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนนทเวช  ตามโครงการ “ถุงผ้าเหลือใช้ ใครมีเยอะเราขอ!” เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้โรงพยาบาลในจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ

เมษายน

22

2019

เปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

22 เม.ย. 2562 เวลา 10.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :: นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดงานการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร. พร้อมทั้งอ่านสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมี ผู้แทนศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 1 ปทุมธานี รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี วัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี ธนารักษ์จังหวัดนนทบุรี รองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรรัตนาธิเบศร์ ผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถสาขานนทบุรี นายอำเภอเมืองนนทบุรี

เมษายน

21

2019

เปิดการให้บริการรถขนส่งมวลชนรอง สายแรกของจังหวัดนนทบุรี (สาย 6028 :

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานด้านหน้าอาคารจอดรถสถานีบางรักน้อยท่าอิฐ รถไฟฟ้าสายฉลองรัชธรรม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการให้บริการรถขนส่งมวลชนรอง สายแรกของจังหวัดนนทบุรี (สาย 6028 : วงกลมราชพฤกษ์-ติวานนท์) โดยมีรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ขนส่งจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้บริหารบริษัท

เมษายน

19

2019

พิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม

วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 06.30 น. พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธีเชิญน้ำอภิเษกจากกระทรวงมหาดไทยไปยังวัดสุทัศนเทพวราราม โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย อธิบดี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าร่วมพิธีด้วย เวลา 10.00 น. ณ

เมษายน

19

2019

ประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี มีระเบียบวาระเพื่อทราบและพิจารณา สรุปผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๒ จังหวัดนนทบุรี การดำเนินคดีเมาแล้วขับตามคำพิพากษาของศาล และร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

เมษายน

19

2019

พิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ บริเวณทางต่างระดับปลายบางฝั่งตะวันออกริมถนนกาญจนาภิเษก อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการโดยอำเภอบางกรวยร่วมกับเทศบาลตำบลปลายบาง จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ คูคลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต ณ คลองมหาสวัสดิ์

เมษายน

19

2019

ร่วมลงพื้นที่บริเวณถนนภูมิเวท ซึ่งเป็นถนนที่จังหวัดนนทบุรีจะใช้สำหรับการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ถนนภูมิเวท อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยผู้แทนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ปลัดเทศบาลนครปากเกร็ด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่บริเวณถนนภูมิเวท ซึ่งเป็นถนนที่จังหวัดนนทบุรีจะใช้สำหรับการดำเนินโครงการ “1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ” อันเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เมษายน

15

2019

เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จังหวัดปัตตานี :  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลแก่คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่ได้รับรางวัล เข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลดังกล่าว มีปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้แทนจุฬาราชมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งมีผู้นำศาสนาอิสลามได้รับรางวัล  เข้าเฝ้าฯ ในพิธีพระราชทานโล่เกียรติยศและเงินรางวัลดังกล่าว ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี (นายชลธี ยังตรง) ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

เมษายน

15

2019

ตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562  เวลา 16.30 น.  ณ บริเวณสี่แยกบางสีทอง ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  พร้อมทั้งมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เน้นย้ำเรื่องเมาไม่ขับ และให้ประชาสัมพันธ์ต่อเกี่ยวกับโทษทางอาญาของการเมาแล้วขับ

เมษายน

15

2019

ตรวจเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.05 น. เป็นต้นไป นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้เข้าตรวจเยี่ยมจุดตรวจหลัก ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งมอบสิ่งของตรวจเยี่ยมให้กับเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันปฏิบัติงานช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณสี่แยกไทรน้อย ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จุดที่ 2 บริเวณด้านหน้าเทศบาลตำบลบางพลับ ถนนชัยพฤกษ์ ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด