คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

มีนาคม

27

2020

ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี บริษัทในเครือ ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด และครอบครัวสุริยสัตย์

ขอขอบคุณสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี บริษัทในเครือ ไทยโตชิบาอุตสาหกรรม จำกัด และครอบครัวสุริยสัตย์ ที่ได้มอบอุปกรณ์และเงินให้แก่สถาบันบำราศนราดูร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วย COVID-19

มีนาคม

26

2020

สนธิกำลังและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สะพานนนทบุรี

26 มี.ค.63 เวลา 00.01 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการสนธิกำลังและปล่อยแถวชุดปฏิบัติการตั้งจุดสกัด ดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด บริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 345 สะพานนนทบุรี – บรรจบทางหลวงพิเศษ หมายเลข 9 (บางบัวทอง) กม.ที่ 6+400 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด เป็นไปตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย เพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เฝ้าระวัง หรือสังเกตอาการผู้เดินทาง และพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค โดยมีผู้เข้าร่วมปล่อยแถว จำนวน 75

มีนาคม

26

2020

ผู้ว่าฯ-ผู้การฯ-นายแพทย์สาธารณสุข-ขนส่งจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมเเละมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ บริเวณ ถนนสาย 345

ผู้ว่าฯ-ผู้การฯ-นายแพทย์สาธารณสุข-ขนส่งจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมเเละมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ บริเวณ ถนนสาย 345 กม.ที่ 6 +400 อ.ปากเกร็ด เพื่อดูแลการเดินทางข้ามพื้นที่จังหวัด เฝ้าระวัง สังเกตอาการและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคไวรัส COVID-19 ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดและตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

มีนาคม

26

2020

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2563

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2563 เพื่อพิจารณาการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

มีนาคม

24

2020

จังหวัดนนทบุรี ประกาศ คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 5)

จังหวัดนนทบุรี ประกาศ คำสั่งปิดสถานที่ชั่วคราว (ฉบับที่ 5) – ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก – ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน – ปิดสวนสาธารณะ ลานกิจกรรมสาธารณะ ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 12 เมษายน 2563

มีนาคม

23

2020

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอำเภอ และแผนการดำเนินการติดตามตรวจเยี่ยมดูแลและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ไตรมาส 3

มีนาคม

22

2020

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2)

ประกาศจังหวัดนนทบุรี ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) ขอให้ศาสนสถาน ศาสนิกชน ดำเนินการตามข้อแนะนำของต่างละศาสนาอย่างเคร่งครัด

มีนาคม

22

2020

ผู้ว่าฯ-เทศบาลนครนนท์ฯ ร่วมตรวจห้างสรรพสินค้า

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 12.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยทีมงานเทศบาลนครนนทบุรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด นายอำเภอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการปิดให้บริการโรงภาพยนตร์ สวนน้ำ และเครื่องเล่น ภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอล์งามวงศ์วาน โดยดำเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีประกอบคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อ COVID-19

มีนาคม

21

2020

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 786/2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว(ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – 12 เมษายน 2563 โดยมีรายละเอียดสถานที่ ตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่แนบมาพร้อมนี้