คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

ตุลาคม

21

2020

พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี

21 ต.ค. 63 ประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120 ปี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.ปากเกร็ด พระองค์ท่านทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทั้งการแพทย์ การสาธารณสุข และการศึกษา ทรงจัดตั้งหน่วยและมูลนิธิที่สำคัญขึ้น อาทิ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) มูลนิธิขาเทียมฯ และโครงการพัฒนาดอยตุง เมื่อปี พ.ศ. 2531

ตุลาคม

21

2020

จิตอาสาพัฒนาศาสนสถาน

21 ต.ค. 63 เปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกในพระทหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย โดยพัฒนาศาสนสถาน ณ วัดเรืองเวชมงคล อ.ปากเกร็ด

ตุลาคม

19

2020

“โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3

19 ต.ค. 63 เป็นผู้แทนพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการพระราชทาน “โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์” รุ่นที่ 3 ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย พ.ศ. 2563 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ เรือนจำกลางบางขวาง ขอให้ทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในความดีงาม

ตุลาคม

14

2020

พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม

13 ต.ค. 63 ประธานในพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม เทศบาลนครนนทบุรี

ตุลาคม

14

2020

พิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำจัดผักตบชวาบริเวณคลองพระพิมล

13 ต.ค. 63 ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กำจัดผักตบชวาบริเวณคลองพระพิมล ณ ศาลเจ้าแม่ทองคำ ม.9 ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย

ตุลาคม

12

2020

รับมอบ “ระบบแลกเปลี่ยนอากาศ แรงดันลบแบบสมบูรณ์” พระราชทาน

9 ต.ค. 63 รับมอบ “ระบบแลกเปลี่ยนอากาศ แรงดันลบแบบสมบูรณ์” (True Negative Pressure) พระราชทานจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้

ตุลาคม

8

2020

ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา

8 ต.ค. 63 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การตลาด ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โครงการเปิดตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ค้าขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563

ตุลาคม

8

2020

เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต

8 ต.ค. 63 เปิดกิจกรรมบริจาคโลหิต เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี เพื่อจัดหาโลหิตสำรอง และตอบสนองต่อนโยบาย Healthy Thailand เพื่อผู้ประกันตนของสำนักงานประกันสังคม

ตุลาคม

8

2020

เยี่ยมให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่

7 ต.ค. 63 เยี่ยมให้กำลังใจเด็ก และผู้ปกครอง ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครูโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ ทำร้ายเด็ก และตรวจเยี่ยมการให้ความช่วยเหลือของทีมสหวิชาชีพโดยวิธีการครอบครัวบำบัด (Family Therapy) ตลอดจนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง ณ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี อ.ปากเกร็ด