คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

พฤษภาคม

19

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 2/2561

พฤษภาคม

19

2018

หารือนัดหมายการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติบนบกในระยะก่อสร้างจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อย ที่ 6

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) นำโดย นายชาญยุทธ เสือจุ้ย หัวหน้าหน่วยวิศวกรรมโครงการท่อส่งก๊าซเส้นที่ 5 พร้อมคณะ ได้เดินทางมาเข้าหารือนัดหมายการจัดประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการส่งท่อก๊าซธรรมชาติบนบกในระยะก่อสร้างจากสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติราชบุรี – วังน้อย ที่ 6 (RA 6)

พฤษภาคม

19

2018

เปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 5/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 14.00 น.  ณ กองร้อยพลาธิการส่งกำลังน้ำมัน กรมพลาธิการทหารบก  ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่าย “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” อำเภอเมืองนนทบุรี รุ่นที่ 5/2561  โดยมีนายชรินทร์ ทองสุข นายอำเภอเมืองนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีพลตรี เทอดชัย นิยม เสนาธิการกรมพลาธิการทหารบก 

พฤษภาคม

18

2018

เปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 4/2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  เวลา 09.30 น.  ณ หอประชุมอำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอบางบัวทอง รุ่นที่ 4/2561  โดยมีนายวิวัฒน์ อินทร์ไทยวงศ์ นายอำเภอบางบัวทอง/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางบัวทอง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ  และมีผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค1 ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรบางบัวทอง ปลัดอำเภอบางบัวทอง สัสดีอำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ประมงอำเภอ

พฤษภาคม

18

2018

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนความเดือดร้อนจากการดำเนินกิจการขนถ่ายสินค้า และการเข้าออกของรถบรรทุก ๑๘ ล้อ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลต่อให้เกิดการแตกร้าวของบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงของสถานประกอบการ

วันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและหารือเพื่อแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียนความเดือดร้อนจากการดำเนินกิจการขนถ่ายสินค้า และการเข้าออกของรถบรรทุก ๑๘ ล้อ ทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนส่งผลต่อให้เกิดการแตกร้าวของบ้านพักอาศัยในบริเวณใกล้เคียงของสถานประกอบการ

พฤษภาคม

18

2018

เปิดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 61”

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 17.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต  อำเภอบางใหญ่  จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดงานพฤกษานนท์และไม้ดอกไม้ประดับ “พฤกษานนท์ 61” โดยมีนายสมนึก ศรีเที่ยงตรง เกษตรจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน  และมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี (ท)  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี 

พฤษภาคม

18

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมนนทรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดนนทบุรี

พฤษภาคม

18

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพการหารายได้ของลูกหนี้นอกระบบประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2561

พฤษภาคม

18

2018

ประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 4/2561

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5  ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี / ประธานกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี  ครั้งที่ 4/2561  เพื่อพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน  การขออนุญาตแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการและวิธีการจัดสรรที่ดิน  และเรื่องอื่นๆ

พฤษภาคม

18

2018

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณารายงานผลการดำเนินการตามบัญชีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างการดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ และบัญชีเรื่องร้องเรียนที่อยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไตรมาสที่ ๑ ระหว่างที่ ๑ ตุลาคม