คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กรกฎาคม

12

2018

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.  ณ เทศบาลนครนนทบุรี  นางนวลจันทร์ แย้มศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นางพัทธานันท์  ยังตรง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  เข้าร่วมในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ และกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆนานัปการ

กรกฎาคม

12

2018

พิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2561 และ 2562  โดยมีนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ กล่าวแนะนำวิทยาลัยฯ  นางปิยาพร ฉลภิญโญ ผู้แทนบริษัท

กรกฎาคม

12

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องนนทรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงปัจจุบัน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์

กรกฎาคม

12

2018

พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐

วันพุธที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์ กรมยุทธบริการทหาร กรุงเทพมหานคร : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดี ร่วมในพิธีทำบุญเลี้ยงพระ และพิธีมอบเกียรติบัตรหมู่บ้านช่อสะอาด ประจำปี ๒๕๖๐ เนือบในโอกาสวันสถาปนามูลนิธิต่อต้านการทุจริต ครบรอบ ๓ ปี มีศาสตราจารย์พิเศษ วิชา

กรกฎาคม

12

2018

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะและกล่าวคำถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561  โดยมีนายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  อัยการจังหวัดนนทบุรี  รอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท)  ผู้แทนผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี  รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี  ปลัดจังหวัดนนทบุรี  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนนทบุรี 

กรกฎาคม

12

2018

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 3

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.20 น.  ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 3  ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี  โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่างๆได้นำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว  ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้เเจกถุงผ้าให้กับผู้แทนของแต่ละส่วนราชการ เพื่อรณรงค์ให้ใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติก อันจะช่วยลดปริมาณของขยะที่เกิดจากถุงพลาสติก ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีกล่าวว่า “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” เป็นกิจกรรมที่ส่งสัญญาณให้ประชาชนได้รับรู้ว่าภาคราชการก็ได้คัดแยกขยะเช่นเดียวกับที่ได้รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนดำเนินการ 

กรกฎาคม

12

2018

เปิดโครงการเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP

วันที่ 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 10.00 น.  โรงแรมเดอะริช อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีสร้างการมีส่วนร่วมและเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ภายใต้โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีนายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน  และมีหัวหน้าส่วนราชการ  แกนนำชุมชน  และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีและเยี่ยมชมนิทรรศการชุมชนท่องเที่ยวของ 6 อำเภอในจังหวัดนนทบุรี

กรกฎาคม

12

2018

ประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ศูนย์ข้อมูลการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมประจำจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ มีระเบียบวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม กรณีเป็นญาติทางสายโลหิต กรณีเป็นบุตรติดคู่สมรส กรณีผ่านการทดลองเลี้ยงดู และกรณีคำสั่งศาล จดทะเบียนรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม จำนวนรวม ๓๐ ราย

กรกฎาคม

12

2018

ประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย

วันอังคารที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องรัตนาธิเบศร์ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหารือ การแก้ไขปัญหาสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางน้ำบริเวณคลองส่วย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ที่ทำการปกครองจังหวัดนนทบุรี แขวงทางหลวงนนทบุรี ชลประทานนนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรี สำนักงานประปาสาขานนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือแนวทางดำเนินการแก้ไขสิ่งสาธารณูปโภคที่กีดขวางทางนำ้ในบริเวณคลองส่วย ให้สามารถรองรับและระบายน้ำได้สะดวก ป้องกันน้ำท่วมขังต่อไป

กรกฎาคม

10

2018

เปิดงาน “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ Hall 3-6 อาคารหอประชุมปัญญาภิวัฒน์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อำเภอปากเกร็ด กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา จัดงาน “กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 5” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 66 พรรษา โอกาสนี้ นายภานุ แย้มศรี