คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

18

2019

วันประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์” ประจำปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมสิรินธราลัย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลเกียรติยศ “เพชรสวนนนท์” ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ดร.สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี กล่าวรายงาน

กุมภาพันธ์

18

2019

ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 10.00 น.  ณ ห้องประชุมรัตนาธิเบศร์ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2562  ซึ่งในที่ประชุมมีการรายงานสภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนนทบุรี  และพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย (ใบอนุญาต) ในธุรกิจโรงแรม  รวมถึงได้ปรึกษาหารือ รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็นอื่นๆด้วย

กุมภาพันธ์

15

2019

มอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานราชการกับอำเภอ

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตลาดขวัญ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการมอบโอวาทและแนวทางการปฏิบัติราชการให้กับข้าราชการที่ได้รับการบรรจุใหม่ และข้าราชการที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ประสานราชการกับอำเภอ รวมแล้วจำนวน 12 ราย โดยมีนายชัยวุฒิ มัณฑะนานนท์ สหกรณ์จังหวัดนนทบุรี ข้าราชการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานกลางในการกำกับและส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบันการบริหารงานของสหกรณ์มีปัญหาอย่างหลากหลาย

กุมภาพันธ์

15

2019

ร่วมต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ มาตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ อำเภอไทรน้อย และ อำเภอบางกรวย นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย อุตสาหกรรมจังหวัดนนทบุรี ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี ปลัดอำเภอไทรน้อย และปลัดอำเภอบางกรวย ร่วมต้อนรับ นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ มาตรวจติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) จากโรงงานอุตสาหกรรม ณ บริษัท ไทยเอเชีย

กุมภาพันธ์

15

2019

ต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ อาคาร 5 ชั้น 3 โรงเรียนสตรีนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการให้ความรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานด้านกระบวนการยุติธรรมและนิติวิทยาศาสตร์ โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม

กุมภาพันธ์

14

2019

พิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ คุณแม่ทุเรียน พิมชะนก มารดา

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 16.30 น. ณ วัดลานนา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ กรณีพิเศษ คุณแม่ทุเรียน พิมชะนก มารดา นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

14

2019

เปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” บรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา 904

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562  เวลา 13.30 น.  ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 เทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี :  นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการจิตอาสา หัวข้อ “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” บรรยายโดยวิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 รุ่น “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” 

กุมภาพันธ์

14

2019

ต้อนรับ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน

วันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี วัดบางบัวทอง อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ต้อนรับ นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ รองอธิบดีกรมการปกครอง ในโอกาสมอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ จังหวัดนนทบุรี โดยมี ผู้อำนวยการสำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง ปลัดจังหวัดนนทบุรี นายกและกรรมการบริหารสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์

14

2019

ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 10

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.10 น. ณ บริเวณลานด้านข้างศาลากลางจังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้ตรวจเยี่ยมกิจกรรม “ขยะมีค่า ถ้ารู้แยก” ครั้งที่ 10 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีส่วนราชการและภาคส่วนต่างๆนำขยะที่คัดแยกได้ภายในสำนักงานมาขายให้กับผู้ประกอบการที่มารับซื้อขยะตามกิจกรรมดังกล่าว ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้นำพาผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินไปดู “ถังหมัก รักษ์โลก” ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ได้ติดตั้งไว้ ณ บริเวณใกล้เคียงกับจุดที่จัดกิจกรรม พร้อมทั้งได้เชิญชวนให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทำ “ถังหมัก

กุมภาพันธ์

14

2019

ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมนนทบุรีพาเลซ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล ด้านการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 1 โดยมีผู้แทนพัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน และมีปลัดจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าส่วนราชการ รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่ในสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาล และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีเปิดครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้กล่าวว่า