คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

สิงหาคม

7

2020

เข้าเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นั่งร้านและโครงสร้างของเหล็กค้ำยันโครงการก่อสร้างสถานีศรีรัช (เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีชมพู) ทรุดตัวพังถล่มลงมาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน อ.ปากเกร็ด นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนนทบุรี ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี จัดหางานจังหวัดนนทบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ผู้แทนแรงงานจังหวัดนนทบุรี และผู้แทนบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้แทนบริษัท เนาวรัตน์ จำกัด (มหาชน)

สิงหาคม

7

2020

บรรยาย “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี”

วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. บรรยาย เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาจังหวัดนนทบุรี” ในโครงการสัมมนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 “ปักธงนนทบุรีสู่เมืองน่าอยู่” (Livable City) ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชนในจังหวัดนนทบุรี ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี อำเภอปาเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

7

2020

ถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว ณ อำเภอบางใหญ่

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 พร้อมด้วยทีมวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรี (SBAC) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดฯ อำเภอบางใหญ่ และชาวชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอบางใหญ่ ร่วมถ่ายทำรายการผู้ว่านนทบุรีพาเที่ยว เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้จังหวัดนนทบุรี ณ ที่ว่าการอำเภอบางใหญ่ ร้านก๋วยเตี๋ยวปิ่นโตห้อยขา วัดต้นเชือกและพนาศรมค่าเฟ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

สิงหาคม

7

2020

พิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓

วันอังคารที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเยาวชนสมานฉันท์ จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จังหวัดนนทบุรี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้รับการส่งเสริมให้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีคุณธรรมจริยธรรม นำหลักธรรมของทุกศาสนามาเป็นหลักในการดำรงชีวิต พัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเอง โดยมีเยาวชนเข้าร่วมในโครงการฯ จำนวน ๑๐๐

สิงหาคม

3

2020

รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ

31 ก.ค. 63 รับ-ส่งเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนแห่งชาติ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

สิงหาคม

3

2020

ศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองนนทบุรีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดโครงการ “รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 08.30 น. ณ ถนนสายกำนันสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี : นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ“รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยมี ดร.วิทยา เจียร์พันธุ์ ประธานศูนย์วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดนนทบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายสุรสีห์ ศรีอินทร์สุทธิ์ , นายเรืองศักดิ์

กรกฎาคม

29

2020

จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล

28 ก.ค. 63 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นำข้าราชการและประชาชนทุกหมูเหล่าประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กรกฎาคม

29

2020

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ

28 ก.ค. 63 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เปิดให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร พัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่