คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กิจกรรมผู้บริหาร

กุมภาพันธ์

20

2020

ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service

วันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service :OSS) ศูนย์การค้าเดอะสแควร์ ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ของศูนย์บริการฯ และเป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าว ปี ๒๕๖๒ –

กุมภาพันธ์

20

2020

พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 26

ประธานในพิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน “มวก.นนทบุรี คัพ” ครั้งที่ 26 ณ สนามกีฬาจังหวัดนนทบุรี ผมขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทุกทีม สำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัล ขอให้พยายามฝึกซ้อมเพิ่มเทคนิควิธีการเล่น เพิ่มความแข็งแกร่งของร่างกายเพื่อชัยชนะ และก้าวสู่การเป็นนักกีฬาระดับชาติต่อไปในอนาคต

กุมภาพันธ์

19

2020

ประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

18

2020

มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับบิดามารดาของนายสมพงษ์ ฮวดศรี ซึ่งเสียชีวิตกรณีปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี จากการจอดรถเข้าช่วยเหลือรถกระบะที่จอดเสีย บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก

มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยให้กับบิดามารดาของนายสมพงษ์ ฮวดศรี จำนวน 150,000 บาท ซึ่งเสียชีวิตกรณีปฎิบัติตนเป็นพลเมืองดี จากการจอดรถเข้าช่วยเหลือรถกระบะที่จอดเสีย บริเวณริมถนนกาญจนาภิเษก ขาออกบนสะพานข้ามคลองลำรี ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จนตัวเองถูกรถบรรทุกหกล้อ ชนจนเสียชีวิต เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2562

กุมภาพันธ์

18

2020

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคลองอ้อม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

กุมภาพันธ์

18

2020

เปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลนครปากเกร็ด ณ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่อนุญาตให้ใช้พื้นที่เป็นที่ตั้งสำนักทะเบียน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้านการทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน โดยเป็นการดำเนินการเชิงรุก ขยายจุดบริการไปยังพื้นที่ต่างๆ ลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายของประชาชนในการเดินทาง ตามแนวทางศูนย์ราชการาะดวก (GECC) และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่มุ่งเน้นในการพัฒนาระบบการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

กุมภาพันธ์

17

2020

โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 นนทบุรี)

15 ก.พ. 63 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อลดมลพิษจากฝุ่นละออง (101,010 นนทบุรี) พร้อมมอบพันธุ์กล้าไม้ และปลูกต้นไม้ร่วมกับนายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะผู้บริหารทส. ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โดยตั้งเป้าหมายปลูกต้นไม้ให้ครบ 101,010 ต้น ภายในปี 2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ทั่วจังหวัดนนทบุรี แก้ปัญหาฝุ่น PM2.5

กุมภาพันธ์

17

2020

งาน “๓ ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส”

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. ผมได้มีโอกาสเป็นประธานในงาน “๓ ศาสนาเป็นหนึ่งเดียวเพื่อผู้ด้อยโอกาส” โดยเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อให้องค์กรทางศาสนา ทั้งพุทธ คริสต์ อิสลาม ได้มีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมและผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็กพิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ โดยมีพระคุณเจ้ายอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย บาทหลวงดาเนียล มาซซ่า อธิการวัดพระแม่มหาการุณย์ พระครูวิมล สุวรรณกร เจ้าอาวาสวัดกู้ อิหม่ามยุทธศักดิ์ อ่อนน้อม

กุมภาพันธ์

17

2020

พิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพเมธากรกวี (ละเอียด สลฺเลโข) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม

วันอาทิตย์ที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๑๗.๐๐ น. ผมได้เป็นประธานฝ่ายฆราวาสทอดผ้าบังสุกุล ในพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพเมธากรกวี (ละเอียด สลฺเลโข) อดีตเจ้าอาวาสวัดเขมาภิรตาราม โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทราวาส ราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เจ้าอาวาสวัดโสมนัสราชวรวิหาร และพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เข้าร่วมในพิธีฯ

กุมภาพันธ์

17

2020

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน