คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

เมษายน

28

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย

หนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0009/1546 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่องประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

26

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

มีนาคม

26

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    

กุมภาพันธ์

25

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  

มกราคม

20

2021

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

ธันวาคม

24

2020

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐- บ้านลาดบัวหลวง ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระยะทาง ๑.๑๔๐ กิโลเมตร จำนวน ๑ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่สิบล้านบาทถ้วน)  

ธันวาคม

18

2020

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจ้างเหมาจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี เสียง งานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ ประจำปี พ.ศ. 2564 วงเงินงบประมาณ 3,200,000 บาท (สามล้านสองแสนบาทถ้วน)

ธันวาคม

2

2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – บ้านหนองเพรางาย

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – บ้านหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ 1,900,000.00 บาท

ธันวาคม

2

2020

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ – บ้านใหม่

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๑๐๑๑ – บ้านใหม่ ตำบลศาลากลาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ 14,800,000.00 บาท