คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

กันยายน

28

2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๓๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๓๐๓๒ แยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๖ – บ้านคลองห้าร้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านบาทถ้วน) 1.ประกาศแผน 2.เอกสารแนบท้ายประกาศ

กันยายน

28

2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๕๐๓๗ แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗

โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน ถนนสาย นบ.๕๐๓๗ แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – แยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๔,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสี่ล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 1.ประกาศ 2.เอกสารแนบท้าย

กันยายน

28

2021

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นบ.๕๐๓๑ แยกทางหลวงชนบท นบ.๓๐๑๕

โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาย นบ.๕๐๓๑ แยกทางหลวงชนบท นบ.๓๐๑๕ – บ้านเจ้าเฟื่อง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบเอ็ดล้านสามแสนบาทถ้วน) 1.ประกาศแผน 2.แนบท้าย

เมษายน

28

2021

ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย

หนังสือสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0009/1546 ลงวันที่ 23 เมษายน 2564 เรื่องประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>

มีนาคม

26

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ เชื่อมหมู่ที่ ๕ ต.ขุนศรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ สายทาง วงเงินงบประมาณ ๗,๐๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)  

มีนาคม

26

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินเลียบคลองนาหมอนจากถนน อบจ.หมู่ที่ ๑ ถึงแยกกระทุ่มลาย หมู่ที่ ๘-๙ ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๓,๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)    

กุมภาพันธ์

25

2021

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน

ประกาศ จังหวัดนนทบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๒๗ – สายแยกทางหลวงชนบท นบ.๕๐๑๐ ตำบลหนองเพรางาย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี จำนวน ๑ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน)  

มกราคม

20

2021

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One

ประกาศแผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการซื้อเครื่องผสมปุ๋ย โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>