คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

หมู่บ้านรักษาศีล 5

เปิดอ่าน 18 views

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”  ณ อาคารสุคติสถาน วัดโตนด ตำบลวัดชลอ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี