คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

เปิดอ่าน 49 views

จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา
🗓 วันนี้ 8 สิงหาคม 2565 ณ วัดตะเคียน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาสร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” (อุ-พิน-นะ-มัด- ถะ-จะ-ระ-กะ-ถา) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา เพื่อนำไปถวายให้เจ้าอาวาสวัดทุกวัดในจังหวัดลำปาง เพื่อนำไปแสดงและเผยแพร่ให้พุทธศาสนิกชน โดยมี พระราชนันทมุนี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญ พระอารามหลวง เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี ประธานฝ่ายสงฆ์ และเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเข้ารับมอบ คัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนัมัตจรกถา” ดังกล่าว จำนวน 195 กัณฑ์
📖 สำหรับคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกีบรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี “อุภินนมัตถจรกถา” เป็นบทพระธรรมเทศนาแสดงอรรถาธิบายพระบรมพุทโธวาทของสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ว่าด้วยความประพฤติให้สำเร็จประโยชน์ทั้งสองฝ่าย คือประโยชน์เพื่อตนและเพื่อผู้อื่น ด้วยการอบรมเจริญคุณธรรมสำคัญ 3 ประการให้มีพร้อมขึ้นในตน ได้แก่ “ศีล” คือ การรักษากาย วาจาให้เป็นปรกติเรียบร้อย “ปัญญา” คือ ความฉลาดรอบรู้ หรือความรู้ชัดในเหตุและผล และ “สุตะ” คือ การศึกษาเล่าเรียน เป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก
📌 ทั้งนี้ ธรรมะทั้ง 3 ประการ คือ ศีล ปัญญา และสุตะ นี้ ต่างอาศัยกันและกันเป็นไป จึงจะส่งผลสมบูรณ์ให้ได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้ทั้งสองสถาน ถ้าประชาชนสามารถเจริญธรรมะทั้ง 3 ประการให้พรั่งพร้อม ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่สังคมส่วนรวม ย่อมเป็นการฉลองพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้สมดังพระราชปณิธานแห่งธรรมราชินี
✍ ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
📸 ภาพ : ประยงค์ วิลัย ช่างภาพจังหวัดนนทบุรี