คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 30 views

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดนนทบุรี เพื่อพัฒนาเสริมสร้างการรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา โดยนำหลักด้านคุณธรรม จริยธรรม มาประยุกต์ใช้ และนำไปฝึกฝนเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถรู้เท่าทันภัยสื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ยังได้ลงนามในประกาศเจตนารมณ์การขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้เท่าทันสื่อในเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี