คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม 2 จุด ได้แก่ ทางลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้าห้างไทวัสดุ และมัสยิดท่าอิฐ

เปิดอ่าน 54 views

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ พร้อมด้วยแพทย์หญิง สุวรรณา ไชยชุมศักดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี นายราชันย์ ซุ้นหั้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนนทบุรี นายอำเภอปากเกร็ด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำท่วม 2 จุด ได้แก่ ทางลงทางด่วนแจ้งวัฒนะ ด้านหน้าห้างไทวัสดุ และมัสยิดท่าอิฐ โดยจังหวัดนนทบุรีได้ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการลอกท่อระบายน้ำตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์2565 และติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่มีนำ้ท่วมขังเป็นประจำรวมถึงก่อสร้างสถานีสูบน้ำถาวร เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ในส่วนของพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดนนทบุรีได้ร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมชลประทาน ในการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตจังหวัด เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมในฤดูฝน