คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้อง ทั้งหมดในจังหวัด

เปิดอ่าน 53 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ0017.2/ว2750 ลงวันที่ 27 ก.ค.2565 เรื่องข้อสั่งการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวข้องกับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ร้อยละ 20 ของจำนวนกล้อง ทั้งหมดในจังหวัด รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>