คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565″ และ”งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

เปิดอ่าน 611 views

หนังสือจังหวัดนนทบุรี ที่ นบ 0017.5/ว 52 ลงวันที่ 10 มกราคม 2565 เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565″ และ”งดรับ งดให้” ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ตัวอย่าง No gift มท ปี 2565

No gift มท ปี 2565

no-gift2