คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การระบายน้ำผ่านจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่กรุงเทพฯ

เปิดอ่าน 683 views

เรียน ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
วันนี้ 28 กันยายน 2564 การระบายน้ำผ่านจังหวัดนนทบุรีเข้าสู่กรุงเทพฯ อยู่ที่ระดับประมาณ 2,300 คิว/วินาที ซึ่งได้ประสานงานกับกรมชลประทานแล้ว คาดว่าระบายเต็มที่ไม่เกิน 2,700 คิว/วินาที
ขณะที่ ปี 2554 ประมาณปลายเดือนตุลาคม การระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 3600 คิว/วินาที และปี 2554 วันที่ 1 สิงหาคม 2554 มีน้ำในเขื่อนตอนบนกักเก็บถึง 90% และมีพายุเข้าหลังวันที่ 15 สิงหาคม 2554 จำนวนมากถึง 5 ลูก
แต่ในขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนประมาณ 40 กว่า% และยังไม่มีพายุขนาดใหญ่เลย แต่มีปัญหาเรื่องน้ำทะเลหนุนทำให้การระบายน้ำได้ช้า ความเสี่ยงของการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่นนทบุรีมีเท่านี้ครับ
จึงคาดว่าไม่น่าจะท่วม คงมีเพียงน้ำเจิ่งนอง ซึ่งจะกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำและในพื้นที่ลุ่มต่ำ ทั้งนี้ จังหวัดได้ประสานงานกับท้องถิ่นทุกแห่งให้ทำกระสอบทรายกั้นน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด
โดยที่ผ่านมาได้มีการบูรณาการงานทุกภาคส่วนทั้งส่วนกลาง ภูมิภาค ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่ อาทิ
1. การขุดลอกทางระบายน้ำและกำจัดผักชวาที่กีดขวางทางน้ำ
2. การก่อสร้างเขื่อนตลอดแนวตลิ่ง (โครงการระยะยาว เริ่มดำเนินการก่อนปี 2560 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 5-8 ปี)
3. การแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงน้ำท่วม 26 จุด
หลังจากนี้ 7-10 วัน คาดว่าน้ำจะค่อยๆลดลงเป็นปกติและโดยธรรมชาติหลัง 15 ตุลาคมพายุจะลงภาคใต้ เราคาดว่าถ้าไม่มีพายุหรือปริมาณฝนจำนวนมากในระหว่างนี้เราก็จะพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี