คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์พักคอย และศูนย์ LQ ของอำเภอบางใหญ่

เปิดอ่าน 899 views

วันอาทิตย์ ที่ 8 ส.ค. 64 เวลา 09.30 น. ผมพร้อมด้วยนางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัดจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ นายอำเภอบางใหญ่ ปลัดอำเภอ ผกก.สภ.บางใหญ่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่ สาธารณสุขอำเภอบางใหญ่ นายกเทศมนตรีบางม่วง นายกเทศมนตรีบางแม่นาง นายกเทศมนตรีบ้านบางม่วง นายกอบต.บางใหญ่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตรวจติดตามการดำเนินการ ดังนี้
1.ศูนย์พักคอย Community Isolation(ศูนย์ CI) อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ณ อาคารโรงเรียนราชวินิต นนทบุรี โดยศูนย์ CI หลัก รองรับผู้ป่วย จำนวน 350 เตียง ศูนย์ CI รอง รองรับผู้ป่วย จำนวน 100 เตียง ปัจจุบันมีผู้เข้าพักรักษา จำนวน 166 คน
2.ศูนย์ Local Quarantine(LQ) ณ อาคารโรงเรียนตลาดบางคูลัด จำนวน 100 เตียง มีผู้เข้าพักรอผลการตรวจ จำรวน 43 คน
3.ตรวจเยี่ยมชุมชนหมู่บ้านวิรากร หมู่ 3 ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ให้กำลังใจผู้นำชุมชน และแนะนำการปฏิบัติตัวในการป้องกันการแพร่บาดของเชื้อไวรัสโควิด -19
ผลการตรวจติดตามการจัดตั้งศูนย์พักคอย และศูนย์ LQ ของอำเภอบางใหญ่ การดำเนินการเปิดรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 เป็นไปด้วยดี ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และสถานที่ มีความพร้อม ยังไม่พบปัญหาในการปฏิบัติงาน มีมาตรการป้องกันบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 เป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มศักยภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยตกค้าง รวมทั้งป้องกันและควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โดยแยกผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ออกมาจากบ้าน นำมาพักคอยที่ศูนย์ ฯ