คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตรวจเยี่ยมด่านตรวจ

เปิดอ่าน 488 views

12 ก.ค. 64 ผมพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรภาค 1 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ร่วมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ บริเวณ ถนนสาย 345 กม.ที่ 6 +400 อ.ปากเกร็ด เพื่อบังคับใช้มาตรการห้ามออกนอกเคหสถาน ระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่เป็นผู้ได้รับการยกเว้นตามข้อกำหนด และการตรวจตามมาตรการป้องกันและตรวจคัดกรองการเดินทางเข้า-ออกจังหวัด ให้เป็นไปตามมาตรการที่รัฐบาลกำหนดและตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน