คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เปิดอ่าน 33 views

หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลขุนศรี ที่ นบ71002/244 ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่องเผยแพ่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 7 เชื่อมหมู่ที่ 6 ตำบลขุนศรี อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้>>