คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

เปิดอ่าน 46 views

ประกาศจังหวัดนนทบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
และการติดตามประเมินผลแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป