คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

จังหวัดนนทบุรี ร่วมสืบสานพระปณิธาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ชวนคนไทยร่วมกิจกรรม “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

เปิดอ่าน 276 views

💥 จังหวัดนนทบุรี ร่วมกับกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี ร่วมน้อมนำพระดำริและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกเพศทุกวัย สวมใส่ผ้าไทยทุกที่ ทุกวัน ทุกโอกาส
📌 วันที่ 21 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ มอบหมายให้นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี และสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมือง จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทย ใส่ให้สนุก” ณ สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี รถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม (บางใหญ่-เตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) หรือรถไฟฟ้ามหานคร สายสีม่วง มีผู้แทนจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยอำนวยความสะดวกและเอื้อเฟื้อสถานที่
📣 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เผยว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกันสนับสนุนพี่น้องผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถเพิ่มพูน ยกระดับ และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ทุกประเภท ให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผ้าไทย ที่ในปัจจุบันได้รับการยอมรับในระดับโลก ซึ่งจังหวัดนนทบุรี ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสาน รักษา และต่อยอดผ้าไทย ได้มีช่องทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้กับผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผ้าไทย ผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” พระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่พระราชทานแก่วงการผ้าไทย ว่า “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” คือความสุขที่ได้เลือกใช้ศิลปะ หัตถกรรมไทย เพื่อให้รายได้กลับสู่ชุมชน ส่งเสริม กระตุ้น ผ้าไทยให้เป็นที่นิยมสู่สากล สามารถใส่ได้ทุกเพศ ทุกวัย และทุกโอกาส
📣 นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า อยากเชิญชวนพี่น้องชาวนนทบุรี และพี่น้องคนไทยทุกคน มาร่วมใจกันสวมใส่ผ้าไทยในทุกโอกาส เพราะมั่นใจว่าผ้าไทยที่ถูกรังสรรค์จากภูมิปัญญาพี่น้องคนไทย ผ่านการตัดเย็บจากรุ่นสู่รุ่น ด้วยฝีมือคนรุ่นใหม่ จะถูกใจคนรุ่นใหม่ด้วยกัน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชน โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีผู้บริโภคชุดผ้าไทยเพิ่มมากขึ้น มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงทุกกลุ่ม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้บริโภคคนรุ่นใหม่จะหันกลับมานิยมผ้าไทย อันจะเป็นการช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง สมดั่งพระปณิธานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการพัฒนาผ้าไทย มรดกของความเป็นไทย ให้ร่วมสมัย สามารถยกระดับสู่สากล เพื่อสร้างวิถีชุมชนที่ยั่งยืน