คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รองผู้ว่าฯ นนทบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ที่จะดำเนินการภายใต้ “#โครงการปลูกป่าในเมือง”

เปิดอ่าน 412 views

วันนี้ 21 มกราคม 2564 เวลา 9.30 ณ ศูนย์เทคโนโลยีบริหารจัดการระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อภาคกลาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายอำเภอไทรน้อย ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี ศูนย์ป่าไม้จังหวัดนนทบุรี เจ้าหน้าที่จากสำนักงานจังหวัดนนทบุรี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดนนทบุรี ฝ่ายปกครองอำเภอไทรน้อย และผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในฐานะเจ้าของพื้นที่ ลงสำรวจและตรวจเยี่ยมการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกต้นไม้ที่จะดำเนินการภายใต้ “โครงการปลูกป่าในเมือง”
‍♀️ นางสาวอโรชา นันทมนตรี กล่าวว่า พื้นที่ตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนนทบุรี ตามวิสัย “จังหวัดนนทบุรี เป็นเมืองน่าอยู่ (Livable City)” และนโยบายของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยจังหวัดนนทบุรีได้ร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกหลายหน่วยงาน จัดทำ “โครงการปลูกป่าในเมือง” ขึ้นมา เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดนนทบุรี แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม แก้ปัญหามลพิษทางอากาศ และแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งหลังจากได้ลงพื้นที่ในวันนี้แล้ว ก็ได้เห็นว่าการดำเนินงานมีความก้าวหน้าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพราะเดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นบ่อ โดยขณะนี้ทาง อบจ. ได้ดำเนินการถมดินเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการปรับหน้าดินเพื่อให้เหมาะสมกับการปลูกต้นไม้ ซึ่งจะมีการเปิดโครงการฯ ในเดือนมิถุนายน 2564 ที่จะถึงนี้ จึงขอเชิญชวนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมในกิจกรรมปลูกป่าและดูแลป่าของจังหวัดนนทบุรี เพื่อให้กลายเป็นป่า 100 ไร่ ตามเป้าหมายที่จังหวัดได้วางไว้