คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตลาดเกษตรกรออนไลน์

เปิดอ่าน 162 views

18 ม.ค. 64 เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีที่จะช่วยขับเคลื่อนภาคการเกษตร ทั้งในด้านการผลิต มาตรฐานสินค้า การเข้าถึงช่องทางการจำหน่าย รวมถึงการทำการตลาดอย่างครบวงจร ผ่านการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง สถาบันพระปกเกล้า