คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

แบบขออนุมัติโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา เยี่ยวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลการทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เปิดอ่าน 142 views

download เอกสารขออนุมัติโครงการได้ ตามลิ้งค์ที่แนบมาพร้อมนี้

 

1.สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนนทบุรี

01โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรนนท์สู่เกษตรสมัยใหม่

https://drive.google.com/file/d/1faPxVwmpkoko1Fq4UKR0Xz32oVr9ZjDd/view?usp=sharing

 

2.สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี

01 โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวปลอดภัยแบบครบวงจร

https://drive.google.com/file/d/19DCBvEJr4-IlBRCpGukM2zqizcxtvRw3/view?usp=sharing

02 โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์สวนทุเรียนนนทบุรีอย่างยั่งยืน

https://drive.google.com/file/d/1Y6HQ79u4U2r9F0qVyqAUk_D8q2kh9lKd/view?usp=sharing

03 โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนนทบุรี

https://drive.google.com/file/d/1S_x3bfg9D_OPGQvN4q6fxRlB0eCgoUhm/view?usp=sharing