คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจังหวัดนนทบุรี

เปิดอ่าน 333 views

16 ธ.ค. 63 วันนี้ผมได้มีโอกาสบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับท่านสุขาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและคณะ ในการดำเนินการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนนทบุรี อันประกอบด้วย การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก 26 จุด การก่อสร้างแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคม (Miss Link) การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและสร้าง Landmark ของจังหวัดนนทบุรี ด้วย “เรือ ล้อ ราง” การสร้างมูลค่าให้สินค้าเกษตร การแก้ไขปัญหาน้ำเค็มรุกพื้นที่เกษตร การบริหารสังคมผู้สูงอายุแบบบูรณาการ การจ้างงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว และการจัดการน้ำเสีย ณ ห้องประชุม สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี