คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 362 views

ที่ นบ 0017.2/ว4383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือกองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 16 ด่วนที่สุด ที่ นร0726.5/562 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563

 

2.สำเนารายการประกอบการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563