คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563

เปิดอ่าน 111 views

วันเสาร์ ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 19.30 น. พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยมีท่านนายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการในการจัดงาน แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ซึ่งเทศบาลนครปากเกร็ดจัดงานประเพณีลอยกระทง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย แสดงถึงความงดงามแห่งศิลปวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมสืบสานประเพณีไทยสืบไป