คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เปิดอ่าน 410 views

ที่ นบ 0017.2/ว 4280 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดนนทบุรีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.ร่างตัวชี้วัดของจังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

 

2.แบบฟอร์มรายละเอียดตัวชี้วัด

 

https://drive.google.com/file/d/1PITZahqS1hYptnWnWI9kaQmKH6zh3ZK4/view?usp=sharing