คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา

เปิดอ่าน 624 views

8 ต.ค. 63 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การตลาด ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี โครงการเปิดตลาดน้ำสวนผัก คลองสองนครา เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ เพิ่มช่องทางการจำหน่าย ซึ่งจะสามารถช่วยเหลือชุมชนและผู้ประกอบการให้มีพื้นที่ค้าขาย ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม อันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนต่อไป โดยกำหนดเปิดตลาดอย่างเป็นทางการในวันที่ 31 ตุลาคม 2563