คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

เปิดอ่าน 428 views

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ผมเป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครู ข) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี และร่วมบรรยายในหัวข้อยุทธศาสตร์จังหวัดนนทบุรีกับการแก้ไขปัญหาพิษสุนัขบ้า โดยมีผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานโรคพิษสุนัขบ้า ท้องถิ่นอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 101 คน เข้ารับการอบรม ณ โรงแรมเวสต์เกต เรสซิเดนซ์ จังหวัดนนทบุรี