คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ห้วงครึ่งปีหลัง (วงรอบ 12 เดือน)

เปิดอ่าน 100 views

ที่ นบ 0017.2/16540 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563 เรื่อง รายงานข้อมูลการดำเนินการโครงการในพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ห้วงครึ่งปีหลัง (วงรอบ 12 เดือน)

 

หนังสือ ถึง ปลัดจังหวัดนนทบุรี

หนังสือ ถึง นายกเทศมนตรีนครนนทบุรี

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1.สำเนาหนังสือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 ที่ กห 0481(พมพ.)/595 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563

 

2.ประกาศจังหวัดนนทบุรี เรื่อง การพิจารณาเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของจังหวัดนนทบุรี ลงวันที่ 15 เมษายน 2563

 

3.แบบรายงานติดตามและประเมินผลห้วงครึ่งปีหลัง

https://drive.google.com/file/d/1F1kewZSOZFlW6VR8chDmEzueJeTeAOHI/view?usp=sharing