คำขวัญจังหวัดนนทบุรี : พระตำหนักสง่างาม ลือนามสวนสมเด็จ เกาะเกร็ดแหล่งดินเผา วัดเก่านามระบือ เลื่องลือทุเรียนนนท์ งามน่ายลศูนย์ราชการ

ประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564

เปิดอ่าน 335 views

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ได้มอบหมายให้ นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  เป็นประธานการประชุมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีเด็นที่สำคัญ คือการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน สาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น โดยอำเภอบางกรวยได้จัดส่งประวัติและผลงานของบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก 1 ราย คือ นายกิตติ มั่นกตัญญู เสนอที่ประชุมพิจารณา